Улсын Их хурал

Эрүүгийн хуулийн цоорхойг ашиглаж хийсэн хэргээсээ ял шийтгэлгүй мултарсан олон жишээ бий.  Ихэнхдээ төрийн өндөр дээд албан тушаал хашиж байгаа эрхмүүд авлига хээл хахуулийн хэргээр саатуулагдсан ч хөөн хэлэлцэх хугацаа дууссан гэх үндэслэлээр суллагдсан.  Тэгвэл хууль тогтоогчид гаргасан алдаагаа засах үүднээс эрүүгийн хуулийн хэд хэдэн зүйл заалтад өөрчлөлт оруулахаар хэлэлцүүлэг өрнүүллээ. 

Эрүүгийн хуулийн шинэчилсэн найруулгаар гэмт хэргийн хөөн хэлэлцэх хугацааг хэрэг үйлдсэн өдрөөс эхлэн анхан шатны шүүхийн шийдвэр  хүртэл гэж тоолж эхлэснээр олон цагаан захтныг ялаас мулталсан. Тухайлбал, авлигын мөнгөө оймсондоо нууж олны анхаарлыг татаад байсан МХЕГ-ын экспорт импорт хилийн хорио цээрийн хэлстийн дарга Баярсайхан нарын тэрбум гаруй төгрөгийн хэрэг хөөн хэлэлцэх хугацаа нь дуусч хэрэгсэхгүй болсон юм. Тэгвэл хууль тогтоогчид гаргасан алдаагаа засах үүднээс эрүүгийн хуулийн хэд хэдэн зүйл заалтад өөрчлөлт оруулахаар төлөвлөж өнөөдөр хэлэлцүүлэг зохион байгууллаа. Ингэхдээ хөөн хэлэлцэх хугацааг тоолохдоо яллагдагчаар татах хүртэл байхаар тусгажээ.

Ердөө хоёр жилийн хугацаанд хөөн хэлэлцэх хугацаа нь дууссан гэх үндэслэлээр 400 орчим хэрэг эрүүгийн хариуцлагаас мултарчээ. Нийт хэргийн дийлэнхийг хүний биед хохирол учруулсан хэрэг эзлэж байгаа бол үндэслэлгүйгээр хөрөнгөжсөн авлига албан тушаалын 20 орчим хэрэг ял завшсан байна. Тиймээс хөөн хэлэлцэх хугацааг тоолохдоо хэргийн ангиллаас хамаарна гэдгийг хэллээ. Энэ удаагийн эрүүгийн хуулийн шинэчлэлээр хөөн хэлэлцэх хугацаанаас гадна хуулийн  анхаарал татаж байгаа нэг бас заалт бий. Тодруулбал гүтгэх доромжлох, биеэ үнэлэлт зохион байгуулах мөрийтэй тоглоом зэргийг эрүүгийн хуулиар шийтгэхэр тусгаж байгаа юм.

2015 онд хүнийг гүтгэх доромжлох асуудлыг эрүүгийн хуулиар шийтгэж байсан нь хэвлэл мэдээллийн салбарын ажилчдыг хариуцлагад ихээр татсан гэх шүүмжлэл дагуулдаг. Энэ удаагийн өөрчлөлтөөр гүтгэх заалтад хорих ял төлөвлөөгүй байна. Харин улс төрд нөлөө бүхий этгээдийг гэмт хэрэгт хардсан бол энэ гэмт хэргийг үйлдсэнд тооцохгүй гэж тусгажээ.