Шууд эфир
Манай дэлгэцээр
05:45 МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЛИЙН "ЦАГ"ХӨТӨЛБӨР ТОЙМ
08:00 "ЭРТ БОСВОЛ НЭГИЙГ ДУУЛНА" ӨГЛӨӨ ХӨТӨЛБӨР
09:20 HOUSE LOCATION ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ
09:50 ТАНД ТУСТАЙ АГШИН
10:00 БИЗНЕС МЭДЭЭ
10:10 "НАДГҮЙГЭЭР ҮРГЭЛЖИЛСЭН АМЬДРАЛ" ОАКИНО 48-Р АНГИ
11:00 МЭДЭЭ /WWW.TV5NEWS.MN/
11:25 "ОРОН ОРНЫ ХООЛ"НЭВТРҮҮЛЭГ
11:50 "ХАК ЧАК"ЦЭНГЭЭНТ НЭВТРҮҮЛЭГ
12:50 ХӨГЖМИЙН ЗАВСАРЛАГА
13:00 МЭДЭЭ/WWW.TV5NEWS.MN/
13:20 БИЗНЕС МЭДЭЭ
13:30 ХҮСЭЛ МӨРӨӨДЛИЙН ХОТХОН ХҮҮХДИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ
14:00 МЭДЭЭ/WWW.TV5NEWS .MN/
14:20 HOUSE LOCATION ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ
14:50 ТАНД ТУСТАЙ АГШИН
15:00 ЭЗЭГТЭЙ НАРЫН ЦАГ НЭВТРҮҮЛЭГ
15:30 СПОРТ МЭДЭЭ /WWW.TV5NEWS.MN/
15:50 TV MALL
16:30 ХҮСЭЛ МӨРӨӨДЛИЙН ХОТХОН ХҮҮХДИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ
17:00 HOUSE LOCATION ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ
17:30 МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЛИЙН "ЦАГ"ХӨТӨЛБӨР
18:00 "ОРОН ОРНЫ ХООЛ"НЭВТРҮҮЛЭГ
18:25 ТАНД ТУСТАЙ АГШИН
18:34 БИЗНЕС МЭДЭЭ
18:45 "НАДГҮЙГЭЭР ҮРГЭЛЖИЛСЭН АМЬДРАЛ" ОАКИНО 49-Р АНГИ
20:20 "ТОП СЭДЭВ" ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ
21:00 МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЛИЙН "ЦАГ"ХӨТӨЛБӨР
23:15 "БШУЯ - 90ЖИЛ - БОЛОВСРОЛЫН ЧАНАРЫН ШИНЭЧЛЭЛ"
00:10 HOUSE LOCATION ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ
00:40 ТАНД ТУСТАЙ АГШИН
00:50 БИЗНЕС МЭДЭЭ
01:50 ТАНЫ СОНГОЛТОНД
02:50 ЭФИР ЗАВСАРЛАСАН
05:45 МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЛИЙН "ЦАГ"ХӨТӨЛБӨР
08:00 "ЭРТ БОСВОЛ НЭГИЙГ ДУУЛНА" ӨГЛӨӨ ХӨТӨЛБӨР
09:50 HOUSE LOCATION ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ
10:20 ТАНД ТУСТАЙ АГШИН
10:30 БИЗНЕС МЭДЭЭ
10:40 "УЛС ТӨРИЙН ОЛИМП 2016 МОНГОЛД " НЭВТРҮҮЛЭГ
11:00 МЭДЭЭ/WWW.TV5NEWS .MN/
11:20 "НАДГҮЙГЭЭР ҮРГЭЛЖИЛСЭН АМЬДРАЛ" ОАКИНО 49-Р АНГИ
12:05 "ОРОН ОРНЫ ХООЛ"НЭВТРҮҮЛЭГ
12:30 HOUSE LOCATION ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ
13:00 МЭДЭЭ/WWW.TV5NEWS.MN/
13:20 БИЗНЕС МЭДЭЭ
13:30 "АЖЛЫН ДАРАА" НЭВТРҮҮЛЭГ
14:10 МЭДЭЭ/WWW.TV5NEWS .MN/
14:30 ТАНД ТУСТАЙ АГШИН
14:39 ЭЗЭГТЭЙ НАРЫН ЦАГ НЭВТРҮҮЛЭГ
15:10 СПОРТ МЭДЭЭ /WWW.TV5NEWS.MN/
15:30 TV MALL
16:19 ХҮСЭЛ МӨРӨӨДЛИЙН ХОТХОН ХҮҮХДИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ
16:49 HOUSE LOCATION ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ
17:20 МЭДЭЭ/WWW.TV5NEWS.MN/
17:40 "ШИНЭЧЛЭЛИЙН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ГАЗАР - 2 ЖИЛД" НЭВТРҮҮЛЭГ
18:00 "ОРОН ОРНЫ ХООЛ"НЭВТРҮҮЛЭГ
18:25 ТАНД ТУСТАЙ АГШИН
18:34 БИЗНЕС МЭДЭЭ
18:45 "НАДГҮЙГЭЭР ҮРГЭЛЖИЛСЭН АМЬДРАЛ" ОАКИНО 50-Р АНГИ
20:20 "ТОП СЭДЭВ" ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ
21:00 МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЛИЙН "ЦАГ"ХӨТӨЛБӨР
23:15 HOUSE LOCATION ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ
23:45 БИЗНЕС МЭДЭЭ
23:55 ТАНД ТУСТАЙ АГШИН
00:05 ТАНЫ СОНГОЛТОНД
01:05 ЭФИР ЗАВСАРЛАСАН
05:45 МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЛИЙН "ЦАГ"ХӨТӨЛБӨР
08:00 "ЭРТ БОСВОЛ НЭГИЙГ ДУУЛНА" ӨГЛӨӨ ХӨТӨЛБӨР
09:20 HOUSE LOCATION ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ
09:50 ТАНД ТУСТАЙ АГШИН
10:00 БИЗНЕС МЭДЭЭ
10:10 "НАДГҮЙГЭЭР ҮРГЭЛЖИЛСЭН АМЬДРАЛ" ОАКИНО 50-Р АНГИ
11:00 МЭДЭЭ/WWW.TV5NEWS .MN/
11:30 "ОРОН ОРНЫ ХООЛ"НЭВТРҮҮЛЭГ
11:54 "ЭРҮҮЛ АМЬДАРЦГААЯ-ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ЦАГ"
13:00 МЭДЭЭ/WWW.TV5NEWS .MN/
13:20 БИЗНЕС МЭДЭЭ
13:30 HOUSE LOCATION ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ
14:00 МЭДЭЭ/WWW.TV5NEWS .MN/
14:20 ТАНД ТУСТАЙ АГШИН
14:30 ЭЗЭГТЭЙ НАРЫН ЦАГ НЭВТРҮҮЛЭГ
15:00 СПОРТ МЭДЭЭ /WWW.TV5NEWS .MN/
15:30 TV MALL
16:30 ХҮСЭЛ МӨРӨӨДЛИЙН ХОТХОН ХҮҮХДИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ
17:00 HOUSE LOCATION ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ
17:30 МЭДЭЭ/WWW.TV5NEWS .MN/
18:00 "ОРОН ОРНЫ ХООЛ"НЭВТРҮҮЛЭГ
18:25 ТАНД ТУСТАЙ АГШИН
18:34 БИЗНЕС МЭДЭЭ
18:45 "НАДГҮЙГЭЭР ҮРГЭЛЖИЛСЭН АМЬДРАЛ" ОАКИНО 51-Р АНГИ
20:20 "МОНГОЛ УЛСАА ХӨГЖҮҮЛЬЕ" ТОК ШОУ
20:40 "МОНГОЛЧУУД БҮТЭЭЖ БАЙНА - 8 ХУВИЙН ЗЭЭЛ" НЭВТРҮҮЛЭГ
21:00 МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЛИЙН "ЦАГ"ХӨТӨЛБӨР
23:15 HOUSE LOCATION ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ
23:45 БИЗНЕС МЭДЭЭ
23:55 ТАНД ТУСТАЙ АГШИН
00:05 ТАНЫ СОНГОЛТОНД
01:05 ЭФИР ЗАВСАРЛАСАН
05:45 МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЛИЙН "ЦАГ"ХӨТӨЛБӨР
08:00 "ЭРТ БОСВОЛ НЭГИЙГ ДУУЛНА" ӨГЛӨӨ ХӨТӨЛБӨР
09:20 HOUSE LOCATION ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ
09:50 ТАНД ТУСТАЙ АГШИН
10:00 БИЗНЕС МЭДЭЭ
10:10 "НАДГҮЙГЭЭР ҮРГЭЛЖИЛСЭН АМЬДРАЛ" ОАКИНО 51-Р АНГИ
11:00 МЭДЭЭ/WWW.TV5NEWS .MN/
11:25 "ОРОН ОРНЫ ХООЛ"НЭВТРҮҮЛЭГ
11:50 REACH THE BEAUTY НЭВТРҮҮЛЭГ
13:00 МЭДЭЭ/WWW.TV5NEWS .MN/
13:20 БИЗНЕС МЭДЭЭ
13:30 HOUSE LOCATION ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ
14:00 МЭДЭЭ/WWW.TV5NEWS .MN/
14:20 ТАНД ТУСТАЙ АГШИН
14:30 ЭЗЭГТЭЙ НАРЫН ЦАГ НЭВТРҮҮЛЭГ
15:00 СПОРТ МЭДЭЭ /WWW.TV5NEWS .MN/
15:30 TV MALL
16:30 ХҮСЭЛ МӨРӨӨДЛИЙН ХОТХОН ХҮҮХДИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ
17:00 HOUSE LOCATION ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ
17:30 МЭДЭЭ/WWW.TV5NEWS .MN/
17:40 "ДЭНС" НЭВТРҮҮЛЭГ
18:00 "ОРОН ОРНЫ ХООЛ"НЭВТРҮҮЛЭГ
18:25 ТАНД ТУСТАЙ АГШИН
18:34 БИЗНЕС МЭДЭЭ
18:45 "НАДГҮЙГЭЭР ҮРГЭЛЖИЛСЭН АМЬДРАЛ" ОАКИНО 52-Р АНГИ
20:20 "ТОП СЭДЭВ" ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ
21:00 МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЛИЙН "ЦАГ" ХӨТӨЛБӨР
23:15 HOUSE LOCATION ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ
23:45 БИЗНЕС МЭДЭЭ
23:55 ТАНД ТУСТАЙ АГШИН
00:05 ТАНЫ СОНГОЛТОНД
01:05 ЭФИР ЗАВСАРЛАСАН
05:45 МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЛИЙН "ЦАГ"ХӨТӨЛБӨР
08:00 "ЭРТ БОСВОЛ НЭГИЙГ ДУУЛНА" ӨГЛӨӨ ХӨТӨЛБӨР
09:20 HOUSE LOCATION ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ
09:50 ТАНД ТУСТАЙ АГШИН
10:00 БИЗНЕС МЭДЭЭ
10:10 "НАДГҮЙГЭЭР ҮРГЭЛЖИЛСЭН АМЬДРАЛ" ОАКИНО 52-Р АНГИ
11:00 МЭДЭЭ/WWW.TV5NEWS .MN/
11:20 "ОРОН ОРНЫ ХООЛ"НЭВТРҮҮЛЭГ
11:45 ХҮСЭЛ МӨРӨӨДЛИЙН ХОТХОН ХҮҮХДИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ
12:15 МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧ Ц.ЭЛБЭГДОРЖИЙН АЛБАН ЁСНЫ АЙЛЧЛАЛУУД
12:45 ХӨГЖМИЙН ЗАВСАРЛАГА
13:00 МЭДЭЭ/WWW.TV5NEWS .MN/
13:20 БИЗНЕС МЭДЭЭ
13:30 HOUSE LOCATION ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ
14:00 МЭДЭЭ/WWW.TV5NEWS .MN/
14:20 ТАНД ТУСТАЙ АГШИН
14:30 ЭЗЭГТЭЙ НАРЫН ЦАГ НЭВТРҮҮЛЭГ
15:00 СПОРТ МЭДЭЭ /WWW.TV5NEWS .MN/
15:30 TV MALL
16:30 ХҮСЭЛ МӨРӨӨДЛИЙН ХОТХОН ХҮҮХДИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ
17:00 HOUSE LOCATION ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ
17:30 МЭДЭЭ/WWW.TV5NEWS .MN/
18:00 "ОРОН ОРНЫ ХООЛ"НЭВТРҮҮЛЭГ
18:25 ТАНД ТУСТАЙ АГШИН
18:34 БИЗНЕС МЭДЭЭ
18:45 "НАДГҮЙГЭЭР ҮРГЭЛЖИЛСЭН АМЬДРАЛ" ОАКИНО 53-Р АНГИ
20:20 "МОНГОЛ УЛСАА ХӨГЖҮҮЛЬЕ" ТОК ШОУ
20:49 "ХӨДӨЛМӨР ХҮНИЙГ БИЙ БОЛГОДОГ" НЭВТРҮҮЛЭГ
21:00 МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЛИЙН "ЦАГ"ХӨТӨЛБӨР
23:15 HOUSE LOCATION ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ
23:45 БИЗНЕС МЭДЭЭ
23:55 ТАНД ТУСТАЙ АГШИН
00:05 ТАНЫ СОНГОЛТОНД
01:05 ЭФИР ЗАВСАРЛАСАН
06:05 МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЛИЙН "ЦАГ"ХӨТӨЛБӨР
08:20 ТАНД ТУСТАЙ АГШИН
08:30 HOUSE LOCATION ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ
09:00 "ЭРТ БОСВОЛ НЭГИЙГ ДУУЛНА"ӨГЛӨӨ ХӨТӨЛБӨР
10:00 "НАДГҮЙГЭЭР ҮРГЭЛЖИЛСЭН АМЬДРАЛ" ОАКИНО 53-Р АНГИ
10:50 БИЗНЕС МЭДЭЭ
11:00 "У "ХӨТӨЛБӨР
13:50 БИЗНЕС МЭДЭЭ
14:00 "ХУВЬ ЗАЯАНЫ ХИШИГ " ОАКИНО 31, 32-Р АНГИ
15:15 "ХУВЬ ЗАЯАНЫ ХИШИГ " ОАКИНО 33-Р АНГИ
16:00 TV MALL
16:55 HOUSE LOCATION ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ
17:25 ТАНД ТУСТАЙ АГШИН
17:34 REACH THE BEAUTY НЭВТРҮҮЛЭГ
18:34 БИЗНЕС МЭДЭЭ
18:45 "НАДГҮЙГЭЭР ҮРГЭЛЖИЛСЭН АМЬДРАЛ" ОАКИНО 54-Р АНГИ
20:20 "КАЙФ" НЭВТРҮҮЛЭГ
20:55 "ОРЧИН ҮЕИЙН БАРИЛГЫН ШИНЭ ӨНГӨ ТӨРХ СОДОН ХОРООЛОЛ" НЭВТРҮҮЛЭГ
21:00 МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЛИЙН "ЦАГ"ХӨТӨЛБӨР
23:15 "REFRESH KARAOKE BATTLE" ШОУ НЭВТРҮҮЛЭГ
00:00 HOUSE LOCATION ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ
00:30 БИЗНЕС МЭДЭЭ
00:40 ТАНД ТУСТАЙ АГШИН
00:50 ТАНЫ СОНГОЛТОНД
01:50 ЭФИР ЗАВСАРЛАСАН
06:05 МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЛИЙН "ЦАГ"ХӨТӨЛБӨР
08:20 ТАНД ТУСТАЙ АГШИН
08:30 HOUSE LOCATION ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ
09:00 "ЭРТ БОСВОЛ НЭГИЙГ ДУУЛНА"ӨГЛӨӨ ХӨТӨЛБӨР
10:00 "НАДГҮЙГЭЭР ҮРГЭЛЖИЛСЭН АМЬДРАЛ" ОАКИНО 54-Р АНГИ
10:50 БИЗНЕС МЭДЭЭ
11:00 "Х "ХӨТӨЛБӨР
12:20 БИЗНЕС МЭДЭЭ
12:30 "ХУВЬ ЗАЯАНЫ ХИШИГ " ОАКИНО 34, 35-Р АНГИ
13:45 "ХАК ЧАК" ЦЭНГЭЭНТ НЭВТРҮҮЛЭГ
14:45 "ХУВЬ ЗАЯАНЫ ХИШИГ " ОАКИНО 36 ,37-Р АНГИ
16:00 TV MALL
16:49 HOUSE LOCATION ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ
17:10 ТАНД ТУСТАЙ АГШИН
17:20 "ЭРҮҮЛ АМЬДАРЦГААЯ-ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ЦАГ"
18:34 БИЗНЕС МЭДЭЭ
18:45 "НАДГҮЙГЭЭР ҮРГЭЛЖИЛСЭН АМЬДРАЛ" ОАКИНО 55-Р АНГИ
20:20 "АЖЛЫН ДАРАА" НЭВТРҮҮЛЭГ
21:00 МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЛИЙН "ЦАГ"ХӨТӨЛБӨР ТОЙМ
23:15 HOUSE LOCATION ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ
23:45 БИЗНЕС МЭДЭЭ
23:55 ТАНД ТУСТАЙ АГШИН
00:05 ТАНЫ СОНГОЛТОНД
01:05 ЭФИР ЗАВСАРЛАСАН
Нэвтрүүлгүүд
Энтертайнмент мэдээ
Бидэнтэй нэгдээрэй...
Санал хүсэлт