Нийгэм

Дотоодын их, дээд сургуулийг 1993-2020 оны хооронд хөнгөлөлттэй зээлээр суралцаж төгссөн 13365 төгсөгчдийн дипломын лавлагаа цахим боллоо.

Боловсролын зээлийн сангийн санхүүжилтээр суралцсан төгсөгчид нь регистрийн дугаараа оруулан дипломын чөлөөлөлт, зээл болон төлбөрийн мэдээллийг авч, дипломоо шуудангаар хүлээн авах боломжтой.

https://lavlagaa-bzs.firebaseapp.com/