Засгийн газар

Засгийн газрын өнөөдрийн хуралдаанаар 2001 оноос хойш шинэчлэгдээгүй эрчим хүчний холболтын журамд өөрчлөлт орууллаа. Ингэснээр иргэн, ААН-үүд шинээр цахилгаан холбуулах хүсэлтээ цахимаар илгээдэг болж байгаа юм.

Тодруулбал өнөөдрийг хүртэл цахилгаан холбуулах хүсэлтийг цаасаар өгч, өөрийн биеэр хүсэлт гаргахаас гадна эрчим хүчний хүчин чадлаас шалтгаалж сараас хоёр сарын хугацаанд хүлээгддэг байна. Тэгвэл журам өөрчлөлт оруулснаар 3-14 хоногийн хугацаанд холболт хийгдэхээс гадна холболт хийгдэх хугацаагаа хянадаг боллоо.

ФЭЙСБҮҮК ШУУД ҮЗЭХ