Нийгэм

Өнгөрөгч 7 хоногт парламент ирэх оны улсын төсвийг баталсан. Тэгвэл Нийслэл ирэх сарын 5-ны дотор төсвөө батлах учиртай. Өнөөдөр нийслэлийн 2020 оны төсвийн хэлэлцүүлэг боллоо. 2020 оны Нийслэлийн төсвийг 1 их наяд гаруй төгрөг байхаар төлөвлөөд байна. 2020 онд улсын төсөвт 300 гаруй тэрбум төгрөг төвлөрүүлэх болсон нь нийслэлийн төсөв танагдахад хүрч байгаа гэлээ. Тиймээс 2020 онд нийслэлийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар томоохон төсөл хөтөлбөр, бүтээн байгуулалтын ажил хийгдэхгүй гэдгийг хотын дарга онцоллоо.

Нийслэлийн төсвийн 890 гаруй тэрбум төгрөгийг суурь орлого байхаар үүнээс 100 гаруй тэрбум төгрөгийг урсгал зардал, хөрөнгө оруулалтад зарцуулахаар төсвийн төсөлд тусгаад байна. Улсад төвлөрүүлэх татвар нэмэгдсэн учраас орлогоо нэмэгдүүлэх, зардлаа бууруулах арга хэмжээ авахыг хотын дарга онцолж байна. Ирэх жилийн нийслэлийн төсвийн зарцуулалтад айл өрхийн хашаа хороо, гудамж талбайг тохижуулал, ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх, хог хаягдлын менежментийг сайжруулах, түргэн тусламжийн байгууллагын үйлчилгээг шуурхай болгох үүднээс техник хэрэгслийг нэмэгдүүлэх, нийтийн тээврийн үйлчилгээг сайжруулах, сургуулийн автобусыг зориулалтын болгох, камерын хяналтыг нэмэгдүүлэх зэрэг асуудал багтаж байна. 2020 онд гадны зээл тусламжаар төсөл хөтөлбөр, хөрөнгө оруулалтаар хийгдэх бүтээн байгуулалтын ажлууд хийгдэхийг хотын дарга хэллээ. Тухайлбал нийтийн тээврийн шинэчлэлд 500 гаруй тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хэрэгтэй юм байна. Гэхдээ харилцагчидтай тохиролцох байдлаар төлбөрийн нөхцлийг тохироно гэдгийг онцоллоо.

Дүүргүүдэд орон нутгийн сангийн хөрөнгийг хувиарлана. Гэхдээ дүүргүүдийн төсөвт хяналт тавих юм байна. Нийслэлийн хувьд шаардлагагүй зүйлд мөнгө зарахгүй гэдгийг хотын дарга мэдэгдлээ. 2020 оны төсвийн хэлэлцүүлгийг 400 гаруй иргэний оролцоотойгоор хийлээ. Төсөв батлах явцад иргэдээс ирсэн саналыг тусгах юм байна. Төсвийн тухай хуулинд зааснаар орон нутгийн төсвийг 12 дугаар сарын 5-ны дотор батлах учиртай.