ТВ5 долоо хоногийн хөтөлбөр /2023.05.29-06.04/

ТВ5 хөтөлбөр

2023 ОНЫ 5-Р САРЫН 29-НӨӨС 2023 ОНЫ 6-Р САРЫН 04-НИЙ ХООРОНД ТВ5 ТЕЛЕВИЗИЙН 1-Р СУВГААР ГАРАХ ХӨТӨЛБӨР

ДАВАА ГАРАГ /2023.05.29/  

6:00 Цаг хөтөлбөр

7:00 Цаг агаарын мэдээ

7:05 "Танд тустай агшин" зарын цаг

7:10 Монгол зурхай

7:15 "Гүнжийн залуу" 5-р анги олон ангит уран сайхны кино

8:25 Цаг агаарын мэдээ

8:30 Бизнес мэдээ

8:35 "Поли" хүүхэлдэйн кино S4 24-р анги

8:45 Монголын үрс маш олон болтугай

9:00 "Гэгээн өглөө" ярилцлага

11:15 Рийлс ньюс

11:20 Цаг агаарын мэдээ

11:25 "Рийч дэ бюти"гоо сайхны нэвтрүүлэг

11:55 Ройтерс үзүүлж байна - Дэлхийн хотууд

12:00 Тоймчдын сэдэв

12:30 Одонгоо зүү ээжээ

12:50 Ройтерс үзүүлж байна - Дэлхийн хотууд

13:00 Мэдээ

13:20 Цаг агаарын мэдээ

13:30 Бизнес мэдээ

13:35 "Танд тустай агшин" зарын цаг

13:40 Рийлс ньюс

13:45 Цогтын хурд 2023 - Өмнөговь аймгийн зүүн бүс

14:55 "Ньюс плас" 

15:00 Мэдээ

15:25 Цаг агаарын мэдээ

15:30 Мөрөөдлийн аялал- Топ сугалаа тохирол

16:30 Бурхан багшийн их дүйчэн өдрийн номын хурал

16:50 "Танд тустай агшин" зарын цаг

16:55 Эсгий туургатан № 17

17:30 Цаг агаарын мэдээ

17:35 Монголын үрс маш олон болтугай

17:45 "Аварга дайчдын хэрэм" хүүхэлдэйн кино 24-р анги

18:00 "Трү ба Солонгон хаант улс" хүүхэлдэйн кино 21-р анги

18:30 "Шидэт харандаа"хүүхдийн нэтрүүлэг

18:50 "Поли" хүүхэлдэйн кино S4 25-р анги

19:00 Мэдээ

19:30 "Гүнжийн залуу" 6-р анги олон ангит уран сайхны кино

20:55 Цаг агаарын мэдээ

21:00 Цаг хөтөлбөр

21:55 Ньюс плас 

22:00 "Монгол сугалаа танилцуулга"

23:30 "Эгэл ертөнц" 1-р анги ХОАК

0:15 "Гүнжийн залуу" 6-р анги олон ангит уран сайхны кино

1:25 Төв аймгийн төвийн бүс 2023 - Баянчандмань сум

2:55 Ройтерс үзүүлж байна - Дэлхийн хотууд

3:05 Эфир завсарласан

МЯГМАР ГАРАГ /2023.05.30/

6:00 Цаг хөтөлбөр

7:00 Цаг агаарын мэдээ

7:05 "Танд тустай агшин" зарын цаг

7:10 Монгол зурхай

7:15 "Гүнжийн залуу" 6-р анги олон ангит уран сайхны кино

8:25 Цаг агаарын мэдээ

8:30 Монголын үрс маш олон болтугай

8:40 "Шидэт харандаа" хүүхдийн нэвтрүүлэг

9:00 "Гэгээн өглөө" ярилцлага

12:55 Цаг агаарын мэдээ

13:00 Мэдээ

13:20 Цаг агаарын мэдээ

13:30 Нартын хурд 2023 - Сэлэнгэ аймгийн хаврын бүс

14:55 Ньюс плас 

15:00 Мэдээ

15:20 Бизнес мэдээ

15:30 Мөрөөдлийн аялал- Топ сугалаа тохирол

16:30 Цаг агаарын мэдээ

16:35 "Танд тустай агшин" зарын цаг

16:40 Хэлэлцэе оролцоё

17:10 Одонгоо зүү ээжээ

17:30 Рийлс ньюс

17:35 Монголын үрс маш олон болтугай

17:45 "Аварга дайчдын хэрэм" хүүхэлдэйн кино 25-р анги

18:00 "Трү ба Солонгон хаант улс" хүүхэлдэйн кино 22-р анги

18:30 "Шидэт харандаа"хүүхдийн нэтрүүлэг

18:50 "Поли" хүүхэлдэйн кино S4 26-р анги

19:00 Мэдээ

19:30 "Гүнжийн залуу" 7-р анги олон ангит уран сайхны кино

20:55 Цаг агаарын мэдээ

21:00 Цаг хөтөлбөр

21:55 Ньюс плас 

22:00 "Монгол сугалаа танилцуулга"

23:30 "Эгэл ертөнц" 2-р анги ХОАК

0:15 "Гүнжийн залуу" 7-р анги олон ангит уран сайхны кино

1:25 Нөмрөг хурд 2023 - Завхан аймгийн хойд бүс нэгдүгээр хэсэг

2:55 Ройтерс үзүүлж байна - Дэлхийн хотууд

3:05 Эфир завсарласан

ЛХАГВА ГАРАГ /2023.05.31/

6:00 Цаг хөтөлбөр

7:00 Цаг агаарын мэдээ

7:05 "Танд тустай агшин" зарын цаг

7:10 Монгол зурхай

7:20 Цаг агаарын мэдээ

7:25 "Гүнжийн залуу" 7-р анги олон ангит уран сайхны кино

8:30 "Шидэт харандаа"хүүхдийн нэтрүүлэг

8:50 Монголын үрс маш олон болтугай

9:00 "Гэгээн өглөө" ярилцлага

11:55 Цаг агаарын мэдээ

12:00 Бурхан багшийн их дүйчэн өдрийн номын хурал

12:25 Одонгоо зүү ээжээ

12:45 Рийлс ньюс

12:55 Цаг агаарын мэдээ

13:00 Мэдээ

13:20 Цаг агаарын мэдээ

13:30 Сан бэйсийн хурд 2023 - Дорнод аймгийн төвийн бүс

14:55 Ньюс плас 

15:00 Мэдээ

15:20 Бизнес мэдээ

15:30 Мөрөөдлийн аялал- Топ сугалаа тохирол

16:30 Одонгоо зүү ээжээ

16:50 "Рийч дэ бюти"гоо сайхны нэвтрүүлэг

17:25 Цаг агаарын мэдээ

17:30 "Танд тустай агшин" зарын цаг

17:35 Монголын үрс маш олон болтугай

17:45 "Аварга дайчдын хэрэм" хүүхэлдэйн кино 26-р анги

18:00 "Трү ба Солонгон хаант улс" хүүхэлдэйн кино 23-р анги

18:30 "Шидэт харандаа"хүүхдийн нэтрүүлэг

18:50 Бизнес мэдээ

19:00 Мэдээ

19:30 "Гүнжийн залуу" 8-р анги олон ангит уран сайхны кино

20:55 Цаг агаарын мэдээ

21:00 Цаг хөтөлбөр

21:55 Ньюс плас 

22:00 "Монгол сугалаа тохирол"

23:30 "Эгэл ертөнц" 3-р анги ХОАК

0:15 "Гүнжийн залуу" 8-р анги олон ангит уран сайхны кино

1:25 Нөмрөг хурд 2023 - Завхан аймгийн хойд бүс хоёрдугаар хэсэг

2:55 Ройтерс үзүүлж байна - Дэлхийн хотууд

3:05 Эфир завсарласан

ПҮРЭВ ГАРАГ /2023.06.01/

6:00 Цаг хөтөлбөр

7:00 Цаг агаарын мэдээ

7:05 "Танд тустай агшин" зарын цаг

7:10 "Монгол зурхай"

7:15 Бизнес мэдээ

7:20 "Гүнжийн залуу" 8-р анги олон ангит уран сайхны кино

8:30 Монголын үрс маш олон болтугай

8:40 "Шидэт харандаа"хүүхдийн нэтрүүлэг

9:00 "Гэгээн өглөө" ярилцлага

11:40 Цаг агаарын мэдээ

11:45 Рийлс ньюс

11:50 Пента мюзык - Girls хамтлаг

12:20 Цаг агаарын мэдээ

12:25 Хулдын багачууд тусгай дугаар 

13:05 Бурхан багшийн их дүйчэн өдрийн номын хурал

13:30 Одонгоо зүү ээжээ

13:50 Гэргий

15:25 Цаг агаарын мэдээ

15:30 Мөрөөдлийн аялал- Топ сугалаа тохирол

16:30 Бурхан багшийн их дүйчэн өдрийн номын хурал

16:50 Одонгоо зүү ээжээ

17:10 Танд тустай агшин

17:15 "Миний найз Монголхүү" хүүхдийн нэвтрүүлэг

17:35 Монголын үрс маш олон болтугай

17:45 "Аварга дайчдын хэрэм" хүүхэлдэйн кино 27-р анги

18:00 "Трү ба Солонгон хаант улс" хүүхэлдэйн кино 24-р анги

18:30 "Шидэт харандаа"хүүхдийн нэтрүүлэг

18:50 Бизнес мэдээ

19:00 Мэдээ

19:30 "Гүнжийн залуу" 9-р анги олон ангит уран сайхны кино

20:55 Цаг агаарын мэдээ

21:00 Цаг хөтөлбөр

21:55 Ньюс плас 

22:00 "Монгол сугалаа танилцуулга"

0:30 "Эгэл ертөнц" 4-р анги ХОАК

1:15 "Гүнжийн залуу" 9-р анги олон ангит уран сайхны кино

2:25 Хэнтий аймгийн баруун бүс 2023 - Бор-Өндөр сум

3:10 Ройтерс үзүүлж байна - Фэйшн шоу

3:20 Эфир завсарласан

БААСАН ГАРАГ /2023.06.02/

6:00 Цаг хөтөлбөр

7:00 Цаг агаарын мэдээ

7:05 "Танд тустай агшин" зарын цаг

7:10 "Монгол зурхай"

7:15 Бизнес мэдээ

7:20 "Гүнжийн залуу" 9-р анги олон ангит уран сайхны кино

8:30 Монголын үрс маш олон болтугай

8:40 "Шидэт харандаа"хүүхдийн нэтрүүлэг

9:00 "Гэгээн өглөө"ярилцлага

10:20 Цаг агаарын мэдээ

10:25 Бурхан багшийн их дүйчэн өдрийн номын хурал

10:50 Энэ цагийн дүр

11:20 Танд тустай агшин

11:25 Рийлс ньюс

11:30 Эрүүл амьдарцгаая - эрүүл мэндийн нэвтрүүлэг

12:00 Пента мюзык - Girls хамтлаг

12:30 Эсгий туургатан № 18

13:00 Мэдээ

13:20 Цаг агаарын мэдээ

13:30 Сан бэйс 2023 - Дорнод аймгийн “Сан бэйсийн унага” МСУХ

14:55 Ньюс плас 

15:00 Мэдээ

15:20 Цаг агаарын мэдээ

15:30 Мөрөөдлийн аялал- Топ сугалаа тохирол

16:30 Бурхан багшийн их дүйчэн өдрийн номын хурал

16:55 Өвөг дээдсийн өв соёл

17:05 Рийлс ньюс

17:10 Танд тустай агшин

17:15 "Миний найз Монголхүү" хүүхдийн нэвтрүүлэг

17:35 Монголын үрс маш олон болтугай

17:45 "Аварга дайчдын хэрэм" хүүхэлдэйн кино 28-р анги

18:00 "Трү ба Солонгон хаант улс" хүүхэлдэйн кино 25-р анги

18:30 "Шидэт харандаа"хүүхдийн нэтрүүлэг

18:50 Бизнес мэдээ

19:00 Мэдээ

19:30 "Гүнжийн залуу" 10-р анги олон ангит уран сайхны кино

20:55 Цаг агаарын мэдээ

21:00 Цаг хөтөлбөр

21:55 Ньюс плас 

22:00 "Монгол сугалаа танилцуулга"

23:30 "Эгэл ертөнц" 5-р анги ХОАК

0:15 "Гүнжийн залуу" 10-р анги олон ангит уран сайхны кино

1:25 Сан бэйс 2023 - Дорнод аймгийн “Сан бэйсийн унага” МСУХ

2:55 Ройтерс үзүүлж байна - Дэлхийн хотууд

3:05 Эфир завсарласан

БЯМБА ГАРАГ /2023.06.03/

6:00 Цаг хөтөлбөр

7:00 Цаг агаарын мэдээ

7:05 "Танд тустай агшин" зарын цаг

7:10 Бизнес мэдээ

7:15 "Монгол зурхай"

7:20 Ройтерс үзүүлж байна - Фэйшн шоу

7:30 Цаг агаарын мэдээ

7:35 Ройтерс үзүүлж байна - Дэлхийн хотууд

8:00 Өвөг дээдсийн өв соёл

8:25 Монголын үрс маш олон болтугай

8:35 "Шидэт харандаа"хүүхдийн нэтрүүлэг

8:55 Цаг агаарын мэдээ

9:00 "Гэгээн өглөө"ярилцлага

11:10 Бурхан багшийн их дүйчэн өдрийн номын хурал

11:35 Өнөөдрийн аялал

12:05 Цаг агаарын мэдээ

12:10 Төрийн айлчлал Польш ба Франц 

12:30 Өвөг дээдсийн өв соёл

13:00 Дундад улс № 39

13:25 Рийлс ньюс

13:30 Ройтерс үзүүлж байна - Дэлхийн хотууд

13:50 Мөнххаан хурд 2023 - Сүхбаатар аймгийн хойд бүс

15:20 Цаг агаарын мэдээ

15:25 Танд тустай агшин

15:30 Мөрөөдлийн аялал- Топ сугалаа тохирол

16:30 Эсгий туургатан №19

17:05 Бурхан багшийн их дүйчэн өдрийн номын хурал

17:30 "Эрүүл амьдарцгаая-эрүүл мэндийн нэвтрүүлэг"

18:00 "Рийч дэ бюти" гоо сайхны нэвтрүүлэг

18:30 "Ардын элч" уран сайхны кино

20:15 Цаг агаарын мэдээ

20:20 Халамжаас хөдөлмөрт №1

21:00 Цаг хөтөлбөр

21:40 Ройтерс үзүүлж байна - Дэлхийн хотууд

21:50 Рийлс ньюс

21:55 Цаг агаарын мэдээ

22:00 "Монгол сугалаа танилцуулга"

23:30 Ройтерс үзүүлж байна - Фэйшн шоу

23:40 "Гүнжийн залуу" 6.7.8-р анги олон ангит уран сайхны кино

3:10 Эфир завсарласан

НЯМ ГАРАГ /2023.06.04/

6:00 Цаг хөтөлбөр

7:00 Цаг агаарын мэдээ

7:05 Танд тустай агшин

7:10 "Монгол зурхай"

7:15 Ройтерс үзүүлж байна - Фэйшн шоу

7:25 Өвөг дээдсийн өв соёл

8:00 Монголын үрс маш олон болтугай

8:15 Хулдын багачууд тусгай дугаар 

8:55 Цаг агаарын мэдээ

9:00 "Гэгээн өглөө"ярилцлага

11:10 Цаг агаарын мэдээ

11:15 Өнөөдрийн аялал

12:15 Цаг агаарын мэдээ

12:20 Технологи-360: Энгийний цаана агуу

12:30 Бурхан багшийн их дүйчэн өдрийн номын хурал

12:55 Рийлс ньюс

13:00 Хот

13:20 Ройтерс үзүүлж байна - Фэйшн шоу

13:35 Шинэ сэргэлт ЗГ тойм

14:10 Пента мюзык - Хурд  хамтлаг

14:40 Монгол Улсын Ерөнхийлөгч У.Хүрэлсүх "Хүнсний хувьсгал"-ын хүрээнд Төв, Дархан-Уул аймагт ажилалаа

14:55 Эсгий туургатан №20

15:30 Мөрөөдлийн аялал- Топ сугалаа тохирол

16:30 Ройтерс үзүүлж байна - Дэлхийн хотууд

16:45 Рийлс ньюс

16:55 Бурхан багшийн их дүйчэн өдрийн номын хурал

17:20 "Рийч дэ бюти" гоо сайхны нэвтрүүлэг

18:00 "Ээжийн дайсан" уран сайхны кино

19:55 Цаг агаарын мэдээ

20:00 Тоймчдын сэдэв

20:30 Энэ цагийн дүр 

21:00 "Цаг хөтөлбөр" тойм

21:40 Ройтерс үзүүлж байна - Дэлхийн хотууд

21:50 Рийлс ньюс

22:00 "Монгол сугалаа танилцуулга"

23:30 Ройтерс үзүүлж байна - Фэйшн шоу

23:40 "Гүнжийн залуу" 9.10-р анги олон ангит уран сайхны кино

2:00 Эфир завсарласан