Хүний нөөц

Монголын телевизийн түүхэнд тав дахь өргөн нэвтрүүлгийн телевиз болон байгуулагдсан "ТВ5" Телевиз энэ онд 20 жилийн ойтойгоо золгож байна. Энэ хугацаанд Олимпын наадмыг 2004 онд Монголын ард түмэнд цэнхэр дэлгэцээр шууд дамжуулж хүргэснээрээ Монголын олимпын түүхэнд алтан хуудас нээсэн амжилтын анхдагч, интернэт телевизийн анхдагч, Ази, Европын телевизүүдтэй хамтран ажиллаж мэдээ, мэдээллээ солилцож эхэлсэн гээд анхдагч амжилтуудыг дурдаж болно.

ТВ5 хөтөлбөр

Байгууллагын хөгжлийн хэрэгцээ шаардлагыг хангахуйц байгууллагын иж бүрэн чадавхитай боловсон хүчнээр хангах, ажиллагсдыг тогтворжуулах, сэтгэлтэй ажиллагсдыг төлөвшүүлэх

  • Тогтвортой ажлын байр
  • Хүний нөөцийн тогтвортой байдал
  • Гадаад мэргэжилтний урт хугацааны сургалт
  • Мэргэжлийн өсөлт хөгжил

Байгууллагын ажиллагсдыг урт удаан хугацаанд тогтвортой ажлын байраар хангах бодлого барьж,ажиллагсадтай 3-5 жилийн урт хугацааны гэрээ байгуулан ажилладаг. Мөн олон улсын жишигт нийцсэн боловсон хүчинтэй болохын тулд хамтран ажилладаг Ази, Европын телевизүүдийн холбоогоор дамжуулан онлайн болон хилийн чанад руу явуулах сургалтанд хамруулдаг.