ТВ5 долоо хоногийн хөтөлбөр /2022.08.08-08.14/

ТВ5 хөтөлбөр

2022 ОНЫ 8-Р САРЫН 08-НААС 2022 ОНЫ 8-Р САРЫН 14-НИЙ ХООРОНД ТВ5 ТЕЛЕВИЗИЙН 1-Р СУВГААР ГАРАХ ХӨТӨЛБӨР

ДАВАА ГАРАГ /2022.08.08/

6:30 Цаг хөтөлбөр

7:00 Цаг агаарын мэдээ

7:05 "Танд тустай агшин" зарын цаг

7:10 Монгол зурхай

7:15 Бизнес мэдээ

7:25 Шинэчлэгдэж буй Хятад орон

8:35 Ройтерс үзүүлж байна - Дэлхийн хотууд

8:45 Цаг агаарын мэдээ

8:50 "Оддбодс" хүүхэлдэйн кино 36-р анги

9:00 "Гэгээн өглөө" ярилцлага

10:40 Нанонаалт үзүүлж байна

10:45 Цаг агаарын мэдээ

10:50 Нанобальзам үзүүлж байна

11:00 "Рийч дэ бюти"гоо сайхны нэвтрүүлэг

11:30 "Дурсамж1988" 36-р анги олон ангит уран сайхны кино

12:30 Ройтерс үзүүлж байна - Дэлхийн хотууд

12:40 Ухаалаг жолооч №2

13:20 Цаг агаарын мэдээ

13:25 "Оддбодс" хүүхэлдэйн кино 36-р анги

13:35 Танд тустай агшин

13:40 Сэлэнгэ аймгийн Баянгол сумын 90, 91 жилийн ой - Нэгдүгээр хэсэг

15:10 Бизнес мэдээ

15:15 Ройтерс үзүүлж байна - Дэлхийн хотууд

15:25 "Гайхамшигт амьдрал" уран сайхны кино 15-р анги

16:10 Цаг агаарын мэдээ

16:15 "Нар гарнаа аз жаргал минь" уран сайхны кино 15-р анги

17:00 "Ойлголт зөв бол үйлдэл зөв"

17:30 Өвөг дээдсийн өв соёл

17:45 Ройтерс үзүүлж байна - Дэлхийн хотууд

17:55 "Орон орны хоол" 

18:25 "Танд тустай агшин" зарын цаг

18:30 Бизнес мэдээ

18:35 Шинэ сэргэлт - Боомтын сэргэлт

19:20 Өвөг дээдсийн өв соёл

19:35 Жайка үзүүлж байна №1

19:45 "Дурсамж1988" 37-р анги олон ангит уран сайхны кино

20:45 Цаг агаарын мэдээ

20:50 "Оддбодс" хүүхэлдэйн кино 37-р анги

21:00 Цаг хөтөлбөр

21:30 "Гайхамшигт амьдрал" уран сайхны кино 16-р анги

22:20 Ройтерс үзүүлж байна - Дэлхийн хотууд

22:30 "Нар гарнаа аз жаргал минь" уран сайхны кино 16-р анги

23:20 Сэлэнгэ аймгийн Баянгол сумын 90, 91 жилийн ой - Нэгдүгээр хэсэг

0:50 Эфир завсарласан

МЯГМАР ГАРАГ /2022.08.09/

6:30 Цаг хөтөлбөр

7:00 Цаг агаарын мэдээ

7:05 "Танд тустай агшин" зарын цаг

7:10 "Бизнес мэдээ"

7:15 Монгол зурхай

7:20 Шинэчлэгдэж буй Хятад орон

8:35 Ройтерс үзүүлж байна - Дэлхийн хотууд

8:45 Цаг агаарын мэдээ

8:50 "Оддбодс" хүүхэлдэйн кино 37-р анги

9:00 "Гэгээн өглөө" ярилцлага

12:10 Нанобальзам үзүүлж байна

12:20 "Рийч дэ бюти"гоо сайхны нэвтрүүлэг

12:50 "Дурсамж1988" 37-р анги олон ангит уран сайхны кино

13:50 Сэлэнгэ аймгийн Баянгол сумын 90, 91 жилийн ой - Хоёрдугаар хэсэг

15:20 Нанонаалт үзүүлж байна

15:25 Бизнес мэдээ

15:30 "Оддбодс" хүүхэлдэйн кино 37-р анги

15:40 Цаг агаарын мэдээ

15:45 Ройтерс үзүүлж байна - Дэлхийн хотууд

15:55 "Гайхамшигт амьдрал" уран сайхны кино 16-р анги

16:40 "Нар гарнаа аз жаргал минь" уран сайхны кино 16-р анги

17:25 Шинэчлэгдэж буй Хятад орон

18:05 Өвөг дээдсийн өв соёл

18:15 Ройтерс үзүүлж байна - Дэлхийн хотууд

18:25 "Танд тустай агшин" зарын цаг

18:30 Бизнес мэдээ

18:35 Цаг агаарын мэдээ

18:40 Жайка үзүүлж байна №2

18:50 Ройтерс үзүүлж байна - Дэлхийн хотууд

19:00 УИХ-ын цаг

19:30 "Дурсамж1988" 38-р анги олон ангит уран сайхны кино

20:30 Өвөг дээдсийн өв соёл

20:45 Цаг агаарын мэдээ

20:50 "Оддбодс" хүүхэлдэйн кино 38-р анги

21:00 Цаг хөтөлбөр

21:30 "Гайхамшигт амьдрал" уран сайхны кино 17-р анги

22:20 Ройтерс үзүүлж байна - Дэлхийн хотууд

22:30 "Нар гарнаа аз жаргал минь" уран сайхны кино 17-р анги

23:20 Сэлэнгэ аймгийн Баянгол сумын 90, 91 жилийн ой - Хоёрдугаар хэсэг

0:50 Эфир завсарласан

ЛХАГВА ГАРАГ /2022.08.10/

6:30 Цаг хөтөлбөр

7:00 Цаг агаарын мэдээ

7:05 "Танд тустай агшин" зарын цаг

7:10 Бизнес мэдээ

7:15 Монгол зурхай

7:20 Шинэчлэгдэж буй Хятад орон

8:35 Ройтерс үзүүлж байна - Дэлхийн хотууд

8:45 Цаг агаарын мэдээ

8:50 "Оддбодс" хүүхэлдэйн кино 38-р анги

9:00 "Гэгээн өглөө" ярилцлага

11:50 Нанобальзам үзүүлж байна

12:00 Цаг агаарын мэдээ

12:05 "Дурсамж1988" 38-р анги олон ангит уран сайхны кино

13:05 Нанонаалт үзүүлж байна

13:10 Ройтерс үзүүлж байна - Дэлхийн хотууд

13:20 "Оддбодс" хүүхэлдэйн кино 38-р анги

13:30 Говьсүмбэр аймгийн 28 жилийн ой - Нэгдүгээр хэсэг

15:00 Бизнес мэдээ

15:05 Цаг агаарын мэдээ

15:10 Ройтерс үзүүлж байна - Дэлхийн хотууд

15:20 "Гайхамшигт амьдрал" уран сайхны кино 17-р анги

16:05 "Нар гарнаа аз жаргал минь" уран сайхны кино 17-р анги

16:50 Ройтерс үзүүлж байна - Дэлхийн хотууд

17:00 Өвөг дээдсийн өв соёл

17:30 Орон орны хоол

18:00 Танд тустай агшин

18:05 Бизнес мэдээ

18:10 Шинэчлэгдэж буй Хятад орон

19:00 Эрүүл мэндийн даатгал үзүүлж байна

19:20 Ройтерс үзүүлж байна - Дэлхийн хотууд

19:30 "Дурсамж1988" 39-р анги олон ангит уран сайхны кино

20:30 Өвөг дээдсийн өв соёл

20:45 "Оддбодс" хүүхэлдэйн кино 39-р анги

20:55 Цаг агаарын мэдээ

21:00 Цаг хөтөлбөр

21:30 "Гайхамшигт амьдрал" уран сайхны кино 18-р анги

22:20 Ройтерс үзүүлж байна - Дэлхийн хотууд

22:30 "Нар гарнаа аз жаргал минь" уран сайхны кино 18-р анги

23:20 Говьсүмбэр аймгийн 28 жилийн ой - Нэгдүгээр хэсэг

0:50 Эфир завсарласан

ПҮРЭВ ГАРАГ /2022.08.11/

6:30 Цаг хөтөлбөр

7:00 Цаг агаарын мэдээ

7:05 "Танд тустай агшин" зарын цаг

7:10 Бизнес мэдээ

7:15 "Монгол зурхай"

7:20 Шинэчлэгдэж буй Хятад орон

8:35 Цаг агаарын мэдээ

8:40 Ройтерс үзүүлж байна - Дэлхийн хотууд

8:50 "Оддбодс" хүүхэлдэйн кино 39-р анги

9:00 "Гэгээн өглөө" ярилцлага

10:40 Нанонаалт үзүүлж байна

10:45 Цаг агаарын мэдээ

10:50 Ройтерс үзүүлж байна - Дэлхийн хотууд

11:00 Нанобальзам үзүүлж байна

11:10 "Дурсамж1988" 39-р анги олон ангит уран сайхны кино

12:10 Цаг агаарын мэдээ

12:15 Өвөг дээдсийн өв соёл

12:30 Орон орны хоол

13:00 Говьсүмбэр аймгийн 28 жилийн ой - Хоёрдугаар хэсэг

14:30 "Оддбодс" хүүхэлдэйн кино 39-р анги

14:40 Бизнес мэдээ

14:45 Цаг агаарын мэдээ

14:50 "Гайхамшигт амьдрал" уран сайхны кино 18-р анги

15:35 Ройтерс үзүүлж байна - Дэлхийн хотууд

15:45 "Нар гарнаа аз жаргал минь" уран сайхны кино 18-р анги

16:45 Шинэчлэгдэж буй Хятад орон

17:45 Өвөг дээдсийн өв соёл

17:55 Ройтерс үзүүлж байна - Дэлхийн хотууд

18:05 Цаг агаарын мэдээ

18:10 Танд тустай агшин

18:15 Бизнес мэдээ

18:20 Жайка үзүүлж байна № 3

18:30 Ройтерс үзүүлж байна - Дэлхийн хотууд

18:40 "Монголын баялаг -330" цуврал №43

19:15 "Оддбодс" хүүхэлдэйн кино 40-р анги

19:25 Цаг агаарын мэдээ

19:30 "Дурсамж1988" 40-р анги олон ангит уран сайхны кино

20:30 Тоймчдын сэдэв

21:00 Цаг хөтөлбөр

21:30 "Гайхамшигт амьдрал" уран сайхны кино 19-р анги

22:20 Ройтерс үзүүлж байна - Дэлхийн хотууд

22:30 "Нар гарнаа аз жаргал минь" уран сайхны кино 19-р анги

23:20 Говьсүмбэр аймгийн 28 жилийн ой - Хоёрдугаар хэсэг

0:50 Эфир завсарласан

БААСАН ГАРАГ /2022.08.12/

6:30 Цаг хөтөлбөр

7:00 Цаг агаарын мэдээ

7:05 "Танд тустай агшин" зарын цаг

7:10 Бизнес мэдээ

7:15 "Монгол зурхай"

7:20 Шинэчлэгдэж буй Хятад орон

8:35 Цаг агаарын мэдээ

8:40 Ройтерс үзүүлж байна - Дэлхийн хотууд

8:50 "Оддбодс" хүүхэлдэйн кино 40-р анги

9:00 "Гэгээн өглөө"ярилцлага

10:40 Нанобальзам үзүүлж байна

10:50 Ройтерс үзүүлж байна - Дэлхийн хотууд

11:00 Цаг агаарын мэдээ

11:05 "Дурсамж1988" 40-р анги олон ангит уран сайхны кино

12:05 Тоймчдын сэдэв

12:25 Цаг агаарын мэдээ

12:30 Нанонаалт үзүүлж байна

12:35 Танд тустай агшин

12:40 Бизнес мэдээ

12:45 Япон орныг тольдохуй

13:00 Түмний эх үзүүлж байна

14:30 Цаг агаарын мэдээ

14:35 Өвөг дээдсийн өв соёл

14:45 МОНГОЛ УЛСЫН ФИЛАРМОНИ - БИД НЭГ ГЭР БҮЛ ТОГЛОЛТ

16:05 "Гайхамшигт амьдрал" уран сайхны кино 19-р анги

16:50 Ройтерс үзүүлж байна - Дэлхийн хотууд

17:00 "Нар гарнаа аз жаргал минь" уран сайхны кино 19-р анги

17:45 Цаг агаарын мэдээ

17:50 Танд тустай агшин

17:55 Бизнес мэдээ

18:00 Японд төгсөгчдийн тухай

18:20 Ройтерс үзүүлж байна - Дэлхийн хотууд

18:30 Монгол Улс хөгжсөн үү - 2

19:00 "Асрагч аав"уран сайхны кино

20:45 "Оддбодс" хүүхэлдэйн кино 41-р анги

20:55 Цаг агаарын мэдээ

21:00 Цаг хөтөлбөр

21:30 "Гайхамшигт амьдрал" уран сайхны кино 20-р анги

22:20 Ройтерс үзүүлж байна - Дэлхийн хотууд

22:30 "Нар гарнаа аз жаргал минь" уран сайхны кино 20-р анги

23:20 Түмний эх үзүүлж байна

0:50 Эфир завсарласан

БЯМБА ГАРАГ /2022.08.13/

6:30 Цаг хөтөлбөр

7:00 Цаг агаарын мэдээ

7:05 "Танд тустай агшин" зарын цаг

7:10 Бизнес мэдээ

7:15 "Монгол зурхай"

7:20 Шинэчлэгдэж буй Хятад орон

8:35 Цаг агаарын мэдээ

8:40 Ройтерс үзүүлж байна - Дэлхийн хотууд

8:50 "Оддбодс" хүүхэлдэйн кино 41-р анги

9:00 "Гэгээн өглөө"ярилцлага

11:40 Ройтерс үзүүлж байна - Дэлхийн хотууд

11:50 Нанобальзам үзүүлж байна

12:00 Өнөөдрийн аялал

14:10 Нанонаалт үзүүлж байна

14:15 "Оддбодс" хүүхэлдэйн кино 37.38.39-р анги

14:45 "Танд тустай агшин" зарын цаг

14:50 Дээвэр нэвтрүүлэг №6

15:10 Цаг агаарын мэдээ

15:15 Бизнес мэдээ

15:20 Түмний эх үзүүлж байна

16:50 Өвөг дээдсийн өв соёл

17:00 Жайка үзүүлж байна № 4

17:15 Цаг агаарын мэдээ

17:20 Танд тустай агшин

17:25 Бизнес мэдээ

17:30 Ойлголт зөв бол үйлдэл зөв

18:00 Эрүүл амьдарцгаая-эрүүл мэндийн нэвтрүүлэг

18:30 "Рийч дэ бюти"гоо сайхны нэвтрүүлэг

19:00 "Насан туршдаа" уран сайхны кино

20:55 Цаг агаарын мэдээ

21:00 Цаг хөтөлбөр

21:30 "Дурсамж1988" 37.38.39-р анги олон ангит уран сайхны кино

0:15 Түмний эх үзүүлж байна

1:45 Эфир завсарласан

НЯМ ГАРАГ /2022.08.14/

6:30 Цаг хөтөлбөр

7:00 Цаг агаарын мэдээ

7:05 Танд тустай агшин

7:10 Бизнес мэдээ

7:15 "Монгол зурхай"

7:20 Шинэчлэгдэж буй Хятад орон

8:45 Цаг агаарын мэдээ

8:50 Ройтерс үзүүлж байна - Дэлхийн хотууд

9:00 "Гэгээн өглөө"ярилцлага

11:40 Нанонаалт үзүүлж байна

11:45 Цаг агаарын мэдээ

11:50 Өнөөдрийн аялал

13:20 Ухаалаг жолооч авто ток шоу№3

14:00 Нанобальзам үзүүлж байна

14:05 Цаг агаарын мэдээ

14:10 "Оддбодс" хүүхэлдэйн кино 40.41-р анги

14:30 Бизнес мэдээ

14:35 Түмний эх үзүүлж байна

16:05 Ройтерс үзүүлж байна - Дэлхийн хотууд

16:15 Шинэчлэгдэж буй Хятад орон

17:00 "Айлчлал:Монгол Улс ба НҮБ" 

17:20 Бизнес мэдээ

17:25 Танд тустай агшин

17:30 "Монголын баялаг -330" цуврал №44

18:00 "Рийч дэ бюти" гоо сайхны нэвтрүүлэг

18:30 "Хубилай хааны зарлиг" уран сайхны кино

20:55 Цаг агаарын мэдээ

21:00 Цаг хөтөлбөр

21:30 "Дурсамж1988" 40-р анги олон ангит уран сайхны кино

22:30 Ройтерс үзүүлж байна - Дэлхийн хотууд

22:40 "Гайхамшигт амьдрал" уран сайхны кино 20-р анги

23:25 Түмний эх үзүүлж байна

0:55 Эфир завсарласан