Нийгэм

Гуравдугаар ангийн сурагч ангийн дарга болохын тулд бусад хүүхдүүддээ мянган төгрөгийн хахууль өгсөн тухай бодит жишээ бий. Нийгэмд авилга өгч авах, авлигын орчинг бий болгохыг сурагч байхаасаа мэдэж байгаа нь цаашид хор хөнөөлтэй. Тиймээс авлигын орчныг таслан зогсоох ажлыг боловсролын байгууллагаас орчноос эхэлнэ гэж үзэж байна. Энэ хүрээнд нэгэн томоохон арга хэмжээг Авлигатай тэмцэх газраас зохион байгууллаа.

АТГ-аас хийсэн судалгааны үр дүнгээр Авлига оршин тогтнох, хүрээгээ тэлж байгаа суурь шалтгаан нь иргэдийн ёс зүй, ёс суртахуун, ухамсар, хүмүүжил хандлагатай шууд холбоотой гэсэн дүгнэлт гарчээ. Тиймээс ёс зүй, ёс суртахуунтай зөв хандлагатай ирээдүйг бүтээхийн тулд одооноос үр хүүхэддээ авлигын хор хөнөөл, шударга ёс, ёс зүйн ухамсрыг бага балчираас нь ойлгуулж, гэр бүл сургуулийн орчин, боловсролын хөтөлбөрт ёс зүй, ёс суртахуунтай холбоотой агуулга тусгах хэрэгтэйг хэлж байна.    

Мөн түүнчлэн дотоодын их сургуулийн оюутнууд болон боловсролын салбарын судлаачид оролцож ёс зүй, ёс суртахуун гэх нэр томъёоны ойлголтын зөрүүг тайлбарлалаа. Өнөөдөр болсон Боловсролын салбарын ёс зүй хэлэлцүүлгээр сургуулийн өмнөх боловсролоос эхлээд дунд, ахлах сургууль болон их дээд сургуулиудын төлөөлөл оролцож манай улсын боловсролын салбарын сургалтын хөтөлбөрт үгүйлэгдэж байгаа ёс зүй,  ёс суртахуунтай, холбоотой агуулга хэрхэн туссан, манай улсын ёс зүйн өнөөгийн байдал зэрэг асуудлуудыг  хөндөн ярилцлаа.

Боловсролын салбарын ёс зүй сэдэвт хэлэлцүүлэгт сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагаас эхлээд их дээд сургууль тэр дундаа Монгол улсын хэмжээнд төрийн албан хаагч бэлтгэдэг томоохон сургуулиудын 100 гаруй төлөөлөл оролцож, санал бодлоо  хуваалцаж, цаашид авлигын эсрэг хамтран ажиллах хүсэлтэй буйгаа илэрхийлж байлаа.