Нийгэм

Иргэдээс ирсэн хүсэлтийг харгалзан 10 дугаар сарын 1-ний өдрөөс эхлэн 18 хувийн хүүтэй олгож байсан зээлийн хүүг 15.6 хувь болгон бууруулсан байна. Түүнчлэн 2020 оны 01 дүгээр сараас зээлийн хүүг дахин бууруулж 13.0 хувь болгохоор арилжааны банкуудтай харилцан тохиролцжээ.

Энэхүү арга хэмжээнд нийт 417.7 мянган тэтгэвэр авагчид хамрагдах боломжтой юм. Харин 12 сар хүртэлх хугацаатай зээлийн тухайд 10 хувийн хүүтэйгээр олгох ажлыг үргэлжлүүлнэ.

Эх сурвалж: Нийгмийн даатгалын ерөнхий газар