Нийгэм

Шатахууны жижиглэнгийн үнэ Хангайн бүсийн Орхон, Сэлэнгэ аймгуудад А80 автобензин 250-270 төгрөг, Аи92 280-310 төгрөг, Аи95 130 төгрөг, дизель түлш 300 төгрөгөөр тус тус буураад байна. Харин төвийн бүсэд буюу Улаанбаатар хотод А80 270 төгрөг, Аи92 250 төгрөг, Аи95 180 төгрөг дизель түлш 190 төгрөгөөр буураад байна.