Тавилга худалдан авах 1.32 тэрбум төгрөгийн дүн бүхий тендерээ цуцаллаа

Засгийн газар

Төрийн болон төрийн өмчит байгууллагууд тавилга худалдан авах 1.32 тэрбум төгрөгийн дүн бүхий тендерээ цуцлалаа. 

Тодруулбал,

• Улсын дээд шүүх – 400 сая төгрөг,

• Цахилгаан дамжуулах үндэсний сүлжээ – 77 сая төгрөг,

• Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ – 137.7 сая төгрөг,

• Тавантолгой дулааны цахилгаан станц – 65.8 сая төгрөг,

• Багануур зүүн өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ – 61.9 сая төгрөг,

• Диспетчерийн үндэсний төв – 114.8 сая төгрөг,

• Дорноговь аймгийн Орон нутгийн өмчийн газар – 200.5 сая төгрөг,

• Баянхонгор аймгийн Заг сумын Засаг даргын Тамгын газар – 45 сая төгрөг,

• Хан-Уул дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба – 200 сая төгрөг,

• Дорноговь аймгийн Сайншанд сумын засаг даргын тамгын газар – 20.1 сая төгрөгөөр тус тус оффиссын тавилга худалдан авахаар тендер зарлаад байсныг хүчингүй болгож, цуцалсан байна.