ТВ5 долоо хоногийн хөтөлбөр /2023.09.18-09.24/

ТВ5 хөтөлбөр

2023 ОНЫ 9-Р САРЫН 18-НААС 2023 ОНЫ 9-Р САРЫН 24-НИЙ ХООРОНД ТВ5 ТЕЛЕВИЗИЙН 1-Р СУВГААР ГАРАХ ХӨТӨЛБӨР

ДАВАА ГАРАГ /2023.09.18/  

6:00 Цаг хөтөлбөр

7:00 Цаг агаарын мэдээ

7:05 "Танд тустай агшин" зарын цаг

7:10 Монгол зурхай

7:15 "Чин сэтгэл" ХОАК 14-р анги

8:15 Бизнес мэдээ

8:20 Кидс тайм

8:35 Цаг агаарын мэдээ

8:40 Дундад улс №1

9:00 "Гэгээн өглөө" ярилцлага

10:30 Ахмадын баяр 2023

10:50 "Поли" хүүхэлдэйн кино S3 15. 16-р анги

11:10 "Миний байшин" 14-р анги Солонгосын олон ангит уран сайхны кино

12:35 Цаг агаарын мэдээ

12:40 Ахмадаа хүндэлье

13:00 Мэдээ

13:30 Хэнтий аймгийн баруун бүс 2023 - Дэлгэрхаан сум 

15:00 Мэдээ

15:10 Хүлцэхгүй 1-р анги

15:30 Цаг агаарын мэдээ

15:35 Бизнес мэдээ

15:40 Танд тустай агшин

15:45 "Рийч дэ бюти"гоо сайхны нэвтрүүлэг

16:15 Эсгий туургатан № 47

16:50 Ахмадаа хүндэлье

17:10 Цаг агаарын мэдээ

17:15 "Танд тустай агшин" зарын цаг

17:20 Жаргаж дуулья

17:40 Хүүхэд бидний өв соёл хүүхдийн нэвтрүүлэг

18:00 Ахмадын баяр 2023

18:20 "Шидэт харандаа"хүүхдийн нэтрүүлэг

18:40 "Поли" хүүхэлдэйн кино S3 17, 18-р анги

19:00 Мэдээ

19:30 "Миний байшин" 15-р анги Солонгосын олон ангит уран сайхны кино

20:55 Цаг агаарын мэдээ

21:00 Цаг хөтөлбөр

22:00 "Чин сэтгэл" ХОАК 15-р анги

23:00 "Туршилтын хосууд" МУСК

0:30 "Миний байшин" 15-р анги Солонгосын олон ангит уран сайхны кино

1:40 Хэнтий аймгийн баруун бүс 2023 - Дэлгэрхаан сум 

3:10 Эфир завсарласан

МЯГМАР ГАРАГ /2023.09.19/

6:00 Цаг хөтөлбөр

7:00 Цаг агаарын мэдээ

7:05 "Танд тустай агшин" зарын цаг

7:10 Монгол зурхай

7:15 Хүүхэд бидний өв соёл хүүхдийн нэвтрүүлэг

7:35 "Поли" хүүхэлдэйн кино S3 17, 18-р анги

7:55 Япон орныг тольдохуй

8:15 Цаг агаарын мэдээ

8:20 Бизнес мэдээ

8:25 Дундад улс №2

8:45 Кидс тайм

9:00 "Гэгээн өглөө" ярилцлага

10:50 Ахмадын баяр 2023

11:10 "Поли" хүүхэлдэйн кино S3 17, 18-р анги

11:30 Цаг агаарын мэдээ

11:35 "Миний байшин" 15-р анги Солонгосын олон ангит уран сайхны кино

12:40 Ахмадаа хүндэлье

13:00 Мэдээ

13:25 "Танд тустай агшин" зарын цаг

13:30 Хэнтий аймгийн 100 жил - Нэгдүгээр хэсэг 

15:00 Мэдээ

15:15 Жаргаж дуулья

15:35 Цаг агаарын мэдээ

15:40 "Рийч дэ бюти"гоо сайхны нэвтрүүлэг

16:10 Энэ цагийн дүр

16:40 Хэлэлцэе оролцоё

17:15 "Танд тустай агшин" зарын цаг

17:20 Ахмадын баяр 2023

17:40 Хүүхэд бидний өв соёл хүүхдийн нэвтрүүлэг

18:00 Ахмадаа хүндэлье

18:20 "Шидэт харандаа"хүүхдийн нэтрүүлэг

18:40 "Поли" хүүхэлдэйн кино S3 19, 20-р анги

19:00 Мэдээ

19:15 ЭМД-ын цахим шилжилт Хэнтий аймагт

19:35 "Миний байшин" 16-р анги Солонгосын олон ангит уран сайхны кино

20:55 Цаг агаарын мэдээ

21:00 Цаг хөтөлбөр

22:00 "Такси 1" МУСК

23:45 "Миний байшин" 16-р анги Солонгосын олон ангит уран сайхны кино

1:15 Хэнтий аймгийн 100 жил - Нэгдүгээр хэсэг 

2:45 Эфир завсарласан

ЛХАГВА ГАРАГ /2023.09.20/

6:00 Цаг хөтөлбөр

7:00 Цаг агаарын мэдээ

7:05 "Танд тустай агшин" зарын цаг

7:10 Монгол зурхай

7:15 Хүүхэд бидний өв соёл хүүхдийн нэвтрүүлэг

7:35 "Поли" хүүхэлдэйн кино S3 19, 20-р анги

7:55 Кидс тайм

8:10 Цаг агаарын мэдээ

8:15 Дундад улс №3

8:35 Бизнес мэдээ

8:40 Ахмадаа хүндэлье

9:00 "Гэгээн өглөө" ярилцлага

10:30 Цаг агаарын мэдээ

10:35 "Поли" хүүхэлдэйн кино S3 19, 20-р анги

10:55 Жаргаж дуулья

11:15 Танд тустай агшин

11:20 "Миний байшин" 16-р анги Солонгосын олон ангит уран сайхны кино

12:40 Ахмадын баяр 2023

13:00 Мэдээ

13:25 Цаг агаарын мэдээ

13:30 Хэнтий аймгийн 100 жил - Хоёрдугаар хэсэг

15:00 Мэдээ

15:30 Бизнес мэдээ

15:35 Цаг агаарын мэдээ

15:40 ЭМД-ын цахим шилжилт Хэнтий аймагт

16:00 Эсгий туургатан № 48

16:35 Жаргаж дуулья

16:55 "Танд тустай агшин" зарын цаг

17:00 Ахмадаа хүндэлье

17:40 Хүүхэд бидний өв соёл хүүхдийн нэвтрүүлэг

18:00 Ахмадын баяр 2023

18:20 "Шидэт харандаа"хүүхдийн нэтрүүлэг

18:40 "Поли" хүүхэлдэйн кино S3 21. 22-р анги

19:00 Мэдээ

19:30 "Харвардад учирсан хоёр" 1-р анги Солонгосын олон ангит уран сайхны кино

20:55 Цаг агаарын мэдээ

21:00 Цаг хөтөлбөр

22:00 "Хайр" МУСК

23:25 "Харвардад учирсан хоёр" 1-р анги Солонгосын олон ангит уран сайхны кино

0:45 Хэнтий аймгийн 100 жил - Хоёрдугаар хэсэг

2:15 Эфир завсарласан

ПҮРЭВ ГАРАГ /2023.09.21/

6:00 Цаг хөтөлбөр

7:00 Цаг агаарын мэдээ

7:05 "Монгол зурхай"

7:10 Хүүхэд бидний өв соёл хүүхдийн нэвтрүүлэг

7:30 "Поли" хүүхэлдэйн кино S3 21. 22-р анги

7:50 Цаг агаарын мэдээ

7:55 Бизнес мэдээ

8:00 Дундад улс №4

8:20 Цаг агаарын мэдээ

8:25 Кидс тайм

8:40 Жаргаж дуулья

9:00 "Гэгээн өглөө" ярилцлага

11:00 "Поли" хүүхэлдэйн кино S3 21. 22-р анги

11:20 Ахмадаа хүндэлье

11:40 "Харвардад учирсан хоёр" 1-р анги Солонгосын олон ангит уран сайхны кино

13:00 Мэдээ

13:15 Цаг агаарын мэдээ

13:20 Ахмадын баяр 2023

13:40 Хэнтий аймгийн 100 жил - Гуравдугаар хэсэг

15:00 Мэдээ

15:30 Цаг агаарын мэдээ

15:35 Стартап Улаанбаатар

15:45 Бизнес мэдээ

15:50 Дундаж улс №37

16:10 "Ворлд" нэвтрүүлэг

16:55 Ахмадаа хүндэлье

17:10 Цаг агаарын мэдээ

17:15 "Танд тустай агшин" зарын цаг

17:20 Жаргаж дуулья

17:40 Хүүхэд бидний өв соёл хүүхдийн нэвтрүүлэг

18:00 "Шидэт харандаа"хүүхдийн нэтрүүлэг

18:20 Ахмадын баяр 2023

18:40 "Поли" хүүхэлдэйн кино S3 23. 24-р анги

19:00 Мэдээ

19:30 "Харвардад учирсан хоёр" 2-р анги Солонгосын олон ангит уран сайхны кино

20:55 Цаг агаарын мэдээ

21:00 Цаг хөтөлбөр

22:00 "Хонины найр" МУСК

23:25 "Харвардад учирсан хоёр" 2-р анги Солонгосын олон ангит уран сайхны кино

0:40 Хэнтий аймгийн 100 жил - Гуравдугаар хэсэг

2:10 Эфир завсарласан

БААСАН ГАРАГ /2023.09.22/

6:00 Цаг хөтөлбөр

7:00 Цаг агаарын мэдээ

7:05 "Монгол зурхай"

7:10 Хүүхэд бидний өв соёл хүүхдийн нэвтрүүлэг

7:30 "Поли" хүүхэлдэйн кино S3 23. 24-р анги

7:50 Бизнес мэдээ

7:55 Дундад улс №5

8:15 Цаг агаарын мэдээ

8:20 Кидс тайм

8:40 Өвөг дээдсийн өв соёл

9:00 "Гэгээн өглөө"ярилцлага

10:10 "Поли" хүүхэлдэйн кино S3 23. 24-р анги

10:30 Ахмадаа хүндэлье

10:50 Танд тустай агшин

10:55 Жаргаж дуулья

11:15 Цаг агаарын мэдээ

11:20 Ахмадын баяр 2023

11:40 "Харвардад учирсан хоёр" 2-р анги Солонгосын олон ангит уран сайхны кино

13:00 Мэдээ

13:30 Төв аймгийн Заамар сумын 100 жил - Нэгдүгээр хэсэг

15:00 Мэдээ

15:30 Цаг агаарын мэдээ

15:35 Бизнес мэдээ

15:40 Дундад улс №38

16:00 Өвөг дээдсийн өв соёл

16:35 Цаг агаарын мэдээ

16:40 "Танд тустай агшин" зарын цаг

16:45 Кидс тайм

17:00 Жаргаж дуулья

17:20 Хүүхэд бидний өв соёл хүүхдийн нэвтрүүлэг

17:40 Ахмадаа хүндэлье

18:00 "Шидэт харандаа"хүүхдийн нэтрүүлэг

18:20 Ахмадын баяр 2023

18:40 "Поли" хүүхэлдэйн кино S3 25. 26-р анги

19:00 Мэдээ

19:30 "Харвардад учирсан хоёр" 3-р анги Солонгосын олон ангит уран сайхны кино

20:55 Цаг агаарын мэдээ

21:00 Цаг хөтөлбөр

22:00 "Том толгойтын романс" МУСК

23:30 "Харвардад учирсан хоёр" 3-р анги Солонгосын олон ангит уран сайхны кино

0:40 Төв аймгийн Заамар сумын 100 жил - Нэгдүгээр хэсэг

2:10 Эфир завсарласан

БЯМБА ГАРАГ /2023.09.23/

6:00 Цаг хөтөлбөр

7:00 Цаг агаарын мэдээ

7:05 "Монгол зурхай"

7:10 Хүүхэд бидний өв соёл хүүхдийн нэвтрүүлэг

7:30 "Поли" хүүхэлдэйн кино S3 25. 26-р анги

7:50 Цаг агаарын мэдээ

7:55 Дундад улс №6

8:15 Бизнес мэдээ

8:20 Кидс тайм

8:40 Өвөг дээдсийн өв соёл

9:00 "Гэгээн өглөө"ярилцлага

10:10 Өнөөдрийн аялал

11:10 Цаг агаарын мэдээ

11:15 Жаргаж дуулья

11:35 Ворлд

12:05 Ахмадын баяр 2023

12:15 "Поли" хүүхэлдэйн кино S3 17-26-р анги

13:55 Цаг агаарын мэдээ

14:00 ЖАТ  - Эрдэмтэд шинэ соёл иргэншлийн ул мөрийг  нээсэн байж магадгүй

14:10 Ахмадаа хүндэлье

14:25 Төв аймгийн Заамар сумын 100 жил - Хоёрдугаар хэсэг

16:05 Жаргаж дуулья

16:25 Эерэг хүч

16:35 Танд тустай агшин

16:40 Ахмадаа хүндэлье

17:00 Бизнес мэдээ

17:05 Эсгий туургатан № 49

17:40 Ахмадын баяр 2023

18:00 Эрүүл амьдарцгаая - эрүүл мэндийн нэвтрүүлэг

18:30 "Рийч дэ бюти" гоо сайхны нэвтрүүлэг

19:00 "Би чамд хайртай" МУСК

20:55 Цаг агаарын мэдээ

21:00 Цаг хөтөлбөр

21:40 Рийлс ньюс

21:45 "Хүргэн хүү" МУСК

23:40 "Миний байшин" 15,16-р анги Солонгосын олон ангит уран сайхны кино

2:00 Төв аймгийн Заамар сумын 100 жил - Хоёрдугаар хэсэг

3:30 Эфир завсарласан

НЯМ ГАРАГ /2023.09.24/

6:00 Цаг хөтөлбөр

7:00 Цаг агаарын мэдээ

7:05 Танд тустай агшин

7:10 "Монгол зурхай"

7:15 Бизнес мэдээ

7:20 Дундад улс №7

7:40 Хүүхэд бидний өв соёл хүүхдийн нэвтрүүлэг

8:00 "Поли" хүүхэлдэйн кино S3 25. 26-р анги

8:20 Дундад улс № 40

8:55 Цаг агаарын мэдээ

9:00 "Гэгээн өглөө"ярилцлага

9:40 Ахмадаа хүндэлье

10:00 Өнөөдрийн аялал

11:30 Технологи-360: Энгийний цаана агуу

11:40 Цаг агаарын мэдээ

11:45 Ахмадын баяр 2023

12:05 Гэгээн Монгол подкаст

12:35 Удаан хүлээсэн эрхэм мөрөөдөл № 2

13:15 Хүнсний хувьсгал№23 - Үндэсний үйлдвэрлэгчид "Хүнсний хувьсгал"-д нэгдлээ

13:30 Кидс тайм

13:50 Мисс Монголиа 2023  №2

14:40 Богд хээрийн дуулал МУСТА дуучин А.Хосбаяр

15:00 Төв аймгийн Заамар сумын 100 жил - Гуравдугаар хэсэг

16:30 Эсгий туургатан №50

17:05 Сео сэтгэлгээ

17:15 Стартап Улаанбаатар

17:25 Ахмадаа хүндэлье

17:45 Цаг агаарын мэдээ

17:50 Танд тустай агшин

17:55 Ахмадын баяр 2023

18:15 Бизнес мэдээ

18:20 Жаргаж дуулья

18:40 "Рийч дэ бюти" гоо сайхны нэвтрүүлэг

19:10 "Хак Чак" цэнгээнт нэвтрүүлэг

20:25 Цаг агаарын мэдээ

20:30 Энэ цагийн дүр 

21:00 "Цаг хөтөлбөр" тойм

21:40 "Ээжийн дайсан" МУСК

23:20 "Харвардад учирсан хоёр" 1, 2, 3-р анги Солонгосын олон ангит уран сайхны кино

1:40 Төв аймгийн Заамар сумын 100 жил - Гуравдугаар хэсэг

3:10 Эфир завсарласан