Ковид-19

Сөүл-Улаанбаатарын онгоцоор нийт 278 зорчигч өчигдөр ирсэн. Эдгээр иргэд өндөр эрсдэлт бүлэгт хамаарч байгаа юм. Учир нь зорчигчид шинжилгээнд хамрагдаагүйгээс гадна халдвар бүртгэгдсэн улс орноос ирсэн. Тиймээс шууд тусгаарлаад байгаа юм. Одоогоор биеийн байдал хэвийн байна. Мөн ЗӨСҮТ-өөс ачаа тээш, 14 тээврийн хэрэгслийг ариутгаж, халдваргүйжүүлсэн.

ФЭЙСБҮҮК ШУУД ҮЗЭХ