Нийгэм

Нийслэлийн хүрээний 2019-2020 оны 2 дугаар ээлжийн цэрэг татлага өнөөдрөөс эхэллээ. 

Сүүлийн үед залуучууд утасны чихэвч хэрэглэж, чанга дуутай хөгжим сонсох болсон. Энэ нь эрүүл мэндийн байдалд сөргөөр нөлөөлж, улмаар цэрэгт тэнцэхгүй байх шалтгаануудын нэг болсныг эмч нар хэлж байна. Мөн ажил, мэргэжлийн онцлогоос хамаарч эрүүл мэндийн үзлэгт тогтмол хамрагдаж чаддаггүй байна.

Цэргийн алба хааснаар залуучуудын сэтгэлзүй, бие бялдар өв тэгш хүмүүжнэ. Мөн төрийн албанд орж ажиллах эрх нээгдэнэ, халагдаад ирэхэд аймаг, сум, дүүргийн цэргийн штабаас ажилд зуучлах арга хэмжээг зохион байгуулдаг зэрэг тэдний өмнө боломж нээгддэг. Энэ ч үүднээс өнөөдөр олон залуучууд эх орны хөвгүүн болохоор цэрэгт морджээ.