Шууд эфир
Манай дэлгэцээр
05:30 МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЛИЙН "ЦАГ" ХӨТӨЛБӨР ТОЙМ
08:00 "ЭРТ БОСВОЛ НЭГИЙГ ДУУЛНА" ӨГЛӨӨНИЙ ЯРИЛЦЛАГА
09:05 "HOUSE LOCATION" ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ
09:55 "АМЬДРАЛ ҮНЭХЭЭР САЙХАН" ОАКИНО 34-Р АНГИ
11:00 МЭДЭЭ /WWW.TV5NEWS.MN/
11:25 "ОРОН ОРНЫ ХООЛ" НЭВТРҮҮЛЭГ
11:45 "ЧАК ХАК" ЦЭНГЭЭНТ НЭВТРҮҮЛЭГ
13:00 МЭДЭЭ /WWW.TV5NEWS.MN/
13:30 "ХҮСЭЛ МӨРӨӨДЛИЙН ХОТХОН" ХҮҮХДИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ
14:00 МЭДЭЭ /WWW.TV5NEWS .MN/
14:20 "HOUSE LOCATION" ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ
15:00 "ЭЗЭГТЭЙ НАРЫН ЦАГ" НЭВТРҮҮЛЭГ
15:30 СПОРТ МЭДЭЭ /WWW.TV5NEWS.MN/
16:30 "ХҮСЭЛ МӨРӨӨДЛИЙН ХОТХОН" ХҮҮХДИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ
17:00 "HOUSE LOCATION" ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ
17:30 МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЛИЙН "ЦАГ" ХӨТӨЛБӨР
18:00 "ОРОН ОРНЫ ХООЛ" НЭВТРҮҮЛЭГ
18:40 "АМЬДРАЛ ҮНЭХЭЭР САЙХАН" ОАКИНО 35-Р АНГИ
20:40 "МОНГОЛ УЛСАА ХӨГЖҮҮЛЬЕ" ТОК ШОУ
21:00 МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЛИЙН "ЦАГ" ХӨТӨЛБӨР
23:30 "HOUSE LOCATION" ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ
07:30 "ХҮСЭЛ МӨРӨӨДЛИЙН ХОТХОН" ХҮҮХДИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ
08:00 "ЭРТ БОСВОЛ НЭГИЙГ ДУУЛНА" ӨГЛӨӨ Ярилцлага
09:05 "HOUSE LOCATION" ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ
09:45 "АМЬДРАЛ ҮНЭХЭЭР САЙХАН" ОАКИНО 35-Р АНГИ
11:00 МЭДЭЭ/WWW.TV5NEWS .MN/
11:25 "ОРОН ОРНЫ ХООЛ"НЭВТРҮҮЛЭГ
11:45 "ЭРҮҮЛ АМЬДАРЦГААЯ-ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ЦАГ" НЭВТРҮҮЛЭГ
13:00 МЭДЭЭ/WWW.TV5NEWS.MN/
13:00 "HOUSE LOCATION" ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ
14:00 МЭДЭЭ/WWW.TV5NEWS .MN/
14:39 "ЭЗЭГТЭЙ НАРЫН ЦАГ" НЭВТРҮҮЛЭГ
15:10 СПОРТ МЭДЭЭ /WWW.TV5NEWS.MN/
16:19 "ХҮСЭЛ МӨРӨӨДЛИЙН ХОТХОН" ХҮҮХДИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ
16:49 "HOUSE LOCATION" ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ
17:20 МЭДЭЭ/WWW.TV5NEWS.MN/
18:00 "ОРОН ОРНЫ ХООЛ"НЭВТРҮҮЛЭГ
18:40 "АМЬДРАЛ ҮНЭХЭЭР САЙХАН" ОАКИНО 36-Р АНГИ
20:30 "ТОП СЭДЭВ" ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ
21:00 МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЛИЙН "ЦАГ"ХӨТӨЛБӨР
00:00 "HOUSE LOCATION" ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ
08:00 "ЭРТ БОСВОЛ НЭГИЙГ ДУУЛНА" ӨГЛӨӨНИЙ Ярилцлага
09:05 "ХҮСЭЛ МӨРӨӨДЛИЙН ХОТХОН" ХҮҮХДИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ
09:35 "HOUSE LOCATION" ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ
10:15 "АМЬДРАЛ ҮНЭХЭЭР САЙХАН " ОАКИНО 36-Р АНГИ
11:20 МЭДЭЭ/WWW.TV5NEWS .MN/
11:50 "ОРОН ОРНЫ ХООЛ"НЭВТРҮҮЛЭГ
12:20 "АЖЛЫН ДАРАА" НЭВТРҮҮЛЭГ
13:00 МЭДЭЭ/WWW.TV5NEWS .MN/
13:30 "HOUSE LOCATION" ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ
14:00 МЭДЭЭ/WWW.TV5NEWS .MN/
14:30 "ЭЗЭГТЭЙ НАРЫН ЦАГ" НЭВТРҮҮЛЭГ
15:00 СПОРТ МЭДЭЭ /WWW.TV5NEWS .MN/
16:30 "ХҮСЭЛ МӨРӨӨДЛИЙН ХОТХОН" ХҮҮХДИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ
17:00 "HOUSE LOCATION" ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ
17:30 МЭДЭЭ/WWW.TV5NEWS .MN/
18:00 "ОРОН ОРНЫ ХООЛ"НЭВТРҮҮЛЭГ
18:40 "АМЬДРАЛ ҮНЭХЭЭР САЙХАН " ОАКИНО 37-Р АНГИ
20:40 "МУХӨГЖҮҮЛЬЕ" ТОК ШОУ
21:00 МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЛИЙН "ЦАГ"ХӨТӨЛБӨР
23:30 "HOUSE LOCATION" ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ
05:30 МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЛИЙН "ЦАГ"ХӨТӨЛБӨР
08:00 "ЭРТ БОСВОЛ НЭГИЙГ ДУУЛНА" ӨГЛӨӨНИЙ Ярилцлага
09:05 "ХҮСЭЛ МӨРӨӨДЛИЙН ХОТХОН" ХҮҮХДИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ
09:45 "HOUSE LOCATION" ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ
10:24 "АМЬДРАЛ ҮНЭХЭЭР САЙХАН " ОАКИНО 37-Р АНГИ
11:30 МЭДЭЭ/WWW.TV5NEWS .MN/
11:50 REACH THE BEAUTY НЭВТРҮҮЛЭГ
12:50 "ОРОН ОРНЫ ХООЛ"НЭВТРҮҮЛЭГ
13:09 МЭДЭЭ/WWW.TV5NEWS .MN/
13:40 "HOUSE LOCATION" ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ
14:10 МЭДЭЭ/WWW.TV5NEWS .MN/
14:39 "ЭЗЭГТЭЙ НАРЫН ЦАГ" НЭВТРҮҮЛЭГ
15:10 СПОРТ МЭДЭЭ /WWW.TV5NEWS .MN/
16:30 "ХҮСЭЛ МӨРӨӨДЛИЙН ХОТХОН" ХҮҮХДИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ
17:00 "HOUSE LOCATION" ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ
17:30 МЭДЭЭ/WWW.TV5NEWS .MN/
18:00 "ОРОН ОРНЫ ХООЛ"НЭВТРҮҮЛЭГ
18:34 "АМЬДРАЛ ҮНЭХЭЭР САЙХАН " ОАКИНО 38-Р АНГИ
20:40 "МУХӨГЖҮҮЛЬЕ" ТОК ШОУ
21:00 МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЛИЙН "ЦАГ" ХӨТӨЛБӨР
23:30 "HOUSE LOCATION" ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ
08:00 "ЭРТ БОСВОЛ НЭГИЙГ ДУУЛНА" ӨГЛӨӨНИЙ Ярилцлага
09:05 "ХҮСЭЛ МӨРӨӨДЛИЙН ХОТХОН" ХҮҮХДИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ
09:35 "HOUSE LOCATION" ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ
10:20 "АМЬДРАЛ ҮНЭХЭЭР САЙХАН " ОАКИНО 38-Р АНГИ
11:25 МЭДЭЭ/WWW.TV5NEWS .MN/
12:00 "ОРОН ОРНЫ ХООЛ"НЭВТРҮҮЛЭГ
12:20 "REFRESH KARAOKE BATTLE" НЭВТРҮҮЛЭГ №3
13:09 МЭДЭЭ/WWW.TV5NEWS .MN/
13:40 "HOUSE LOCATION" ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ
14:10 МЭДЭЭ/WWW.TV5NEWS .MN/
14:50 ЭЗЭГТЭЙ НАРЫН ЦАГ НЭВТРҮҮЛЭГ
15:20 СПОРТ МЭДЭЭ /WWW.TV5NEWS .MN/
16:30 ХҮСЭЛ МӨРӨӨДЛИЙН ХОТХОН ХҮҮХДИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ
17:00 "HOUSE LOCATION" ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ
17:30 МЭДЭЭ/WWW.TV5NEWS .MN/
18:00 "ОРОН ОРНЫ ХООЛ" НЭВТРҮҮЛЭГ
18:40 "АМЬДРАЛ ҮНЭХЭЭР САЙХАН " ОАКИНО 39-Р АНГИ
20:40 "МУХӨГЖҮҮЛЬЕ" ТОК ШОУ
21:00 МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЛИЙН "ЦАГ"ХӨТӨЛБӨР
23:30 "HOUSE LOCATION" ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ
Нэвтрүүлгүүд
Мэдээ мэдээлэл
Амьдрал үнэхээр сайхан ОАК OST... ...
Амьдрал үнэхээр сайхан ОАК OST-г хүргэж байна... ...
Огноо: 2014-12-19
Fire хамтлаг бэлтгэлийн шинэ байртай болжээ... ...
2 жил гаруй хугацаанд энд тэндэхийн студи хэсэн бэлтгэлээ хийж байсан FIRE хамтлагийнхан ...
Огноо: 2014-12-11
Технологийн хөгжилд шинэ үсрэлт хийж болохуйц санааг олжээ ...
Хувийн мэдээллээ өөртөө хадгалан дурын комьпютер дээр аюулгүй хэрэглэх технологийг ...
Огноо: 2014-12-11
Байшин доторх галзуу хулгана... ...
Голланд улсын нэгэн үл хөдлөх хөрөнгө худалдаалах газрын хамт олон үл хөдлөх хөрөнгө ...
Огноо: 2014-12-10
Отгон топ Х.Бадамгэрлийн амжилтын нууц түүний нөхөр ...
Энэ жилийн Гоёл наадмын отгон топоор загвар өмсөгч Х.Бадамгэрэл тодорсон билээ. Тэрээр ...
Огноо: 2014-12-09
МУГЖ С.Жавхлантай хийсэн ярилцлага ...
Түүний хийсэн мэдэгдлийг цахим хуудсуудаар шар мэдээлэл болгон цацсан билээ. Манай ...
Огноо: 2014-12-08
Англи хүмүүс ийм гүргэр үү? ...
Хаа холоос бинзен тосоо гарздан байж ирснээ ганц ч авиа гаргадаггүй гэнэ дээ.... ...
Огноо: 2014-12-07
Нямдорж гишүүн ерөнхий сайдыг ёжлолтойгоор шүүмжлээд авлаа.. ...
Улс төр дэхь хатуу самруудын нэг Нямдорж гишүүн ерөнхий сайдынхаа дэвшүүлсэн санааг ...
Огноо: 2014-12-06
NASA дахь харийнхний бичлэг бүхий архив. ...
Бид огторгуй ертөнц дэхь цорын ганц оюун ухаант амьтад уу?Эсвэл.... ...
Огноо: 2014-12-05
Шинэ сургууль цэцэрлэг баригдана. ...
2015 оноос нийслэлийн хэмжээнд шинэ 12 сургууль цэцэрлэг,3 хүүхдийн эмнэлэг баригдахаар ...
Огноо: 2014-12-05
Бидэнтэй нэгдээрэй...
Санал хүсэлт