Шууд эфир
Манай дэлгэцээр
05:45 МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЛИЙН "ЦАГ"ХӨТӨЛБӨР ТОЙМ
08:00 "ЭРТ БОСВОЛ НЭГИЙГ ДУУЛНА" ӨГЛӨӨ ХӨТӨЛБӨР
09:20 HOUSE LOCATION ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ
09:50 ТАНД ТУСТАЙ АГШИН
10:00 БИЗНЕС МЭДЭЭ
10:10 "НАДГҮЙГЭЭР ҮРГЭЛЖИЛСЭН АМЬДРАЛ" ОАКИНО 41-Р АНГИ
11:00 МЭДЭЭ /WWW.TV5NEWS.MN/
11:30 "ОРОН ОРНЫ ХООЛ"НЭВТРҮҮЛЭГ
11:50 "ХАК ЧАК"ЦЭНГЭЭНТ НЭВТРҮҮЛЭГ
12:50 ХӨГЖМИЙН ЗАВСАРЛАГА
13:00 МЭДЭЭ/WWW.TV5NEWS.MN/
13:20 БИЗНЕС МЭДЭЭ
13:30 ХҮСЭЛ МӨРӨӨДЛИЙН ХОТХОН ХҮҮХДИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ
14:00 МЭДЭЭ/WWW.TV5NEWS .MN/
14:20 HOUSE LOCATION ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ
14:50 ТАНД ТУСТАЙ АГШИН
15:00 ЭЗЭГТЭЙ НАРЫН ЦАГ НЭВТРҮҮЛЭГ
15:30 СПОРТ МЭДЭЭ /WWW.TV5NEWS.MN/
15:50 TV MALL
16:30 ХҮСЭЛ МӨРӨӨДЛИЙН ХОТХОН ХҮҮХДИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ
17:00 HOUSE LOCATION ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ
17:30 МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЛИЙН "ЦАГ"ХӨТӨЛБӨР
18:00 "ОРОН ОРНЫ ХООЛ"НЭВТРҮҮЛЭГ
18:25 ТАНД ТУСТАЙ АГШИН
18:34 БИЗНЕС МЭДЭЭ
18:45 "НАДГҮЙГЭЭР ҮРГЭЛЖИЛСЭН АМЬДРАЛ" ОАКИНО 42-Р АНГИ
20:20 "МОНГОЛ УЛСАА ХӨГЖҮҮЛЬЕ" ТОК ШОУ
21:00 МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЛИЙН "ЦАГ"ХӨТӨЛБӨР
23:15 "ЧУХАЛ СЭДЭВ ЁС ЗҮЙ" НЭВТРҮҮЛЭГ
00:45 HOUSE LOCATION ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ
01:15 ТАНД ТУСТАЙ АГШИН
01:25 БИЗНЕС МЭДЭЭ
01:35 ТАНЫ СОНГОЛТОНД
02:35 ЭФИР ЗАВСАРЛАСАН
05:45 МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЛИЙН "ЦАГ"ХӨТӨЛБӨР
08:00 "ЭРТ БОСВОЛ НЭГИЙГ ДУУЛНА" ӨГЛӨӨ ХӨТӨЛБӨР
09:25 HOUSE LOCATION ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ
09:55 ТАНД ТУСТАЙ АГШИН
10:05 ХҮСЭЛ МӨРӨӨДЛИЙН ХОТХОН ХҮҮХДИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ
10:45 БИЗНЕС МЭДЭЭ
10:55 ХӨГЖМИЙН ЗАВСАРЛАГА
11:00 МЭДЭЭ/WWW.TV5NEWS .MN/
11:20 "НАДГҮЙГЭЭР ҮРГЭЛЖИЛСЭН АМЬДРАЛ" ОАКИНО 42-Р АНГИ
12:10 "ОРОН ОРНЫ ХООЛ"НЭВТРҮҮЛЭГ
12:30 HOUSE LOCATION ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ
13:00 МЭДЭЭ/WWW.TV5NEWS.MN/
13:20 БИЗНЕС МЭДЭЭ
13:30 "АЖЛЫН ДАРАА" НЭВТРҮҮЛЭГ
14:10 МЭДЭЭ/WWW.TV5NEWS .MN/
14:30 ТАНД ТУСТАЙ АГШИН
14:39 ЭЗЭГТЭЙ НАРЫН ЦАГ НЭВТРҮҮЛЭГ
15:10 СПОРТ МЭДЭЭ /WWW.TV5NEWS.MN/
15:30 TV MALL
16:19 ХҮСЭЛ МӨРӨӨДЛИЙН ХОТХОН ХҮҮХДИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ
16:49 HOUSE LOCATION ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ
17:20 ТАНД ТУСТАЙ АГШИН
17:30 МЭДЭЭ/WWW.TV5NEWS.MN/
18:00 "ОРОН ОРНЫ ХООЛ"НЭВТРҮҮЛЭГ
18:25 ТАНД ТУСТАЙ АГШИН
18:34 БИЗНЕС МЭДЭЭ
18:45 "НАДГҮЙГЭЭР ҮРГЭЛЖИЛСЭН АМЬДРАЛ" ОАКИНО 43-Р АНГИ
20:20 "ТОП СЭДЭВ" ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ
21:00 МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЛИЙН "ЦАГ"ХӨТӨЛБӨР
23:15 МУСГЗ Л.БАЛХЖАВ - "МИНИЙ ДУУНУУД 2014" НЭВТРҮҮЛЭГ
23:49 HOUSE LOCATION ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ
00:20 БИЗНЕС МЭДЭЭ
00:30 ТАНД ТУСТАЙ АГШИН
00:40 ТАНЫ СОНГОЛТОНД
01:39 ЭФИР ЗАВСАРЛАСАН
05:45 МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЛИЙН "ЦАГ"ХӨТӨЛБӨР
08:00 "ЭРТ БОСВОЛ НЭГИЙГ ДУУЛНА" ӨГЛӨӨ ХӨТӨЛБӨР
09:25 HOUSE LOCATION ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ
09:55 ТАНД ТУСТАЙ АГШИН
10:05 БИЗНЕС МЭДЭЭ
10:15 "НАДГҮЙГЭЭР ҮРГЭЛЖИЛСЭН АМЬДРАЛ" ОАКИНО 43-Р АНГИ
11:09 МЭДЭЭ/WWW.TV5NEWS .MN/
11:30 "ОРОН ОРНЫ ХООЛ"НЭВТРҮҮЛЭГ
11:50 "ЭРҮҮЛ АМЬДАРЦГААЯ-ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ЦАГ"
13:00 МЭДЭЭ/WWW.TV5NEWS .MN/
13:20 БИЗНЕС МЭДЭЭ
13:30 HOUSE LOCATION ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ
14:00 МЭДЭЭ/WWW.TV5NEWS .MN/
14:20 ТАНД ТУСТАЙ АГШИН
14:30 ЭЗЭГТЭЙ НАРЫН ЦАГ НЭВТРҮҮЛЭГ
15:00 СПОРТ МЭДЭЭ /WWW.TV5NEWS .MN/
15:30 TV MALL
16:30 ХҮСЭЛ МӨРӨӨДЛИЙН ХОТХОН ХҮҮХДИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ
17:00 HOUSE LOCATION ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ
17:30 МЭДЭЭ/WWW.TV5NEWS .MN/
18:00 "ОРОН ОРНЫ ХООЛ"НЭВТРҮҮЛЭГ
18:25 ТАНД ТУСТАЙ АГШИН
18:34 БИЗНЕС МЭДЭЭ
18:45 "НАДГҮЙГЭЭР ҮРГЭЛЖИЛСЭН АМЬДРАЛ" ОАКИНО 44-Р АНГИ
20:20 "МОНГОЛ УЛСАА ХӨГЖҮҮЛЬЕ" ТОК ШОУ
20:40 "МОНГОЛЧУУД БҮТЭЭЖ БАЙНА - ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТ" НЭВТРҮҮЛЭГ
21:00 МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЛИЙН "ЦАГ"ХӨТӨЛБӨР
23:15 HOUSE LOCATION ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ
23:45 БИЗНЕС МЭДЭЭ
23:55 ТАНД ТУСТАЙ АГШИН
00:05 ТАНЫ СОНГОЛТОНД
01:05 ЭФИР ЗАВСАРЛАСАН
05:45 МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЛИЙН "ЦАГ"ХӨТӨЛБӨР
08:00 "ЭРТ БОСВОЛ НЭГИЙГ ДУУЛНА" ӨГЛӨӨ ХӨТӨЛБӨР
09:20 HOUSE LOCATION ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ
09:50 ТАНД ТУСТАЙ АГШИН
10:00 БИЗНЕС МЭДЭЭ
10:10 "НАДГҮЙГЭЭР ҮРГЭЛЖИЛСЭН АМЬДРАЛ" ОАКИНО 44-Р АНГИ
11:00 МЭДЭЭ/WWW.TV5NEWS .MN/
11:30 "ОРОН ОРНЫ ХООЛ"НЭВТРҮҮЛЭГ
11:50 REACH THE BEAUTY НЭВТРҮҮЛЭГ
13:00 МЭДЭЭ/WWW.TV5NEWS .MN/
13:20 БИЗНЕС МЭДЭЭ
13:30 HOUSE LOCATION ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ
14:00 МЭДЭЭ/WWW.TV5NEWS .MN/
14:20 ТАНД ТУСТАЙ АГШИН
14:30 ЭЗЭГТЭЙ НАРЫН ЦАГ НЭВТРҮҮЛЭГ
15:00 СПОРТ МЭДЭЭ /WWW.TV5NEWS .MN/
15:30 TV MALL
16:30 ХҮСЭЛ МӨРӨӨДЛИЙН ХОТХОН ХҮҮХДИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ
17:00 HOUSE LOCATION ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ
17:30 МЭДЭЭ/WWW.TV5NEWS .MN/
18:00 "ОРОН ОРНЫ ХООЛ"НЭВТРҮҮЛЭГ
18:25 ТАНД ТУСТАЙ АГШИН
18:34 БИЗНЕС МЭДЭЭ
18:45 "НАДГҮЙГЭЭР ҮРГЭЛЖИЛСЭН АМЬДРАЛ" ОАКИНО 45-Р АНГИ
20:20 "МОНГОЛ УЛСАА ХӨГЖҮҮЛЬЕ" ТОК ШОУ
21:00 МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЛИЙН "ЦАГ" ХӨТӨЛБӨР
23:15 HOUSE LOCATION ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ
23:45 БИЗНЕС МЭДЭЭ
23:55 ТАНД ТУСТАЙ АГШИН
00:05 ТАНЫ СОНГОЛТОНД
01:05 ЭФИР ЗАВСАРЛАСАН
05:45 МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЛИЙН "ЦАГ"ХӨТӨЛБӨР
08:00 "ЭРТ БОСВОЛ НЭГИЙГ ДУУЛНА" ӨГЛӨӨ ХӨТӨЛБӨР
09:25 HOUSE LOCATION ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ
09:55 ТАНД ТУСТАЙ АГШИН
10:05 БИЗНЕС МЭДЭЭ
10:15 "НАДГҮЙГЭЭР ҮРГЭЛЖИЛСЭН АМЬДРАЛ" ОАКИНО 45-Р АНГИ
11:09 МЭДЭЭ/WWW.TV5NEWS .MN/
11:30 "ОРОН ОРНЫ ХООЛ"НЭВТРҮҮЛЭГ
11:50 ХҮСЭЛ МӨРӨӨДЛИЙН ХОТХОН ХҮҮХДИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ
12:20 "Ю.ЦЭДЭНБАЛЫН ЭРИН ҮЕ" НЭВТРҮҮЛЭГ
13:00 МЭДЭЭ/WWW.TV5NEWS .MN/
13:20 БИЗНЕС МЭДЭЭ
13:30 HOUSE LOCATION ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ
14:00 МЭДЭЭ/WWW.TV5NEWS .MN/
14:20 ТАНД ТУСТАЙ АГШИН
14:30 ЭЗЭГТЭЙ НАРЫН ЦАГ НЭВТРҮҮЛЭГ
15:00 СПОРТ МЭДЭЭ /WWW.TV5NEWS .MN/
15:30 TV MALL
16:30 ХҮСЭЛ МӨРӨӨДЛИЙН ХОТХОН ХҮҮХДИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ
17:00 HOUSE LOCATION ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ
17:30 МЭДЭЭ/WWW.TV5NEWS .MN/
18:00 "ОРОН ОРНЫ ХООЛ"НЭВТРҮҮЛЭГ
18:25 ТАНД ТУСТАЙ АГШИН
18:34 БИЗНЕС МЭДЭЭ
18:45 "НАДГҮЙГЭЭР ҮРГЭЛЖИЛСЭН АМЬДРАЛ" ОАКИНО 46-Р АНГИ
20:20 "АМЖИЛТЫН ТӨЛӨӨ" НЭВТРҮҮЛЭГ
21:00 МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЛИЙН "ЦАГ"ХӨТӨЛБӨР
23:15 HOUSE LOCATION ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ
23:45 БИЗНЕС МЭДЭЭ
23:55 ТАНД ТУСТАЙ АГШИН
00:05 ТАНЫ СОНГОЛТОНД
01:05 ЭФИР ЗАВСАРЛАСАН
06:05 МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЛИЙН "ЦАГ"ХӨТӨЛБӨР
08:20 ТАНД ТУСТАЙ АГШИН
08:30 HOUSE LOCATION ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ
09:00 "ЭРТ БОСВОЛ НЭГИЙГ ДУУЛНА"ӨГЛӨӨ ХӨТӨЛБӨР
10:00 "НАДГҮЙГЭЭР ҮРГЭЛЖИЛСЭН АМЬДРАЛ" ОАКИНО 46-Р АНГИ
10:50 БИЗНЕС МЭДЭЭ
11:00 "У "ХӨТӨЛБӨР
13:50 БИЗНЕС МЭДЭЭ
14:00 "ХУВЬ ЗАЯАНЫ ХИШИГ " ОАКИНО 24, 25-Р АНГИ
15:15 "ХУВЬ ЗАЯАНЫ ХИШИГ " ОАКИНО 26-Р АНГИ
16:00 TV MALL
16:55 HOUSE LOCATION ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ
17:25 ТАНД ТУСТАЙ АГШИН
17:34 REACH THE BEAUTY НЭВТРҮҮЛЭГ
18:34 БИЗНЕС МЭДЭЭ
18:45 "НАДГҮЙГЭЭР ҮРГЭЛЖИЛСЭН АМЬДРАЛ" ОАКИНО 47-Р АНГИ
20:20 "КАЙФ" НЭВТРҮҮЛЭГ
20:55 "MOTOR DOCTOR" НЭВТРҮҮЛЭГ
21:00 МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЛИЙН "ЦАГ"ХӨТӨЛБӨР
23:15 "REFRESH KARAOKE BATTLE" ШОУ НЭВТРҮҮЛЭГ
00:00 HOUSE LOCATION ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ
00:30 БИЗНЕС МЭДЭЭ
00:40 ТАНД ТУСТАЙ АГШИН
00:50 ТАНЫ СОНГОЛТОНД
01:50 ЭФИР ЗАВСАРЛАСАН
06:05 МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЛИЙН "ЦАГ"ХӨТӨЛБӨР
08:20 ТАНД ТУСТАЙ АГШИН
08:30 HOUSE LOCATION ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ
09:00 "ЭРТ БОСВОЛ НЭГИЙГ ДУУЛНА"ӨГЛӨӨ ХӨТӨЛБӨР
10:00 "НАДГҮЙГЭЭР ҮРГЭЛЖИЛСЭН АМЬДРАЛ" ОАКИНО 47-Р АНГИ
10:50 БИЗНЕС МЭДЭЭ
11:00 "Х "ХӨТӨЛБӨР
12:20 БИЗНЕС МЭДЭЭ
12:30 "ХУВЬ ЗАЯАНЫ ХИШИГ " ОАКИНО 27, 28-Р АНГИ
13:45 "ХАК ЧАК" ЦЭНГЭЭНТ НЭВТРҮҮЛЭГ
14:45 "ХУВЬ ЗАЯАНЫ ХИШИГ " ОАКИНО 29 ,30-Р АНГИ
16:00 TV MALL
16:49 HOUSE LOCATION ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ
17:10 ТАНД ТУСТАЙ АГШИН
17:20 "ЭРҮҮЛ АМЬДАРЦГААЯ-ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ЦАГ"
18:30 "MOTOR DOCTOR" НЭВТРҮҮЛЭГ
18:34 БИЗНЕС МЭДЭЭ
18:45 "НАДГҮЙГЭЭР ҮРГЭЛЖИЛСЭН АМЬДРАЛ" ОАКИНО 48-Р АНГИ
20:20 "АЖЛЫН ДАРАА" НЭВТРҮҮЛЭГ
21:00 МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЛИЙН "ЦАГ"ХӨТӨЛБӨР ТОЙМ
23:15 HOUSE LOCATION ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ
23:45 БИЗНЕС МЭДЭЭ
23:55 ТАНД ТУСТАЙ АГШИН
00:05 ТАНЫ СОНГОЛТОНД
01:05 ЭФИР ЗАВСАРЛАСАН
Нэвтрүүлгүүд
Энтертайнмент мэдээ
Бидэнтэй нэгдээрэй...
Санал хүсэлт