Пүрэв гарагт Европын Төв банк бодлогын хүүгээ 75 суурь нэгжээр өсгөсөн байна

Үйл явдал

Пүрэв гарагт Европын Төв банк бодлогын хүүгээ 75 суурь нэгжээр өсгөсөн байна.

Ийнхүү өнгөрсөн 7-р сард болсон 50 битийн өсөлтийн дараа хоёр дахь удаагаа нэмэгдэж байгаа юм. Төв банк удирдах зөвлөлийн хурлын үеэр “Есдүгээр сарын 14-ний өдрөөс эхлэн дахин санхүүжилтийн үндсэн үйл ажиллагаа, ахиу зээлийн зээлийн хүү 1.25 хувь, хадгаламжийн зээлийн хүү 1.5 хувь, хадгаламжийн зээлийн хүүг тус тус 0.75 хувь болгоно” гэж мэдэгджээ. Хүүгийн өсөлт хүлээлтээс их байгаа нь төв банкны зүгээс евро бүсийн инфляцийн өсөлтөд ихээхэн анхаарал хандуулж байгааг илэрхийлж байна.