Нийгэм

Нийслэлийн хэмжээнд стандартын шаардлага хангаагүй 309 хашааг шинэчлэх шаардлагатай гэсэн судалгааг гаргажээ. Үүнээс эхний ээлжинд 194 газар хашааг нэн даруй буулгах шийдвэр гарсан байна. Стандартын шаардлага хангаагүй дээрх 194 хашааг 6-р сарын нэгний өдрийн дотор албадан буулгаж зардлыг тухайн байгууллагаар төлүүлэх шийдвэрийг нийслэлийн засаг дарга гаргалаа. Учир нь иргэдийн амьдрах орчинд сөргөөр нөлөө үзүүлсэн, аюулгүй байдлыг алдагдуулсан гэж үзсэн байна.

Нийслэлийн засаг даргын өгсөн үүргийн хүрээнд дүүргийн засаг дарга нар холбогдох албадууд шуурхай ажиллаж эхэллээ. Барилгын зөвшөөрөл авсан хэдий ч гадна хашаагаа стандартын дагуу хийгээгүй газруудын судалгааг ийнхүү гаргаж нэн албадан буулгах ажлыг энэ долоо хоногоос эхлүүлж байна. Удаа дараа шаардлага хүргүүлсэн боловч шаардлагыг биелүүлээгүй газруудын судалгааг ч гарсан байна. Зөрчлөө арилгах шаардлагыг биелүүлээгүй байгууллагуудын тусгай зөвшөөрлийг цуцлахаар болжээ.

ШААРДЛАГА ХАНГААГҮЙ ХАШААГ БУУЛГАСАН ЗАРДЛЫГ ТУХАЙН БАЙГУУЛЛАГААР ТӨЛҮҮЛНЭ

 

Барилгын гадна талын орчинд иргэдийн аюулгүй байдлыг хангуулах бичиг баримтыг шинэчлэн нийслэлийн цахим хуудсанд байршуулсан байна. Нийслэлээс албадан буулгахаас өмнө аж ахуй нэгжүүд нийгмийн хариуцлагынхаа хүрээнд 6-р сарын нэгний өдрөөс өмнө стандартад нийцүүлэн хашаагаа шинэчлэх хэрэгтэйг мэргэжилтнүүд санууллаа.