Үйл явдал

Эм эмнэлгийн хэрэглэгдэхүүний тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгаар эмийн бодлогыг тодорхойлж, гажуудлыг засна гэж хуулийн шинэчилсэн найруулага дээр ажиллаж байгаа гишүүд хэлж байна.

Дэлгэрэнгүй ...

Бусад Мэдээ ...