Шууд эфир
You need Adobe Flash Player to watch this video. <br> <a href="http://get.adobe.com/flashplayer/">Download it from Adobe.</a>
Манай дэлгэцээр
08:00 "ХҮСЭЛ МӨРӨӨДЛИЙН ХОТХОН" ХҮҮХДИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ
08:30 "ЭРТ БОСВОЛ НЭГИЙГ ДУУЛНА" ӨГЛӨӨНИЙ ЯРИЛЦЛАГА
09:45 "HOUSE LOCATION" ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ
10:15 "НАНДИН - ЭРДЭНЭ" БРАЗИЛЫН ОАКИНО 27-Р АНГИ
11:15 МЭДЭЭ /WWW.TV5NEWS.MN/
11:30 БИЗНЕС МЭДЭЭ
11:40 "ТАНД ТУСТАЙ АГШИН" ЗАРЫН ЦАГ
11:50 "ОРОН ОРНЫ ХООЛ" НЭВТРҮҮЛЭГ
12:10 "ЭРҮҮЛ АМЬДАРЦГААЯ-ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ЦАГ" НЭВТРҮҮЛЭГ
13:00 МЭДЭЭ /WWW.TV5NEWS.MN/
13:15 БИЗНЕС МЭДЭЭ
13:25 "ТАНД ТУСТАЙ АГШИН" ЗАРЫН ЦАГ
13:35 ТОД МАНЛАЙ УЯАЧ Ч.ДОРЖСҮРЭН "ЭЗНЭЭ ДУУРСГАСАН ХҮЛЭГ" ХӨРӨГ НЭВТРҮҮЛЭГ
14:05 "HOUSE LOCATION" ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ
15:00 "ЭЗЭГТЭЙ НАРЫН ЦАГ" НЭВТРҮҮЛЭГ
15:30 ХУРДАН ШАНДАС НЭВТРҮҮЛЭГ
16:10 TV MALL
16:49 "ХҮСЭЛ МӨРӨӨДЛИЙН ХОТХОН" ХҮҮХДИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ
17:20 "HOUSE LOCATION" ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ
17:49 "ТАНД ТУСТАЙ АГШИН" ЗАРЫН ЦАГ
18:00 "ОРОН ОРНЫ ХООЛ" НЭВТРҮҮЛЭГ
18:20 МЭДЭЭ /WWW.TV5NEWS.MN/
18:34 БИЗНЕС МЭДЭЭ
18:45 "НАНДИН - ЭРДЭНЭ" БРАЗИЛЫН ОАКИНО 28-Р АНГИ
20:30 "МОНГОЛ УЛСАА ХӨГЖҮҮЛЬЕ" ТОК ШОУ
21:00 МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЛИЙН "ЦАГ" ХӨТӨЛБӨР
23:30 "ACADEMY AWARDS - 20153
01:30 "HOUSE LOCATION" ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ
02:00 БИЗНЕС МЭДЭЭ
02:10 "ТАНД ТУСТАЙ АГШИН" ЗАРЫН ЦАГ
02:20 ТАНЫ СОНГОЛТОНД
03:20 ЭФИР ЗАВСАРЛАСАН
05:30 МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЛИЙН "ЦАГ" ХӨТӨЛБӨР
08:00 "ХҮСЭЛ МӨРӨӨДЛИЙН ХОТХОН" ХҮҮХДИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ
08:30 "ЭРТ БОСВОЛ НЭГИЙГ ДУУЛНА" ӨГЛӨӨНИЙ ЯРИЛЦЛАГА
09:15 "HOUSE LOCATION" ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ
09:45 "НАНДИН - ЭРДЭНЭ" БРАЗИЛЫН ОАКИНО 28-Р АНГИ
11:00 МЭДЭЭ /WWW.TV5NEWS.MN/
11:15 БИЗНЕС МЭДЭЭ
11:25 "ТАНД ТУСТАЙ АГШИН" ЗАРЫН ЦАГ
11:35 "МОНГОЛ УЛСАА ХӨГЖҮҮЛЬЕ" ТОК ШОУ
12:15 "ОРОН ОРНЫ ХООЛ" НЭВТРҮҮЛЭГ
12:35 БИЗНЕС МЭДЭЭ
12:45 "ТАНД ТУСТАЙ АГШИН" ЗАРЫН ЦАГ
12:55 ХӨГЖМИЙН ЗАВСАРЛАГА
13:00 МЭДЭЭ /WWW.TV5NEWS.MN/
13:09 "REACH THE BEAUTY" НЭВТРҮҮЛЭГ
13:40 "ТӨВ АЙМГИЙН УГТААЛ ЦАЙДАМ СУМЫН 90 ЖИЛИЙН ОЙН БАЯР НААДМЫН ТОЙМ"
14:30 "HOUSE LOCATION" ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ
15:00 "ЭЗЭГТЭЙ НАРЫН ЦАГ" НЭВТРҮҮЛЭГ
15:30 АРДЫН ХУВЬСГАЛЫН 94 ЖИЛИЙН ОЙН ХАЛХ СУР ХАРВААНЫ ТОЙМ
16:19 TV MALL
16:49 "ХҮСЭЛ МӨРӨӨДЛИЙН ХОТХОН" ХҮҮХДИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ
17:20 "HOUSE LOCATION" ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ
17:49 "ТАНД ТУСТАЙ АГШИН" ЗАРЫН ЦАГ
18:00 "ОРОН ОРНЫ ХООЛ" НЭВТРҮҮЛЭГ
18:20 МЭДЭЭ /WWW.TV5NEWS.MN/
18:34 БИЗНЕС МЭДЭЭ
18:45 "НАНДИН - ЭРДЭНЭ" БРАЗИЛЫН ОАКИНО 29-Р АНГИ
20:30 "ХАЛУУН САЛХИ - ХАЛУУН СЭТГЭЛТЭЙ УРАН БҮТЭЭЛЧ" ХӨРӨГ НЭВТРҮҮЛЭГ
21:00 МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЛИЙН "ЦАГ" ХӨТӨЛБӨР
23:30 "МОНГОЛЫН ГЭР БҮЛИЙН САЙН САЙХАНЫ НИЙГЭМЛЭГ" НЭВТРҮҮЛЭГ
23:47 "HOUSE LOCATION" ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ
00:00 БИЗНЕС МЭДЭЭ
00:10 "ТАНД ТУСТАЙ АГШИН" ЗАРЫН ЦАГ
00:20 ТАНЫ СОНГОЛТОНД
01:20 ЭФИР ЗАВСАРЛАСАН
05:30 МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЛИЙН "ЦАГ" ХӨТӨЛБӨР
08:00 "ХҮСЭЛ МӨРӨӨДЛИЙН ХОТХОН" ХҮҮХДИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ
08:30 "ЭРТ БОСВОЛ НЭГИЙГ ДУУЛНА" ӨГЛӨӨНИЙ ЯРИЛЦЛАГА
09:15 "HOUSE LOCATION" ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ
09:45 "НАНДИН - ЭРДЭНЭ" БРАЗИЛЫН ОАКИНО 29-Р АНГИ
10:50 БИЗНЕС МЭДЭЭ
11:00 МЭДЭЭ /WWW.TV5NEWS.MN/
11:09 "ТАНД ТУСТАЙ АГШИН" ЗАРЫН ЦАГ
11:20 "ХАЛУУН САЛХИ - ХАЛУУН СЭТГЭЛТЭЙ УРАН БҮТЭЭЛЧ" ХӨРӨГ НЭВТРҮҮЛЭГ
12:00 "HOUSE LOCATION" ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ
12:30 "ЭРҮҮЛ АМЬДАРЦГААЯ-ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ЦАГ" НЭВТРҮҮЛЭГ
13:00 МЭДЭЭ /WWW.TV5NEWS.MN/
13:15 "ТАНД ТУСТАЙ АГШИН" ЗАРЫН ЦАГ
13:25 БИЗНЕС МЭДЭЭ
13:35 ОДДЫН БЭСРЭГ НААДАМ - 2014 - 1-Р ХЭСЭГ
15:00 "ЭЗЭГТЭЙ НАРЫН ЦАГ" НЭВТРҮҮЛЭГ
15:30 АРДЫН ХУВЬСГАЛЫН 93 ЖИЛИЙН ОЙН ХҮЧИТ БӨХИЙН ТОЙМ
16:19 TV MALL
16:49 "ХҮСЭЛ МӨРӨӨДЛИЙН ХОТХОН" ХҮҮХДИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ
17:20 "HOUSE LOCATION" ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ
17:49 "ТАНД ТУСТАЙ АГШИН" ЗАРЫН ЦАГ
18:00 "ОРОН ОРНЫ ХООЛ"НЭВТРҮҮЛЭГ
18:20 МЭДЭЭ /WWW.TV5NEWS.MN/
18:34 БИЗНЕС МЭДЭЭ
18:45 "НАНДИН - ЭРДЭНЭ" БРАЗИЛЫН ОАКИНО 30-Р АНГИ
20:20 "МОНГОЛ НААДАМ - 2015" НЭВТРҮҮЛЭГ
20:40 "НАЙРСАГ УЛААНБААТАР" НЭВТРҮҮЛЭГ
21:00 МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЛИЙН "ЦАГ" ХӨТӨЛБӨР
23:30 "HOUSE LOCATION" ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ
00:00 БИЗНЕС МЭДЭЭ
00:10 "ТАНД ТУСТАЙ АГШИН" ЗАРЫН ЦАГ
00:20 ТАНЫ СОНГОЛТОНД
01:20 ЭФИР ЗАВСАРЛАСАН
05:30 МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЛИЙН "ЦАГ" ХӨТӨЛБӨР
08:00 "ХҮСЭЛ МӨРӨӨДЛИЙН ХОТХОН" ХҮҮХДИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ
08:30 "ЭРТ БОСВОЛ НЭГИЙГ ДУУЛНА" ӨГЛӨӨНИЙ ЯРИЛЦЛАГА
09:15 "HOUSE LOCATION" ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ
09:45 "НАНДИН - ЭРДЭНЭ" БРАЗИЛЫН ОАКИНО 30-Р АНГИ
10:50 БИЗНЕС МЭДЭЭ
11:00 МЭДЭЭ /WWW.TV5NEWS.MN/
11:09 "ТАНД ТУСТАЙ АГШИН" ЗАРЫН ЦАГ
11:20 ОДДЫН БЭСРЭГ НААДАМ - 2014 - 1-Р ХЭСЭГ
13:00 МЭДЭЭ /WWW.TV5NEWS.MN/
13:09 "HOUSE LOCATION" ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ
13:40 БИЗНЕС МЭДЭЭ
13:50 "ЧАК ХАК" НЭВТРҮҮЛЭГ
14:30 АРДЫН ХУВЬСГАЛЫН 93 ЖИЛИЙН ОЙН ХУРДАН МОРИНЫ ТОЙМ
15:30 "ЭЗЭГТЭЙ НАРЫН ЦАГ" НЭВТРҮҮЛЭГ
16:00 TV MALL
16:49 "ХҮСЭЛ МӨРӨӨДЛИЙН ХОТХОН" ХҮҮХДИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ
17:20 "HOUSE LOCATION" ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ
17:49 "ТАНД ТУСТАЙ АГШИН" ЗАРЫН ЦАГ
18:00 "ДЭНС"НЭВТРҮҮЛЭГ
18:20 МЭДЭЭ /WWW.TV5NEWS.MN/
18:34 БИЗНЕС МЭДЭЭ
18:45 "НАНДИН - ЭРДЭНЭ" БРАЗИЛЫН ОАКИНО 31-Р АНГИ
20:15 "СОДОН ӨНГӨ ШИНЭ ШИЙДЭЛ - МОНГОЛЫН ТЕЛЕВИЗҮҮДИЙН ХОЛБОО"
20:30 "МОНГОЛ УЛСАА ХӨГЖҮҮЛЬЕ" ТОК ШОУ
21:00 МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЛИЙН "ЦАГ" ХӨТӨЛБӨР
23:30 "HOUSE LOCATION" ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ
00:00 БИЗНЕС МЭДЭЭ
00:10 "ТАНД ТУСТАЙ АГШИН" ЗАРЫН ЦАГ
00:20 ТАНЫ СОНГОЛТОНД
01:20 ЭФИР ЗАВСАРЛАСАН
05:30 МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЛИЙН "ЦАГ" ХӨТӨЛБӨР
08:00 ХЯЗААЛАН НАСНЫ ХУРДАН МОРИНЫ УРАЛДААН - ХҮЙ 7 ХУДГААС ШУУД ДАМЖУУЛНА
11:00 БИЗНЕС МЭДЭЭ
11:09 "НАНДИН - ЭРДЭНЭ" БРАЗИЛЫН ОАКИНО 31-Р АНГИ
12:10 "НААДМЫН ӨНГӨ - АЙМГИЙН АЛДАРТ УЯАЧ ӨНӨРБАЯНЫ УЯАНААС БЭЛТГЭВ"
12:30 "HOUSE LOCATION" ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ
13:00 БИЗНЕС МЭДЭЭ
13:09 "ЭЗЭГТЭЙ НАРЫН ЦАГ" НЭВТРҮҮЛЭГ
14:00 ШҮДЛЭН НАСНЫ ХУРДАН МОРИНЫ УРАЛДААН - ХҮЙ 7 ХУДГААС ШУУД ДАМЖУУЛНА
16:19 TV MALL
16:49 ХҮСЭЛ МӨРӨӨДЛИЙН ХОТХОН ХҮҮХДИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ
17:20 "HOUSE LOCATION" ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ
17:49 "ТАНД ТУСТАЙ АГШИН" ЗАРЫН ЦАГ
18:00 МЭДЭЭ /WWW.TV5NEWS.MN/
18:34 БИЗНЕС МЭДЭЭ
18:45 "НАНДИН - ЭРДЭНЭ" БРАЗИЛЫН ОАКИНО 32-Р АНГИ
20:20 "АЖЛЫН ДАРАА" НЭВТРҮҮЛЭГ
21:00 МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЛИЙН "ЦАГ" ХӨТӨЛБӨР
23:30 "БНСУ - ЫН ҮНДЭСНИЙ УРЛАГЫН АЛДАРТНУУДЫН ТОГЛОЛТ"
01:00 "HOUSE LOCATION" ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ
01:30 БИЗНЕС МЭДЭЭ
01:39 "ТАНД ТУСТАЙ АГШИН" ЗАРЫН ЦАГ
01:50 ТАНЫ СОНГОЛТОНД
03:20 ЭФИР ЗАВСАРЛАСАН
05:30 МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЛИЙН "ЦАГ" ХӨТӨЛБӨР
08:00 АЗАРГАНЫ УРАЛДААН - ХҮЙ 7 ХУДГААС ШУУД ДАМЖУУЛНА
11:00 ТУЛГАР ТӨРИЙН 2224 ЖИЛ, ИХ МОНГОЛ УЛСЫН 809 ЖИЛИЙН ОЙ, АРДЫН ХУВЬСГАЛЫН 94 ЖИЛИЙН ОЙН ҮНДЭСНИЙ ИХ БАЯР НААДМЫН ХӨТӨЛБӨР
18:00 МЭДЭЭ /WWW.TV5NEWS.MN/
18:45 "НАНДИН - ЭРДЭНЭ" БРАЗИЛЫН ОАКИНО 33-Р АНГИ
20:30 "МУ - ЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧ Ц.ЭЛБЭГДОРЖ " Ярилцлага
21:00 МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЛИЙН "ЦАГ" ХӨТӨЛБӨР
23:30 ОДДЫН БЭСРЭГ НААДАМ - 2015 - 1-Р ХЭСЭГ
01:00 МУСТА С.БАТТУЛГА "МИНИЙ ЭХ ОРОН" ТОГЛОЛТ 1-Р ХЭСЭГ
02:00 ТАНЫ СОНГОЛТОНД
03:20 ЭФИР ЗАВСАРЛАСАН
05:30 МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЛИЙН "ЦАГ" ХӨТӨЛБӨР
08:00 СОЁОЛОНГИЙН УРАЛДААН - ХҮЙ 7 ХУДГААС ШУУД ДАМЖУУЛНА
09:20 ТУЛГАР ТӨРИЙН 2224 ЖИЛ, ИХ МОНГОЛ УЛСЫН 809 ЖИЛИЙН ОЙ, АРДЫН ХУВЬСГАЛЫН 94 ЖИЛИЙН ОЙН ҮНДЭСНИЙ ИХ БАЯР НААДМЫН ХӨТӨЛБӨР
20:00 "НАНДИН - ЭРДЭНЭ" БРАЗИЛЫН ОАКИНО 34-Р АНГИ
21:00 МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЛИЙН "ЦАГ" ХӨТӨЛБӨР
23:30 ОДДЫН БЭСРЭГ НААДАМ - 2015 - 2-Р ХЭСЭГ
Нэвтрүүлгүүд
Мэдээ мэдээлэл
Аж үйлдвэрийн яам дотоодын үйлдвэрдэгчдээ дэмжих бодлого ...
Аж үйлдвэрийн яам эдийн засгийн уналтын энэ үед дотоодын үйлдвэрлэгчдээ дэмжиж зээлийн ...
Огноо: 2015-02-09
Дэлхийд цор ганц оюун ухааны түүхийн музей... ...
Дэлхийд цор ганц байдаг оюун ухааны түүхийн музей монголд байдаг гэнэ ...
Огноо: 2015-01-17
Шинийн 15-ны ном Сандуйн жүд хурлаа. ...
Өнөөдөр шинийн 15-ны онцгой номыг хийдүүдээр хурлаа... ...
Огноо: 2015-01-05
2016 оноос Чингисийн бондын өрийг төлж эхэлнэ. ...
2016 оноос Чингисийн бондын өрийг төлж эхлэхээс өмнө улс төрчдөд эдийн засгаа сэргээхэд ...
Огноо: 2015-01-05
Зам тээврийн осол ихсэх хандлагатай байна. ...
2015 оны байдлаар зам тээврийн осол ихсэх хандлага ажиглагдаад байна. ...
Огноо: 2015-01-05
ШУ-ны хүрээлэнгүүдийг их сургуулиудтай нэгтгэхийг эсэргүүцэж ...
Эрдэмтэд ШУ-ны хүрээлэнгүүдийг их сургуулиудтай нэгтгэхийг эсэргүүцэж тайван жагсаал ...
Огноо: 2014-12-30
Өнөөдрийн дугаарын хамгийн сайн дуучин... ...
Хак чак нэвтрүүлгийн оны сүүлийн дугаарын хамгийн сайн дуучни... ...
Огноо: 2014-12-28
МЗХ-оос мисс Батцэцэгт эв нэгдлийн мөнгөн од шагнал гардууллаа.. ...
Дархан хотын дэргэдэх МЗХ-оос мисс Батцэцэгт эв нэгдлийн мөнгөн од шагнал гардууллаа... ...
Огноо: 2014-12-27
Өдөр бүр төлбөртэй нэг application үнэгүй татах боломж.... ...
Та андройд утас,таблет хэрэглэдэг үү?Хэрэглэж байгаа андройд төхөөрөмж дээрээ янз ...
Огноо: 2014-12-27
Амьдрал үнэхээр сайхан ОАК OST... ...
Амьдрал үнэхээр сайхан ОАК OST-г хүргэж байна... ...
Огноо: 2014-12-19
Бидэнтэй нэгдээрэй...
Санал хүсэлт