Улсын Их хурал

Улсын их хурал Үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн дагаж мөрдөх журмын тухай хуулийн төслийг хэлэлцлээ. Үндсэн хуультай адил хүчин төгөлдөр дагаж мөрдөгдөх энэ хууль Үндсэн хууль хэрэгжиж эхлэх хүртэл асуудлыг зохицуулах юм.

Тухайлбал сонгуулийг холимог тогтолцоогоор явуулахаар төлөвлөсөн. Эхний хэлэлцүүлгүүдээр дэмжигдээд байгаа юм. Гэхдээ 2020 оны сонгуулийг энэ тогтолцоогоор явуулж амжихгүй учраас дагаж мөрдөх журамд 2024 он гэж тусгахаар болж байна.