Шууд эфир
Манай дэлгэцээр
07:30 "HOUSE LOCATION" ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ
08:00 "ЭРТ БОСВОЛ НЭГИЙГ ДУУЛНА" ӨГЛӨӨ ХӨТӨЛБӨР
09:50 ТАНД ТУСТАЙ АГШИН
10:00 БИЗНЕС МЭДЭЭ
10:10 "АМЬДРАЛ ҮНЭХЭЭР САЙХАН" ОАКИНО 6-Р АНГИ
11:09 МЭДЭЭ /WWW.TV5NEWS.MN/
11:35 "ОРОН ОРНЫ ХООЛ"НЭВТРҮҮЛЭГ
11:54 "ХАК ЧАК"ЦЭНГЭЭНТ НЭВТРҮҮЛЭГ
13:00 МЭДЭЭ/WWW.TV5NEWS.MN/
13:20 БИЗНЕС МЭДЭЭ
13:30 "АМЖИЛТЫН ТӨЛӨӨ" НЭВТРҮҮЛЭГ
14:00 МЭДЭЭ/WWW.TV5NEWS .MN/
14:20 "HOUSE LOCATION" ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ
14:50 ТАНД ТУСТАЙ АГШИН
15:00 "ЭЗЭГТЭЙ НАРЫН ЦАГ" НЭВТРҮҮЛЭГ
15:30 СПОРТ МЭДЭЭ /WWW.TV5NEWS.MN/
15:50 TV MALL
16:30 ХҮСЭЛ МӨРӨӨДЛИЙН ХОТХОН ХҮҮХДИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ
17:00 "HOUSE LOCATION" ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ
17:30 МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЛИЙН "ЦАГ" ХӨТӨЛБӨР
18:00 "ОРОН ОРНЫ ХООЛ " НЭВТРҮҮЛЭГ
18:20 ТАНД ТУСТАЙ АГШИН
18:30 БИЗНЕС МЭДЭЭ
18:40 "АМЬДРАЛ ҮНЭХЭЭР САЙХАН" ОАКИНО 7-Р АНГИ
20:20 "TERRANOVA МОНГОЛД" НЭВТРҮҮЛЭГ
20:26 "МОНГОЛ УЛСАА ХӨГЖҮҮЛЬЕ" ТОК ШОУ
21:00 МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЛИЙН "ЦАГ" ХӨТӨЛБӨР
23:30 "HOUSE LOCATION" ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ
00:00 ТАНД ТУСТАЙ АГШИН
00:10 БИЗНЕС МЭДЭЭ
00:20 ТАНЫ СОНГОЛТОНД
01:20 ЭФИР ЗАВСАРЛАСАН
07:50 ТАНД ТУСТАЙ АГШИН
08:00 "ЭРТ БОСВОЛ НЭГИЙГ ДУУЛНА" ӨГЛӨӨ ХӨТӨЛБӨР
09:00 "ХҮСЭЛ МӨРӨӨДЛИЙН ХОТХОН" ХҮҮХДИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ
09:30 "HOUSE LOCATION" ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ
10:00 БИЗНЕС МЭДЭЭ
10:10 "АМЬДРАЛ ҮНЭХЭЭР САЙХАН" ОАКИНО 7-Р АНГИ
11:00 МЭДЭЭ/WWW.TV5NEWS .MN/
11:25 "ОРОН ОРНЫ ХООЛ"НЭВТРҮҮЛЭГ
11:45 "ЭРҮҮЛ АМЬДАРЦГААЯ-ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ЦАГ" НЭВТРҮҮЛЭГ
13:00 МЭДЭЭ/WWW.TV5NEWS.MN/
13:20 БИЗНЕС МЭДЭЭ
13:00 "HOUSE LOCATION" ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ
14:00 МЭДЭЭ/WWW.TV5NEWS .MN/
14:30 ТАНД ТУСТАЙ АГШИН
14:39 "ЭЗЭГТЭЙ НАРЫН ЦАГ" НЭВТРҮҮЛЭГ
15:10 СПОРТ МЭДЭЭ /WWW.TV5NEWS.MN/
15:30 TV MALL
16:19 "ХҮСЭЛ МӨРӨӨДЛИЙН ХОТХОН" ХҮҮХДИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ
16:49 "HOUSE LOCATION" ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ
17:20 МЭДЭЭ/WWW.TV5NEWS.MN/
18:00 "ОРОН ОРНЫ ХООЛ"НЭВТРҮҮЛЭГ
18:20 ТАНД ТУСТАЙ АГШИН
18:30 БИЗНЕС МЭДЭЭ
18:40 "АМЬДРАЛ ҮНЭХЭЭР САЙХАН" ОАКИНО 8-Р АНГИ
20:20 "НАРЛАГ ӨргӨӨ"" НЭВТРҮҮЛЭГ
20:20 "МОНГОЛ УЛСАА ХӨГЖҮҮЛЬЕ " ТОК ШОУ
21:00 МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЛИЙН "ЦАГ"ХӨТӨЛБӨР
00:00 "HOUSE LOCATION" ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ
00:30 БИЗНЕС МЭДЭЭ
00:40 ТАНД ТУСТАЙ АГШИН
00:50 ТАНЫ СОНГОЛТОНД
01:50 ЭФИР ЗАВСАРЛАСАН
07:50 ТАНД ТУСТАЙ АГШИН
08:00 "ЭРТ БОСВОЛ НЭГИЙГ ДУУЛНА" ӨГЛӨӨ ХӨТӨЛБӨР
09:00 "ХҮСЭЛ МӨРӨӨДЛИЙН ХОТХОН" ХҮҮХДИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ
09:30 "HOUSE LOCATION" ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ
10:00 БИЗНЕС МЭДЭЭ
10:10 "АМЬДРАЛ ҮНЭХЭЭР САЙХАН " ОАКИНО 8-Р АНГИ
11:15 МЭДЭЭ/WWW.TV5NEWS .MN/
11:45 "ОРОН ОРНЫ ХООЛ"НЭВТРҮҮЛЭГ
12:05 ХӨГЖМИЙН ЗАВСАРЛАГА
12:10 ТУСГААР ТОГТНОЛ 90 - МАН-ЫН ДАРГА М.ЭНХБОЛД
13:00 МЭДЭЭ/WWW.TV5NEWS .MN/
13:20 БИЗНЕС МЭДЭЭ
13:30 "HOUSE LOCATION" ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ
14:00 МЭДЭЭ/WWW.TV5NEWS .MN/
14:20 ТАНД ТУСТАЙ АГШИН
14:30 "ЭЗЭГТЭЙ НАРЫН ЦАГ" НЭВТРҮҮЛЭГ
15:00 СПОРТ МЭДЭЭ /WWW.TV5NEWS .MN/
15:30 TV MALL
16:30 "ХҮСЭЛ МӨРӨӨДЛИЙН ХОТХОН" ХҮҮХДИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ
17:00 "HOUSE LOCATION" ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ
17:30 МЭДЭЭ/WWW.TV5NEWS .MN/
18:00 "ОРОН ОРНЫ ХООЛ"НЭВТРҮҮЛЭГ
18:20 ТАНД ТУСТАЙ АГШИН
18:30 БИЗНЕС МЭДЭЭ
18:40 "АМЬДРАЛ ҮНЭХЭЭР САЙХАН " ОАКИНО 9-Р АНГИ
20:20 МАН-ЫН ЕРӨНХИЙ НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГА Ж.МӨНХБАТТАЙ ХИЙСЭН Ярилцлага
21:00 МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЛИЙН "ЦАГ"ХӨТӨЛБӨР
23:30 "ДОЛООН БУРХАН ОД ХАРВАДАГГҮЙ" МУСК
02:00 "HOUSE LOCATION "ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ
02:30 БИЗНЕС МЭДЭЭ
02:40 ТАНД ТУСТАЙ АГШИН
02:50 ТАНЫ СОНГОЛТОНД
03:50 ЭФИР ЗАВСАРЛАСАН
05:30 МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЛИЙН "ЦАГ"ХӨТӨЛБӨР
08:00 "ЭРТ БОСВОЛ НЭГИЙГ ДУУЛНА" ӨГЛӨӨ ХӨТӨЛБӨР
08:50 "ХҮСЭЛ МӨРӨӨДЛИЙН ХОТХОН" ХҮҮХДИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ
09:20 ТАНД ТУСТАЙ АГШИН
09:30 HOUSE LOCATION ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ
10:00 БИЗНЕС МЭДЭЭ
10:10 "АМЬДРАЛ ҮНЭХЭЭР САЙХАН " ОАКИНО 9-Р АНГИ
11:15 МЭДЭЭ/WWW.TV5NEWS .MN/
11:30 "ОРОН ОРНЫ ХООЛ"НЭВТРҮҮЛЭГ
11:50 REACH THE BEAUTY НЭВТРҮҮЛЭГ
13:00 МЭДЭЭ/WWW.TV5NEWS .MN/
13:20 БИЗНЕС МЭДЭЭ
13:30 "HOUSE LOCATION" ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ
14:00 МЭДЭЭ/WWW.TV5NEWS .MN/
14:20 ТАНД ТУСТАЙ АГШИН
14:30 "ЭЗЭГТЭЙ НАРЫН ЦАГ" НЭВТРҮҮЛЭГ
15:00 СПОРТ МЭДЭЭ /WWW.TV5NEWS .MN/
15:30 TV MALL
16:30 "ХҮСЭЛ МӨРӨӨДЛИЙН ХОТХОН" ХҮҮХДИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ
17:00 "HOUSE LOCATION" ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ
17:30 МЭДЭЭ/WWW.TV5NEWS .MN/
18:00 "ОРОН ОРНЫ ХООЛ"НЭВТРҮҮЛЭГ
18:20 ТАНД ТУСТАЙ АГШИН
18:30 БИЗНЕС МЭДЭЭ
18:40 "АМЬДРАЛ ҮНЭХЭЭР САЙХАН " ОАКИНО 10-Р АНГИ
20:20 "МОНГОЛ УЛСАА ХӨГЖҮҮЛЬЕ" ТОК ШОУ
21:00 МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЛИЙН "ЦАГ" ХӨТӨЛБӨР
23:30 "HOUSE LOCATION" ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ
00:00 БИЗНЕС МЭДЭЭ
00:10 ТАНД ТУСТАЙ АГШИН
00:20 ТАНЫ СОНГОЛТОНД
01:20 ЭФИР ЗАВСАРЛАСАН
07:50 ТАНД ТУСТАЙ АГШИН
08:00 "ЭРТ БОСВОЛ НЭГИЙГ ДУУЛНА" ӨГЛӨӨ ХӨТӨЛБӨР
09:00 "ХҮСЭЛ МӨРӨӨДЛИЙН ХОТХОН" ХҮҮХДИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ
09:30 "HOUSE LOCATION" ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ
10:00 БИЗНЕС МЭДЭЭ
10:10 "АМЬДРАЛ ҮНЭХЭЭР САЙХАН " ОАКИНО 10-Р АНГИ
11:15 МЭДЭЭ/WWW.TV5NEWS .MN/
11:25 "ОРОН ОРНЫ ХООЛ"НЭВТРҮҮЛЭГ
11:50 "КАЙФ" НЭВТРҮҮЛЭГ
12:20 "МОНГОЛ УЛСАА ХӨГЖҮҮЛЬЕ" ТОК ШОУ
13:00 МЭДЭЭ/WWW.TV5NEWS .MN/
13:20 БИЗНЕС МЭДЭЭ
13:30 "HOUSE LOCATION" ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ
14:00 МЭДЭЭ/WWW.TV5NEWS .MN/
14:20 ТАНД ТУСТАЙ АГШИН
14:30 ЭЗЭГТЭЙ НАРЫН ЦАГ НЭВТРҮҮЛЭГ
15:00 СПОРТ МЭДЭЭ /WWW.TV5NEWS .MN/
15:30 TV MALL
16:30 ХҮСЭЛ МӨРӨӨДЛИЙН ХОТХОН ХҮҮХДИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ
17:00 HOUSE LOCATION ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ
17:30 МЭДЭЭ/WWW.TV5NEWS .MN/
18:00 "ОРОН ОРНЫ ХООЛ"НЭВТРҮҮЛЭГ
18:20 ТАНД ТУСТАЙ АГШИН
18:30 БИЗНЕС МЭДЭЭ
18:40 "АМЬДРАЛ ҮНЭХЭЭР САЙХАН " ОАКИНО 11-Р АНГИ
20:20 "АМЖИЛТЫН ТӨЛӨӨ" НЭВТРҮҮЛЭГ
21:00 МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЛИЙН "ЦАГ"ХӨТӨЛБӨР
23:30 HOUSE LOCATION ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ
00:00 БИЗНЕС МЭДЭЭ
00:10 ТАНД ТУСТАЙ АГШИН
00:20 ТАНЫ СОНГОЛТОНД
01:20 ЭФИР ЗАВСАРЛАСАН
05:50 МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЛИЙН "ЦАГ"ХӨТӨЛБӨР
08:20 ТАНД ТУСТАЙ АГШИН
08:30 HOUSE LOCATION ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ
09:00 "ЭРТ БОСВОЛ НЭГИЙГ ДУУЛНА"ӨГЛӨӨ ХӨТӨЛБӨР
10:00 "АМЬДРАЛ ҮНЭХЭЭР САЙХАН " ОАКИНО 11-Р АНГИ
11:05 БИЗНЕС МЭДЭЭ
11:15 "У "ХӨТӨЛБӨР
13:50 БИЗНЕС МЭДЭЭ
14:00 "ХУВЬ ЗАЯАНЫ ХИШИГ " ОАКИНО 55,56-Р АНГИ
15:15 "ХУВЬ ЗАЯАНЫ ХИШИГ " ОАКИНО 57-Р АНГИ
16:00 TV MALL
16:55 HOUSE LOCATION ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ
17:25 ТАНД ТУСТАЙ АГШИН
17:34 REACH THE BEAUTY НЭВТРҮҮЛЭГ
18:34 БИЗНЕС МЭДЭЭ
18:45 "АМЬДРАЛ ҮНЭХЭЭР САЙХАН " ОАКИНО 12-Р АНГИ
20:35 "НАРЛАГ ӨргӨӨ" НЭВТРҮҮЛЭГ
20:38 "КАЙФ " НЭВТРҮҮЛЭГ
21:00 МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЛИЙН "ЦАГ"ХӨТӨЛБӨР
23:15 "REFRESH KARAOKE BATTLE" ШОУ НЭВТРҮҮЛЭГ
00:00 HOUSE LOCATION ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ
00:30 БИЗНЕС МЭДЭЭ
00:40 ТАНД ТУСТАЙ АГШИН
00:50 ТАНЫ СОНГОЛТОНД
01:50 ЭФИР ЗАВСАРЛАСАН
06:05 МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЛИЙН "ЦАГ"ХӨТӨЛБӨР
08:20 ТАНД ТУСТАЙ АГШИН
08:30 HOUSE LOCATION ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ
09:00 "ЭРТ БОСВОЛ НЭГИЙГ ДУУЛНА"ӨГЛӨӨ ХӨТӨЛБӨР
10:00 "АМЬДРАЛ ҮНЭХЭЭР САЙХАН " ОАКИНО 12-Р АНГИ
11:05 БИЗНЕС МЭДЭЭ
11:15 "Х "ХӨТӨЛБӨР
13:50 БИЗНЕС МЭДЭЭ
14:00 "ХАК ЧАК" ЦЭНГЭЭНТ НЭВТРҮҮЛЭГ
15:00 "ХУВЬ ЗАЯАНЫ ХИШИГ " ОАКИНО 58 ,59-Р АНГИ
16:00 TV MALL
16:25 ТАНД ТУСТАЙ АГШИН
16:35 HOUSE LOCATION ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ
17:04 "ЭРҮҮЛ АМЬДАРЦГААЯ-ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ЦАГ"
18:20 БИЗНЕС МЭДЭЭ
18:30 "АМЬДРАЛ ҮНЭХЭЭР САЙХАН " ОАКИНО 13-Р АНГИ
20:20 "НАРЛАГ ӨргӨӨ" НЭВТРҮҮЛЭГ
20:20 "АЖЛЫН ДАРАА" НЭВТРҮҮЛЭГ
21:00 МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЛИЙН "ЦАГ" ХӨТӨЛБӨР ТОЙМ
23:15 "HOUSE LOCATION" ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ
23:45 БИЗНЕС МЭДЭЭ
23:55 ТАНД ТУСТАЙ АГШИН
00:05 ТАНЫ СОНГОЛТОНД
01:05 ЭФИР ЗАВСАРЛАСАН
Нэвтрүүлгүүд
Мэдээ мэдээлэл
Сансраас дэлхий ямар харагддаг вэ? ...
Олон улсын сансрын станцаас авсан зураглалыг танилцуулж байна ...
Огноо: 2014-11-26
Журмын хашаанд орсон машинуудаас төлбөрийг нь бэлнээр ...
Зөвшөөрөлгүй газар байрлуулсан машиныг ачих болоод удаж байна. Өчигдөр ЗЦГ-аас журмын ...
Огноо: 2014-11-26
АНУ-ын "Үндэсний байгалийн түүхийн музей"-гээр хийсэн виртуал ...
Бидний сайн мэдэх "Музейд өнгөрүүлсэн шөнө" киноны зураг авалтыг хийсэн АНУ-ын "Үндэсний ...
Огноо: 2014-11-24
Ер бусын наран шарлагын газрууд ...
Дэлхийн сонин газруудаар та бүхнийгээ аялуулдаг танин мэдэхүйн булангаар хамгийн ...
Огноо: 2014-11-24
Дэлхийн шилдэг 10-н уран баримал, хөшөө дурсгалууд ...
Бидний мэддэггүй, үзэж байгаагүй зүйлс энэ дэлхий дээр маш олон байдаг билээ. Энэ удаа ...
Огноо: 2014-11-22
Орон нутгийн иргэдийг амины орон сууцны зээлд хамруулж ...
Орон нутгийн иргэдийг амины орон сууцны зээлд хамруулж эхэлсэн байна. ...
Огноо: 2014-11-21
Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн 80 гаруй хувь нь хөдөлмөр ...
Эрүүл саруул, эрхтэн бүтэн хэрнээ ажил хөдөлмөр эрхэлдэггүй хүмүүс цөөнгүй байдаг ...
Огноо: 2014-11-21
Ч.Сайханбилэг МУ-ын 28 дахь ерөнхий сайд боллоо ...
Дөнгөж сая УИХ-ын хуралдаанаар Ч.Сайханбилэгийг МУ-ын 28 дахь ерөнхий сайд болгох тухай ...
Огноо: 2014-11-21
Багануур дүүргийг хот болгон хөгжүүлнэ. ...
Засгийн газар солигдох, улс орны эдийн засаг хямралтай байгаа энэ үед нэгэн сайн мэдээ ...
Огноо: 2014-11-20
ДЦС-4 химийн цехийн тоног төхөөрөмжөө шинэчиллээ ...
ДЦС-4 химийн цехийн тоног төхөөрөмжөө шинэчиллээ.. ...
Огноо: 2014-11-19
Бидэнтэй нэгдээрэй...
Санал хүсэлт