Шууд эфир
Манай дэлгэцээр
05:30 МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЛИЙН "ЦАГ" ХӨТӨЛБӨР ТОЙМ
08:00 "ЭРТ БОСВОЛ НЭГИЙГ ДУУЛНА" ӨГЛӨӨ ХӨТӨЛБӨР
08:50 "ТАНД ТУСТАЙ АГШИН" ЗАРЫН ЦАГ
09:00 "HOUSE LOCATION" ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ
09:30 "НАДГҮЙГЭЭР ҮРГЭЛЖИЛСЭН АМЬДРАЛ" ОАКИНО 20-Р АНГИ
10:20 "ОРОН ОРНЫ ХООЛ" НЭВТРҮҮЛЭГ
10:35 ХӨГЖМИЙН ЗАВСАРЛАГА
11:00 МЭДЭЭ
11:30 "ХҮСЭЛ МӨРӨӨДЛИЙН ХОТХОН" ХҮҮХДИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ
12:00 "ТАНД ТУСТАЙ АГШИН" ЗАРЫН ЦАГ
12:10 "HOUSE LOCATION" ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ
12:40 "СПОРТЫН ЭРГЭН ТОЙРОНД"
13:00 МЭДЭЭ
13:30 АМРАХ АГШИН
14:00 МЭДЭЭ
14:30 "МОНГОЛ УЛСАА ХӨГЖҮҮЛЬЕ" ТОК ШОУ
15:00 СПОРТ МЭДЭЭ
15:20 "ЭЗЭГТЭЙ НАРЫН ЦАГ" НЭВТРҮҮЛЭГ
15:50 TV MALL
16:49 "ХҮСЭЛ МӨРӨӨДЛИЙН ХОТХОН" ХҮҮХДИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ
17:20 "HOUSE LOCATION" ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ
17:49 "ТАНД ТУСТАЙ АГШИН" ЗАРЫН ЦАГ
18:00 МЭДЭЭ
18:25 "ОРОН ОРНЫ ХООЛ" НЭВТРҮҮЛЭГ
18:45 "НАДГҮЙГЭЭР ҮРГЭЛЖИЛСЭН АМЬДРАЛ" ОАКИНО 21-Р АНГИ
20:15 "МОНГОЛ УЛСАА ХӨГЖҮҮЛЬЕ" ТОК ШОУ
20:35 ИТГЭЛ ХҮЛЭЭСЭН "ИНТЕРМЕД" ЭМНЭЛЭГ
20:49 "SAMSUNG GALAXY ALPHA" ГАР УТАСНЫ НЭЭЛТ МОНГОЛД
21:00 МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЛИЙН "ЦАГ" ХӨТӨЛБӨР ТОЙМ
23:30 "HOUSE LOCATION" ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ
00:00 "ТАНД ТУСТАЙ АГШИН" ЗАРЫН ЦАГ
00:10 "ТАНЫ СОНГОЛТОНД"
01:10 ЭФИР ЗАВСАРЛАГА
05:30 МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЛИЙН "ЦАГ" ХӨТӨЛБӨР
08:00 "ЭРТ БОСВОЛ НЭГИЙГ ДУУЛНА" ӨГЛӨӨ ХӨТӨЛБӨР
09:00 "ТАНД ТУСТАЙ АГШИН" ЗАРЫН ЦАГ
09:10 "HOUSE LOCATION" ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ
09:39 "НАДГҮЙГЭЭР ҮРГЭЛЖИЛСЭН АМЬДРАЛ" ОАКИНО 21-Р АНГИ
10:30 "ОРОН ОРНЫ ХООЛ" НЭВТРҮҮЛЭГ
10:50 ХӨГЖМИЙН ЗАВСАРЛАГА
11:00 МЭДЭЭ
11:30 "ХҮСЭЛ МӨРӨӨДЛИЙН ХОТХОН" ХҮҮХДИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ
12:00 "ТАНД ТУСТАЙ АГШИН" ЗАРЫН ЦАГ
12:10 "HOUSE LOCATION" ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ
12:40 АМРАХ АГШИН
13:00 МЭДЭЭ
13:30 "КАЙФ" НЭВТРҮҮЛЭГ
14:00 МЭДЭЭ
14:30 "МОНГОЛ УЛСАА ХӨГЖҮҮЛЬЕ" ТОК ШОУ
15:00 СПОРТ МЭДЭЭ
15:20 "ЭЗЭГТЭЙ НАРЫН ЦАГ" НЭВТРҮҮЛЭГ
15:50 TV MALL
16:49 "ХҮСЭЛ МӨРӨӨДЛИЙН ХОТХОН" ХҮҮХДИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ
17:20 "HOUSE LOCATION" ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ
17:49 "ТАНД ТУСТАЙ АГШИН" ЗАРЫН ЦАГ
18:00 МЭДЭЭ
18:20 "ОРОН ОРНЫ ХООЛ" НЭВТРҮҮЛЭГ
18:40 "НАДГҮЙГЭЭР ҮРГЭЛЖИЛСЭН АМЬДРАЛ" ОАКИНО 22-Р АНГИ
20:10 "БАРИЛГЫН САЛБАРЫН АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГАА" ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ
21:00 МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЛИЙН "ЦАГ" ХӨТӨЛБӨР ТОЙМ
23:30 "SAMSUNG GALAXY ALPHA" ГАР УТАСНЫ НЭЭЛТ МОНГОЛД
23:40 "HOUSE LOCATION" ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ
00:10 "ТАНД ТУСТАЙ АГШИН" ЗАРЫН ЦАГ
00:20 "ТАНЫ СОНГОЛТОНД"
01:20 ЭФИР ЗАВСАРЛАГА
05:30 МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЛИЙН "ЦАГ" ХӨТӨЛБӨР
08:00 "ЭРТ БОСВОЛ НЭГИЙГ ДУУЛНА" ӨГЛӨӨ ХӨТӨЛБӨР
09:00 "ТАНД ТУСТАЙ АГШИН" ЗАРЫН ЦАГ
09:10 "HOUSE LOCATION" ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ
09:39 "НАДГҮЙГЭЭР ҮРГЭЛЖИЛСЭН АМЬДРАЛ" ОАКИНО 22-Р АНГИ
10:30 "ОРОН ОРНЫ ХООЛ" НЭВТРҮҮЛЭГ
10:50 ХӨГЖМИЙН ЗАВСАРЛАГА
11:00 МЭДЭЭ
11:30 "ХҮСЭЛ МӨРӨӨДЛИЙН ХОТХОН" ХҮҮХДИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ
12:00 "ТАНД ТУСТАЙ АГШИН" ЗАРЫН ЦАГ
12:10 "HOUSE LOCATION" ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ
12:40 АМРАХ АГШИН
13:00 МЭДЭЭ
13:30 "БАРИЛГЫН САЛБАРЫН АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГАА" ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ 1-Р ХЭСЭГ
14:00 МЭДЭЭ
14:30 "БАРИЛГЫН САЛБАРЫН АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГАА" ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ 2-Р ХЭСЭГ
14:50 ХӨГЖМИЙН ЗАВСАРЛАГА
15:00 СПОРТ МЭДЭЭ
15:20 "ЭЗЭГТЭЙ НАРЫН ЦАГ" НЭВТРҮҮЛЭГ
15:50 TV MALL
16:49 "ХҮСЭЛ МӨРӨӨДЛИЙН ХОТХОН" ХҮҮХДИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ
17:20 "HOUSE LOCATION" ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ
17:49 "ТАНД ТУСТАЙ АГШИН" ЗАРЫН ЦАГ
18:00 МЭДЭЭ
18:25 "УЛСЫН ХӨГЖИЛ СУМААС" НЭВТРҮҮЛЭГ
18:34 "ХӨДӨЛМӨР ХҮНИЙГ БИЙ БОЛГОДОГ" НЭВТРҮҮЛЭГ
18:45 "НАДГҮЙГЭЭР ҮРГЭЛЖИЛСЭН АМЬДРАЛ" ОАКИНО 23-Р АНГИ
20:20 "МОНГОЛ УЛСАА ХӨГЖҮҮЛЬЕ" ТОК ШОУ
20:40 "МОНГОЛЧУУД БҮТЭЭЖ БАЙНА" /ГУДАМЖ ТӨСӨЛ/
21:00 МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЛИЙН "ЦАГ" ХӨТӨЛБӨР ТОЙМ
23:30 "HOUSE LOCATION" ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ
00:00 "ТАНД ТУСТАЙ АГШИН" ЗАРЫН ЦАГ
00:10 "ТАНЫ СОНГОЛТОНД"
01:10 ЭФИР ЗАВСАРЛАГА
05:30 МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЛИЙН "ЦАГ" ХӨТӨЛБӨР
08:00 "ЭРТ БОСВОЛ НЭГИЙГ ДУУЛНА" ӨГЛӨӨ ХӨТӨЛБӨР
08:50 "ТАНД ТУСТАЙ АГШИН" ЗАРЫН ЦАГ
09:00 "HOUSE LOCATION" ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ
09:30 "НАДГҮЙГЭЭР ҮРГЭЛЖИЛСЭН АМЬДРАЛ" ОАКИНО 23-Р АНГИ
10:20 АМРАХ АГШИН
11:00 МЭДЭЭ
11:30 "ХҮСЭЛ МӨРӨӨДЛИЙН ХОТХОН" ХҮҮХДИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ
12:00 "ТАНД ТУСТАЙ АГШИН" ЗАРЫН ЦАГ
12:10 "HOUSE LOCATION" ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ
12:40 ХӨГЖМИЙН ЗАВСАРЛАГА
13:00 МЭДЭЭ
13:30 "СПОРТЫН ЭРГЭН ТОЙРОНД"
14:00 МЭДЭЭ
14:30 "МОНГОЛ УЛСАА ХӨГЖҮҮЛЬЕ" ТОК ШОУ
14:50 ХӨГЖМИЙН ЗАВСАРЛАГА
15:00 СПОРТ МЭДЭЭ
15:20 "ЭЗЭГТЭЙ НАРЫН ЦАГ" НЭВТРҮҮЛЭГ
15:50 TV MALL
16:49 "ХҮСЭЛ МӨРӨӨДЛИЙН ХОТХОН" ХҮҮХДИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ
17:20 "HOUSE LOCATION" ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ
17:49 "ТАНД ТУСТАЙ АГШИН" ЗАРЫН ЦАГ
18:00 МЭДЭЭ
18:20 "ОРОН ОРНЫ ХООЛ" НЭВТРҮҮЛЭГ
18:40 "НАДГҮЙГЭЭР ҮРГЭЛЖИЛСЭН АМЬДРАЛ" ОАКИНО 24-Р АНГИ
20:10 "ХӨДӨӨГИЙН АВТО ЗАМЫН ОСОЛ АВААР" ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ
21:00 МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЛИЙН "ЦАГ" ХӨТӨЛБӨР ТОЙМ
23:30 "HOUSE LOCATION" ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ
00:00 "ТАНД ТУСТАЙ АГШИН" ЗАРЫН ЦАГ
00:10 "ТАНЫ СОНГОЛТОНД"
01:10 ЭФИР ЗАВСАРЛАГА
05:30 МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЛИЙН "ЦАГ" ХӨТӨЛБӨР
08:00 "ЭРТ БОСВОЛ НЭГИЙГ ДУУЛНА" ӨГЛӨӨ ХӨТӨЛБӨР
09:00 "ТАНД ТУСТАЙ АГШИН" ЗАРЫН ЦАГ
09:10 "HOUSE LOCATION" ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ
09:39 "НАДГҮЙГЭЭР ҮРГЭЛЖИЛСЭН АМЬДРАЛ" ОАКИНО 24-Р АНГИ
10:30 "ОРОН ОРНЫ ХООЛ" НЭВТРҮҮЛЭГ
10:50 ХӨГЖМИЙН ЗАВСАРЛАГА
11:00 МЭДЭЭ
11:30 "ХҮСЭЛ МӨРӨӨДЛИЙН ХОТХОН" ХҮҮХДИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ
12:00 "ТАНД ТУСТАЙ АГШИН" ЗАРЫН ЦАГ
12:10 "HOUSE LOCATION" ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ
12:40 АМРАХ АГШИН
13:00 МЭДЭЭ
13:30 "ХӨДӨӨГИЙН АВТО ЗАМЫН ОСОЛ АВААР" ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ 1-Р ХЭСЭГ
14:00 МЭДЭЭ
14:30 "ХӨДӨӨГИЙН АВТО ЗАМЫН ОСОЛ АВААР" ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ 2-Р ХЭСЭГ
14:50 ХӨГЖМИЙН ЗАВСАРЛАГА
15:00 СПОРТ МЭДЭЭ
15:20 "ЭЗЭГТЭЙ НАРЫН ЦАГ" НЭВТРҮҮЛЭГ
15:50 TV MALL
16:49 "ХҮСЭЛ МӨРӨӨДЛИЙН ХОТХОН" ХҮҮХДИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ
17:20 "HOUSE LOCATION" ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ
17:49 "ТАНД ТУСТАЙ АГШИН" ЗАРЫН ЦАГ
18:00 МЭДЭЭ
18:25 "ОРОН ОРНЫ ХООЛ" НЭВТРҮҮЛЭГ
18:45 "НАДГҮЙГЭЭР ҮРГЭЛЖИЛСЭН АМЬДРАЛ" ОАКИНО 25-Р АНГИ
20:20 "МОНГОЛ УЛСАА ХӨГЖҮҮЛЬЕ" ТОК ШОУ
20:49 ХӨГЖМИЙН ЗАВСАРЛАГА
21:00 МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЛИЙН "ЦАГ" ХӨТӨЛБӨР ТОЙМ
23:30 "HOUSE LOCATION" ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ
00:00 "ТАНД ТУСТАЙ АГШИН" ЗАРЫН ЦАГ
00:10 "ТАНЫ СОНГОЛТОНД"
01:10 ЭФИР ЗАВСАРЛАГА
05:50 МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЛИЙН "ЦАГ" ХӨТӨЛБӨР
08:20 "ЭРТ БОСВОЛ НЭГИЙГ ДУУЛНА" ӨГЛӨӨ ХӨТӨЛБӨР
09:20 "ТАНД ТУСТАЙ АГШИН" ЗАРЫН ЦАГ
09:30 "HOUSE LOCATION" ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ
10:00 "НАДГҮЙГЭЭР ҮРГЭЛЖИЛСЭН АМЬДРАЛ" ОАКИНО 25-Р АНГИ
10:50 "У" ХӨТӨЛБӨР
14:00 "ӨС ХОНЗОНГИЙН ЦЭЦЭГ" 5, 6-Р АНГИ
15:10 "ӨС ХОНЗОНГИЙН ЦЭЦЭГ" 7, 8-Р АНГИ
16:19 TV MALL
17:20 "HOUSE LOCATION" ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ
17:49 "ТАНД ТУСТАЙ АГШИН" ЗАРЫН ЦАГ
18:00 "REACH THE BEAUTY" НЭВТРҮҮЛЭГ
18:45 "НАДГҮЙГЭЭР ҮРГЭЛЖИЛСЭН АМЬДРАЛ" ОАКИНО 26-Р АНГИ
20:20 "МОНГОЛ УЛСАА ХӨГЖҮҮЛЬЕ" ТОК ШОУ
20:49 ХӨГЖМИЙН ЗАВСАРЛАГА
21:00 МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЛИЙН "ЦАГ" ХӨТӨЛБӨР ТОЙМ
23:30 "АЯСЫН САЛХИНД АРДЫН ДУУ ХӨГЛӨГДӨНӨ" ТОГЛОЛТ /СТА Л.БАЯР-ЭРДЭНЭ/
01:30 "HOUSE LOCATION" ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ
02:00 "ТАНД ТУСТАЙ АГШИН" ЗАРЫН ЦАГ
02:10 "ТАНЫ СОНГОЛТОНД"
03:10 ЭФИР ЗАВСАРЛАГА
05:50 МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЛИЙН "ЦАГ" ХӨТӨЛБӨР ТОЙМ
08:20 "ЭРТ БОСВОЛ НЭГИЙГ ДУУЛНА" ӨГЛӨӨ ХӨТӨЛБӨР
09:20 "ТАНД ТУСТАЙ АГШИН" ЗАРЫН ЦАГ
09:30 "HOUSE LOCATION" ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ
10:00 "НАДГҮЙГЭЭР ҮРГЭЛЖИЛСЭН АМЬДРАЛ" ОАКИНО 26-Р АНГИ
10:50 "Х" ХӨТӨЛБӨР
13:00 "ӨС ХОНЗОНГИЙН ЦЭЦЭГ" 9, 10-Р АНГИ
14:10 "ХАК ЧАК" ЦЭНГЭЭНТ НЭВТРҮҮЛЭГ
15:10 "ӨС ХОНЗОНГИЙН ЦЭЦЭГ" 11, 12-Р АНГИ
16:19 TV MALL
17:20 "HOUSE LOCATION" ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ
17:49 "ТАНД ТУСТАЙ АГШИН" ЗАРЫН ЦАГ
18:00 "REACH THE BEAUTY" НЭВТРҮҮЛЭГ
18:45 "НАДГҮЙГЭЭР ҮРГЭЛЖИЛСЭН АМЬДРАЛ" ОАКИНО 27-Р АНГИ
20:20 "КАЙФ" НЭВТРҮҮЛЭГ
20:49 ХӨГЖМИЙН ЗАВСАРЛАГА
21:00 МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЛИЙН "ЦАГ" ХӨТӨЛБӨР ТОЙМ
23:30 "HOUSE LOCATION" ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ
00:00 "ТАНД ТУСТАЙ АГШИН" ЗАРЫН ЦАГ
00:30 "ТАНЫ СОНГОЛТОНД"
00:40 ЭФИР ЗАВСАРЛАГА
Нэвтрүүлгүүд
Энтертайнмент мэдээ
Бидэнтэй нэгдээрэй...
Санал хүсэлт