Засгийн газар

Цагдаагийн алба хаагчдын нийгмийн асуудалд анхаарлаа хандуулж, тэднийг дэмжих хэрэгтэй гэдгийг тэрээр онцолсон юм. Мөн хар тамхи мансууруулах бодистой холбоотой болон цахим орчинд гарч байгаа гэмт хэргүүдийг таслах зогсоох, энэ чиглэлд тодорхой ажил зохион байгуулах талаар үүрэг чиглэл өглөө. Тэрээр одоо Хууль зүйн яамны үйл ажиллагаатай танилцаж байна.