Засгийн газар

#Covid19 халдварын эсрэг авч буй арга хэмжээ болон эдийн засгийн асуудлыг засгийн газрын хуралдаанаар ярьж дараах шийдвэрүүдийг гаргалаа.

  • 105 хятад ажилтан болон гадаадын ажиллах хүч оруулж ирэхгүй.
  • Улсын онцгой комиссоос гаргасан онцгой дэглэмийг сунгах саналыг дэмжлээ
    Үүнд сургууль цэцэрлэгийн хязгаарлалт олон улсын зорчигч тээврийн хөдөлгөөний хязгаарлалтууд багтаж байна
  • ЗГ-с 2016-2019 онд гадаадын ажиллах хүчийг 50 хувиар бууруулсан.
    Дотоодын ажиллах хүчийг нэмэгдүүлэх үүднээс нарийн мэргэжлийн ажилтнууд бэлдэх зорилгоор МСҮТ-д суралцагчдыг сар бүр 200 мянган төгрөгөөр урамшуулж байна.
  • Мөн цэрэг, арми төмөр зам болон дэд бүтэцийн бүтээн байгуулалтад оролцож буй.