Нийгэм

ХУД-ийн нутаг дэвсгэр Нисэхийн аюулгүйн тойрог - Биокобинат - Шувуун фабрик чиглэлд түгээмэл тархацтай ашигт малтмал олборлож, тээвэрлэж байгаа ачааны автомашинуудын тeхникийн бүрэн бүтэн байдал, ачаа тээвэрлэлтэд ХУД-ийн Засаг Даргын 2020.08.26-ны өдрийн А/343 тоот захирамжийн дагуу тус дүүргийн Замын цагдаагийн хэлтсээс хяналт тавин ажиллаж байна.