Нийгэм

2018-2019 онд Улаанбаатар хотын төвлөрсөн дулаан хангамжийн сүлжээг өргөтгөж нийт 23.9 км шугамыг зургаан чиглэлд барьсан байна. Мөн Сэлбэ дэд төвд 26,8 МВт-ын чадалтай дулааны эх үүсвэрийг барьж ашиглалтад оруулахаар ажиллаж байгаа юм. Ингэснээр Баянхошуу дэд төв, Яармагийн шинэ төв, 1 дүгээр хорооллын арын хэсэг, бичил 7 дугаар хороолол, Гачууртын зам дагуух барилгууд дулааны шугамд холбогдох юм байна.

2018-2019 онд Улаанбаатар хотын төвлөрсөн дулаан хангамжийн сүлжээг өргөтгөж нийт 23.9 км шугамыг зургаан чиглэлд барьсан байна. Мөн Сэлбэ дэд төвд 26,8 МВт-ын чадалтай дулааны эх үүсвэрийг барьж ашиглалтад оруулахаар ажиллаж байгаа юм. Ингэснээр Баянхошуу дэд төв, Яармагийн шинэ төв, 1 дүгээр хорооллын арын хэсэг, бичил 7 дугаар хороолол, Гачууртын зам дагуух барилгуудыг дулааны шугамд холбогдох юм байна.

Улаанбаатар хотыг 2020 он хүртэл хөгжүүлэх ерөнхий төлөвлөгөө, 2030 он хүртэлх хөгжлийн чиг хандлагын дагуу бүтээн байгуулалтын ажлын хүрээнд Зайсан орчмын халаалтын зуухыг буулгаж, төвлөрсөн дулаан хангамжийн сүлжээнд холбох ажил хийгдэх юм байна. “2018-2019 онд 27 халаалтын зуухны 47 барилгыг төвлөрсөн сүлжээнд холбожээ. Агаарын бохирдлыг бууруулах ажлын хүрээнд улсын төсвөөр 40 гаруй мянган айл өрхийг 4кВт-ын цахилгаан халаагуураар халаах техникийн боломжийг бүрдүүлсэн байна. Улаанбаатар хотын хэмжээнд долоон эх үүсвэрээс хоногт 258900 м3 цэвэр усыг олборлон 17 усан сангаар дамжуулан түгээж байна гэж албаныхан мэдээллээ.

Мянганы сорилтын сангийн буцалтгүй тусламжаар Био комбинат, Шувуун фабрик орчимд усны эх үүсвэр, ус цэвэршүүлэх үйлдвэр шинээр барих төслийг эхлүүлээд байгаа юм байна. Гэр хорооллын нүхэн жорлонгоос үүдэлтэй бохирдлыг бууруулах, шинэ дэд төвүүдийн бүтээн байгуулалтын ажлыг хэрэгжүүлэх зорилгоор Баянхошуунд 665 км, Сэлбэ дэд төвд 5 км, Шархадад 865 км коллекторуудыг барьж ашиглалтад оруулжээ.