СЭРЭМЖЛҮҮЛЭГ: Мал хулгайлах гэмт хэргээс сэргийлье!

Эрх зүй

"Мал мах" нэгдсэн арга хэмжээний хүрээнд Төв аймгийн Цагдаагийн газрын алба хаагчид байнгын эргүүл, хяналт шалгалтыг хийж байна.

 

Энэ хүрээнд 2021 оны 11 дүгээр сарын 16-наас 17 шилжих шөнө иргэн Б, Г, Н нар Төв аймгийн Эрдэнэсант сумын нутаг дэвсгэрээс гурван тооны үхэр нядлан хулгайлж авч явсныг илрүүлэн шалгаж байна! 

Мал хулгайлах гэмт хэргээс сэргийлье!