Нийгэм

Монголын томоохон компаниудад ид ажиллаж байгаа залуу инженерүүд цуглаад байна. Тэд салбар бүрт хийгдэж буй бүтээн байгуулалтын ажилд өөрсдийн санаа бодлыг хэлж байгаа юм. 

"Уул уурхайн хөгжилд залуу инженерүүдийн оролцоо" хэлэлцүүлэгт 200 орчим инженер оролцож байна. Аж үйлдвэр, эрчим хүч, зам тээвэр, мэдээлэл харилцаа холбоо, барилгын салбарын залуу инженерүүд санал солилцож, үзэл бодлоо шийдвэр гаргах түвшинд хүргэхээр хэлэлцэж байгаа нь онцлог юм. Аж үйлдвэрийн 4-р хувьсгалын эринд технологид суурилсан хариуцлагатай уул уурхайг бий болгоход чадвартай инженерүүд бэлтгэх, дадлагажуулахад онцгой анхаарч, төрөөс хүний нөөцийн цогц бодлого боловсруулах хэрэгтэйг салбарынхан ярьж байна.

“УУЛ УУРХАЙН САЛБАРЫН ХӨГЖИЛД ЗАЛУУ ИНЖЕНЕРҮҮДИЙН ОРОЛЦОО” ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ БОЛЛОО

Энэ үеэр уул уурхайн салбарын бодлого, хэрэгжилт, уул уурхайн салбарт залуучуудын оролцоо зэрэг илтгэл тавьж, хэлэлцүүлж байсан юм. Мөн Залуу инженерүүд уул уурхайн салбарт шинээр нэвтрүүлсэн арга туршлагаасаа хувуулацаж, инновацийн төслийг танилцуулж байсан юм. Тухайлбал, Шанага үйлдвэрлэх инновацийн төслөл Багануурын уурхайд хэрэгжсэнээр эдийн засгийн бодитой хэмнэлт гарсныг уурхайчид онцолж байна.

Өнөөдрийн хэлэлцүүлгээс гарсан илтгээлтийг Монгол улсын Ерөнхий сайдад уламжилна гэлээ. Илгээлтэнд инновацийг дэмжих бодлого боловсруулж, салбарын хууль эрх зүйн орчныг  боловсронгуй болгох, дэвшилтэт технологид суурилсан үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх шаардлагатай байгааг дурджээ. Мөн хариуцлагатай уул уурхайг бий болгох, чадвартай инженерүүд бэлтгэх, дадлагажуулахыг онцолсон байна.