Эдийн засаг

Монгол банкнаас мэдээлэл хийж төв банкны шинээр томилогдсон ерөнхийлөгчийн ажил үүргийн бодлого чиглэл болон эдийн засгийн нөхцөл байдал болоод мөнгөний бодлого, зээлтэй холбоотой асуудалаар мэдээлэл өглөө. Ирэх оны тавдугаар сард Олон улсын валютын сангийн өргөтгөсөн санхүүжилтийн хөтөлбөр дуусч байгаатай холбогдуулан Монгол банкнаас мэдээлэл хийлээ. Энэ асуудлыг богино хугацаанд эрчимтэй шийдэж, үр дүнтэй амжилтай хэрэгжүүлж дуусах нь Монгол улсын хувьд ирээдүйн дунд хугацааны сорилтуудыг амжилттай хэрэгжүүлэхэд гол тулгуур болох юм. Энэ нь Төв банкны хувьд томоохон сорилт болж байна.

Монголбанкны өмнө гурван том сорилт ирээд байгаа.

Нэгдүгээрт: Ирэх оны тавдугаар сард дуусах олон улсын валютын сангийн өргөтгөсөн хөтөлбөр дуусч байгаатай холбоотой асуудал,

Хоёрдугаарт: Ирэх оны мөнгөний бодлогод 2020 онд багтаж Монгол улсыг саарал жагсаалтаас гаргах

Гуравдугаарт: Мөн ирэх оны долдугаар сард БНХАУ-тай хийсэн своп хэлцэл дуусч байгаа билээ. Тиймээс дээрх гурван асуудалд Төв банкны зүгээс үндсэн чиг үүргийнхээ хүрээнд мөнгөний бодлогыг тогтвортой барихаас гадна дээрх гурван  сорилтыг богино хугацаанд эрчимтэй, үр дүнтэй шийдвэрлэх чиглэлээр ажиллаж байгаа гэлээ. Мөн ирэх энд эдийн засгийн сэргэлтийг батжуулах чиглэлд төв банк анхаарч эхэлжээ.

Мөн түүчлэн энэ оны 11 сарын байдлаар иргэдийн хэрэглээний зээл 9-11 хувиар өсч, Арилжааны банкуудын чанаргүй зээл 18.4 хувь болж, өмнөх сараас 0.27 хувиар буурчээ.

Энэ онд эдийн засаг өсөлттэй гарсан ч цаашид энэ өсөлтийг батжуулах нь чухал гэдгийг Монголбанкны ерөнхий эдийн засагч онцоллоо. Цаашид дээрх үндсэн гурван том сорилтыг амжилттай хэрэгжүүлэх, олон улсын байгууллагуудаас дэмжлэг авах, үндсэн чиг үүргийнхээ хүрээнд эрчимтэй ажиллах нь эдийн засгийн өсөлтийг тогтворжуулна гэж харж байна гэлээ.   Түүнчлэн  Монгол төгрөгийн ханш энэ онд болон ирэх онд тогтвортой байж, гадаад валютын зузаатгал хангалттай хэмжээнд хүрсэн гэдгийг хэллээ.