Эрүүл мэнд

Ковид-19 өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх гол ажлуудын нэг нь иргэдийг мэдээ мэдээллээр хангах. Тийм учраас үнэн зөв, баталгаатай мэдээлэл иргэдэд хүргэхийн тулд 119 дугаарын утас ажиллаж эхэлсэн. Энэ дугаарт үнэ төлбөргүй холбогдож эрүүл мэндээ хамгаалах зөвлөгөө, өвчний сүүлийн үеийн нөхцөл байдал болон бусад мэдээллийг авч болох юм. Иргэдийг мэдээллээр хангахаар 24 цаг ажиллаж байна. 

Ковид-19 коронавируст халдвараас урьдчилан сэргийлэх, иргэдийг мэдээллээр хангах үүднээс 119 тусгай дугаарын утсыг ажлуулж байгаа. Нийт 10 оператор дуудлага авч, иргэдэд мэдээлэл зөвлөгөө өгөн ажиллаж байна. Операторуудын хувьд мэргэжлийн эмч нар байгаа юм. Ихэвчлэн шинж тэмдэг илэрсэн тохиолдолд өөрийгөө хэрхэн тусгаарлах, коронавируст халдвараас урьдчилан сэргийлэх үүднээс гэрийн нөхцөлд ямар арга хэмжээ авах вэ зэрэг асуудлаар холбогдож иргэд мэдээлэл авч байна гэсэн юм. Өдөртөө 200 гаруй дуудлага ирж, утсаар зөвлөгөө өгөн ажиллаж байна.

Мэргэжлийн эмч нар 24 цагийн турш мэдээлэл, зөвлөгөө өгч ажиллаж байна. Тиймээс эрүүл мэндийн байгууллагаас хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээг хүндэтгэж хуурамч дуудлага хийхгүй байхыг хүслээ.