Шууд эфир
You need Adobe Flash Player to watch this video. <br> <a href="http://get.adobe.com/flashplayer/">Download it from Adobe.</a>
Манай дэлгэцээр
07:00 "ӨГЛӨӨНИЙ МЭНД" НЭВТРҮҮЛЭГ
08:00 "ЭРТ БОСВОЛ НЭГИЙГ ДУУЛНА" ӨГЛӨӨНИЙ ЯРИЛЦЛАГА
08:54 "HOUSE LOCATION" ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ
09:30 "БАРДАМНАЛ БА УХААРАЛ" СОАКИНО 6-Р АНГИ
10:45 ХӨГЖМИЙН ЗАВСАРЛАГА
11:00 МЭДЭЭ /WWW.TV5NEWS.MN/
11:25 БИЗНЕС МЭДЭЭ
11:35 "ОРОН ОРНЫ ХООЛ" НЭВТРҮҮЛЭГ
12:00 "ТАНД ТУСТАЙ АГШИН" ЗАРЫН ЦАГ
12:15 "REACH THE BEAUTY" НЭВТРҮҮЛЭГ
13:00 МЭДЭЭ /WWW.TV5NEWS.MN/
13:30 "ТАНД ТУСТАЙ АГШИН" ЗАРЫН ЦАГ
13:40 БИЗНЕС МЭДЭЭ
13:50 ХӨГЖМИЙН ЗАВСАРЛАГА
14:00 МЭДЭЭ /WWW.TV5NEWS.MN/
14:25 "HOUSE LOCATION" ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ
15:00 "ЭЗЭГТЭЙ НАРЫН ЦАГ" НЭВТРҮҮЛЭГ
15:30 СПОРТ МЭДЭЭ /WWW.TV5NEWS.MN/
16:00 TV MALL
16:49 "ХҮСЭЛ МӨРӨӨДЛИЙН ХОТХОН" ХҮҮХДИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ
17:20 "HOUSE LOCATION" ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ
17:49 "ТАНД ТУСТАЙ АГШИН" ЗАРЫН ЦАГ
18:00 "ОРОН ОРНЫ ХООЛ" НЭВТРҮҮЛЭГ
18:20 МЭДЭЭ/WWW.TV5NEWS.MN/
18:34 БИЗНЕС МЭДЭЭ
18:45 "БАРДАМНАЛ БА УХААРАЛ" СОАКИНО 7-Р АНГИ
20:30 "МОНГОЛ УЛСАА ХӨГЖҮҮЛЬЕ" ТОК ШОУ
21:00 МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЛИЙН "ЦАГ" ХӨТӨЛБӨР
23:30 "HOUSE LOCATION" ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ
00:00 "ТАНД ТУСТАЙ АГШИН" ЗАРЫН ЦАГ
00:10 БИЗНЕС МЭДЭЭ
00:20 ТАНЫ СОНГОЛТОНД
01:20 ЭФИР ЗАВСАРЛАСАН
07:00 "ӨГЛӨӨНИЙ МЭНД" НЭВТРҮҮЛЭГ
08:00 "HOUSE LOCATION" ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ
08:30 "ЭРТ БОСВОЛ НЭГИЙГ ДУУЛНА" ӨГЛӨӨНИЙ ЯРИЛЦЛАГА
09:15 "БАРДАМНАЛ БА УХААРАЛ" СОАКИНО 7-Р АНГИ
10:30 ХОШИН ШОГ
10:50 БИЗНЕС МЭДЭЭ
11:00 МЭДЭЭ /WWW.TV5NEWS.MN/
11:15 "ОРОН ОРНЫ ХООЛ"НЭВТРҮҮЛЭГ
11:40 "ТАНД ТУСТАЙ АГШИН" ЗАРЫН ЦАГ
11:50 "ЭРҮҮЛ АМЬДАРЦГААЯ-ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ЦАГ" НЭВТРҮҮЛЭГ
13:05 МЭДЭЭ/WWW.TV5NEWS.MN/
13:25 "ТАНД ТУСТАЙ АГШИН" ЗАРЫН ЦАГ
13:35 БИЗНЕС МЭДЭЭ
13:45 "МОНГОЛ УЛСАА ХӨГЖҮҮЛЬЕ" ТОК ШОУ
14:15 МЭДЭЭ/WWW.TV5NEWS.MN/
14:30 "HOUSE LOCATION" ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ
15:00 "ЭЗЭГТЭЙ НАРЫН ЦАГ" НЭВТРҮҮЛЭГ
15:30 СПОРТ МЭДЭЭ /WWW.TV5NEWS.MN/
16:00 TV MALL
16:49 "ХҮСЭЛ МӨРӨӨДЛИЙН ХОТХОН" ХҮҮХДИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ
17:20 "HOUSE LOCATION" ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ
17:49 "ТАНД ТУСТАЙ АГШИН" ЗАРЫН ЦАГ
18:00 "ОРОН ОРНЫ ХООЛ" НЭВТРҮҮЛЭГ
18:20 МЭДЭЭ/WWW.TV5NEWS.MN/
18:34 БИЗНЕС МЭДЭЭ
18:45 "БАРДАМНАЛ БА УХААРАЛ" СОАКИНО 8-Р АНГИ
20:30 "ТОП СЭДЭВ" ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ
21:00 МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЛИЙН "ЦАГ"ХӨТӨЛБӨР
23:30 "HOUSE LOCATION" ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ
00:00 БИЗНЕС МЭДЭЭ
00:10 "ТАНД ТУСТАЙ АГШИН" ЗАРЫН ЦАГ
00:20 ТАНЫ СОНГОЛТОНД
01:20 ЭФИР ЗАВСАРЛАСАН
07:00 "ӨГЛӨӨНИЙ МЭНД" НЭВТРҮҮЛЭГ
08:00 "HOUSE LOCATION" ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ
08:30 "ЭРТ БОСВОЛ НЭГИЙГ ДУУЛНА" ӨГЛӨӨНИЙ ЯРИЛЦЛАГА
09:15 "БАРДАМНАЛ БА УХААРАЛ" СОАКИНО 8-Р АНГИ
10:30 "ХҮСЭЛ МӨРӨӨДЛИЙН ХОТХОН" ХҮҮХДИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ
11:00 БИЗНЕС МЭДЭЭ
11:09 МЭДЭЭ /WWW.TV5NEWS.MN/
11:35 "ОРОН ОРНЫ ХООЛ"НЭВТРҮҮЛЭГ
12:00 "ТАНД ТУСТАЙ АГШИН" ЗАРЫН ЦАГ
12:10 "АЖЛЫН ДАРАА" НЭВТРҮҮЛЭГ
12:50 БИЗНЕС МЭДЭЭ
13:00 МЭДЭЭ /WWW.TV5NEWS.MN/
13:25 "ТОП СЭДЭВ" ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ
13:54 "ТАНД ТУСТАЙ АГШИН" ЗАРЫН ЦАГ
14:05 МЭДЭЭ /WWW.TV5NEWS.MN/
14:30 "HOUSE LOCATION" ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ
15:00 "ЭЗЭГТЭЙ НАРЫН ЦАГ" НЭВТРҮҮЛЭГ
15:30 СПОРТ МЭДЭЭ /WWW.TV5NEWS .MN/
16:00 TV MALL
16:49 "ХҮСЭЛ МӨРӨӨДЛИЙН ХОТХОН" ХҮҮХДИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ
17:20 "HOUSE LOCATION" ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ
17:49 "ТАНД ТУСТАЙ АГШИН" ЗАРЫН ЦАГ
18:00 "ОРОН ОРНЫ ХООЛ"НЭВТРҮҮЛЭГ
18:20 МЭДЭЭ/WWW.TV5NEWS .MN/
18:34 БИЗНЕС МЭДЭЭ
18:45 "БАРДАМНАЛ БА УХААРАЛ" СОАКИНО 9-Р АНГИ
20:30 "ШАДАР САЙДЫН ЦАГ" ЗАХИАЛГАТ НЭВТРҮҮЛЭГ
21:00 МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЛИЙН "ЦАГ" ХӨТӨЛБӨР
23:30 "HOUSE LOCATION" ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ
00:00 БИЗНЕС МЭДЭЭ
00:10 "ТАНД ТУСТАЙ АГШИН" ЗАРЫН ЦАГ
00:20 ТАНЫ СОНГОЛТОНД
01:20 ЭФИР ЗАВСАРЛАСАН
07:00 "ӨГЛӨӨНИЙ МЭНД" НЭВТРҮҮЛЭГ
08:00 "HOUSE LOCATION" ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ
08:30 "ЭРТ БОСВОЛ НЭГИЙГ ДУУЛНА" ӨГЛӨӨНИЙ ЯРИЛЦЛАГА
09:15 "БАРДАМНАЛ БА УХААРАЛ" СОАКИНО 9-Р АНГИ
10:30 "ХҮСЭЛ МӨРӨӨДЛИЙН ХОТХОН" ХҮҮХДИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ
11:00 МЭДЭЭ /WWW.TV5NEWS.MN/
11:25 БИЗНЕС МЭДЭЭ
11:35 "ОРОН ОРНЫ ХООЛ"НЭВТРҮҮЛЭГ
12:00 "ТАНД ТУСТАЙ АГШИН" ЗАРЫН ЦАГ
12:15 "АМЖИЛТЫН ТӨЛӨӨ" НЭВТРҮҮЛЭГ
12:50 БИЗНЕС МЭДЭЭ
13:00 МЭДЭЭ /WWW.TV5NEWS.MN/
13:25 "ТАНД ТУСТАЙ АГШИН" ЗАРЫН ЦАГ
13:35 "МОНГОЛ УЛСАА ХӨГЖҮҮЛЬЕ" ТОК ШОУ
14:05 МЭДЭЭ /WWW.TV5NEWS.MN/
14:30 "HOUSE LOCATION" ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ
15:00 "ЭЗЭГТЭЙ НАРЫН ЦАГ" НЭВТРҮҮЛЭГ
15:30 СПОРТ МЭДЭЭ /WWW.TV5NEWS.MN/
15:55 TV MALL
16:15 "ХӨГЖИЛ ХҮН" НЭВТРҮҮЛЭГ
16:49 "ХҮСЭЛ МӨРӨӨДЛИЙН ХОТХОН" ХҮҮХДИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ
17:20 "HOUSE LOCATION" ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ
17:49 "ТАНД ТУСТАЙ АГШИН" ЗАРЫН ЦАГ
18:00 "ОРОН ОРНЫ ХООЛ"НЭВТРҮҮЛЭГ
18:20 МЭДЭЭ/WWW.TV5NEWS .MN/
18:30 БИЗНЕС МЭДЭЭ
18:40 "БАРДАМНАЛ БА УХААРАЛ" СОАКИНО 10-Р АНГИ
20:25 "REACH THE BEAUTY" НЭВТРҮҮЛЭГ
21:00 МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЛИЙН "ЦАГ" ХӨТӨЛБӨР
23:30 "HOUSE LOCATION" ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ
00:00 БИЗНЕС МЭДЭЭ
00:10 "ТАНД ТУСТАЙ АГШИН" ЗАРЫН ЦАГ
00:20 ТАНЫ СОНГОЛТОНД
01:20 ЭФИР ЗАВСАРЛАСАН
07:00 ӨГЛӨӨНИЙ МЭНД
08:00 "HOUSE LOCATION" ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ
08:30 "ЭРТ БОСВОЛ НЭГИЙГ ДУУЛНА" ӨГЛӨӨНИЙ ЯРИЛЦЛАГА
09:15 "БАРДАМНАЛ БА УХААРАЛ" СОАКИНО 10-Р АНГИ
10:30 ХҮСЭЛ МӨРӨӨДЛИЙН ХОТХОН ХҮҮХДИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ
11:00 МЭДЭЭ /WWW.TV5NEWS.MN/
11:25 БИЗНЕС МЭДЭЭ
11:35 "ОРОН ОРНЫ ХООЛ"НЭВТРҮҮЛЭГ
11:54 "ТАНД ТУСТАЙ АГШИН" ЗАРЫН ЦАГ
12:15 "REACH THE BEAUTY" НЭВТРҮҮЛЭГ
12:50 ХӨГЖМИЙН ЗАВСАРЛАГА
13:00 МЭДЭЭ /WWW.TV5NEWS.MN/
13:25 БИЗНЕС МЭДЭЭ
13:35 "ТАНД ТУСТАЙ АГШИН" ЗАРЫН ЦАГ
13:50 ХӨГЖМИЙН ЗАВСАРЛАГА
14:00 МЭДЭЭ /WWW.TV5NEWS.MN/
14:30 "HOUSE LOCATION" ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ
15:00 "ЭЗЭГТЭЙ НАРЫН ЦАГ" НЭВТРҮҮЛЭГ
15:30 СПОРТ МЭДЭЭ /WWW.TV5NEWS .MN/
16:00 TV MALL
16:49 ХҮСЭЛ МӨРӨӨДЛИЙН ХОТХОН ХҮҮХДИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ
17:20 "HOUSE LOCATION" ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ
17:49 "ТАНД ТУСТАЙ АГШИН" ЗАРЫН ЦАГ
18:00 "ОРОН ОРНЫ ХООЛ" НЭВТРҮҮЛЭГ
18:20 МЭДЭЭ/WWW.TV5NEWS .MN/
18:34 БИЗНЕС МЭДЭЭ
18:45 "БАРДАМНАЛ БА УХААРАЛ" СОАКИНО 11-Р АНГИ
20:30 "АМЖИЛТЫН ТӨЛӨӨ" НЭВТРҮҮЛЭГ
21:00 МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЛИЙН "ЦАГ"ХӨТӨЛБӨР
23:30 "HOUSE LOCATION" ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ
00:00 БИЗНЕС МЭДЭЭ
00:10 "ТАНД ТУСТАЙ АГШИН" ЗАРЫН ЦАГ
00:20 ТАНЫ СОНГОЛТОНД
01:20 ЭФИР ЗАВСАРЛАСАН
06:00 МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЛИЙН "ЦАГ"ХӨТӨЛБӨР
08:35 "ТАНД ТУСТАЙ АГШИН" ЗАРЫН ЦАГ
08:45 "HOUSE LOCATION" ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ
09:15 "ЭРТ БОСВОЛ НЭГИЙГ ДУУЛНА" ӨГЛӨӨНИЙ ЯРИЛЦЛАГА
10:00 БИЗНЕС МЭДЭЭ
10:10 "У "ХӨТӨЛБӨР
12:10 "НҮҮДЭЛЧДИЙН СОЁЛЫГ ДЭЛХИЙД ТАНИУЛСАН ITB BERLIN-2015" НЭВТРҮҮЛЭГ
13:09 "HOUSE LOCATION" ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ
13:40 БИЗНЕС МЭДЭЭ
13:50 "ТАНД ТУСТАЙ АГШИН" ЗАРЫН ЦАГ
14:00 "ХУВЬ ЗАЯАНЫ ХИШИГ " ОАКИНО 134,135-Р АНГИ
15:20 "ЭЗЭГТЭЙ НАРЫН ЦАГ" НЭВТРҮҮЛЭГ
16:19 TV MALL
17:20 "ТАНД ТУСТАЙ АГШИН" ЗАРЫН ЦАГ
17:30 "HOUSE LOCATION" ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ
18:00 "REACH THE BEAUTY" НЭВТРҮҮЛЭГ
18:40 БИЗНЕС МЭДЭЭ
18:50 "БАРДАМНАЛ БА УХААРАЛ" СОАКИНО 12-Р АНГИ
20:45 "ХЭРЭГЛЭГЧИЙН СОНГОЛТ СЛАВА" НЭВТРҮҮЛЭГ
20:49 "ЛАПША УРАЛДААНЫ ШУУД ТОХИРОЛ"
21:00 МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЛИЙН "ЦАГ" ХӨТӨЛБӨР
23:30 "HOUSE LOCATION" ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ
00:00 БИЗНЕС МЭДЭЭ
00:10 "ТАНД ТУСТАЙ АГШИН" ЗАРЫН ЦАГ
00:20 ТАНЫ СОНГОЛТОНД
01:20 ЭФИР ЗАВСАРЛАСАН
06:00 МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЛИЙН "ЦАГ"ХӨТӨЛБӨР
08:35 "ТАНД ТУСТАЙ АГШИН" ЗАРЫН ЦАГ
08:45 "HOUSE LOCATION" ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ
09:15 "ЭРТ БОСВОЛ НЭГИЙГ ДУУЛНА" ӨГЛӨӨНИЙ ЯРИЛЦЛАГА
10:00 БИЗНЕС МЭДЭЭ
10:10 "Х "ХӨТӨЛБӨР
12:20 "БЕРЛИНИЙГ ЧИМСЭН МОНГОЛЫН УРЛАГ" НЭВТРҮҮЛЭГ
13:05 "HOUSE LOCATION" ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ
13:35 "ЧАК ХАК" ЦЭНГЭЭНТ НЭВТРҮҮЛЭГ
14:20 "ТАНД ТУСТАЙ АГШИН" ЗАРЫН ЦАГ
14:30 БИЗНЕС МЭДЭЭ
14:39 "ХУВЬ ЗАЯАНЫ ХИШИГ "ОАКИНО 136,137 -Р АНГИ
15:50 TV MALL
16:40 "ТАНД ТУСТАЙ АГШИН" ЗАРЫН ЦАГ
16:49 "HOUSE LOCATION" ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ
17:20 "ЭРҮҮЛ АМЬДАРЦГААЯ-ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ЦАГ" НЭВТРҮҮЛЭГ
18:05 БИЗНЕС МЭДЭЭ
18:15 "БАРДАМНАЛ БА УХААРАЛ" СОАКИНО 13-Р АНГИ
20:12 "АЖЛЫН ДАРАА" НЭВТРҮҮЛЭГ
20:52 "ЛАПША УРАЛДААН" НЭВТРҮҮЛЭГ
21:00 МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЛИЙН "ЦАГ" ХӨТӨЛБӨР
23:30 "HOUSE LOCATION" ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ
00:00 БИЗНЕС МЭДЭЭ
00:10 "ТАНД ТУСТАЙ АГШИН" ЗАРЫН ЦАГ
00:20 ТАНЫ СОНГОЛТОНД
01:20 ЭФИР ЗАВСАРЛАСАН
Нэвтрүүлгүүд
Мэдээ мэдээлэл
Аж үйлдвэрийн яам дотоодын үйлдвэрдэгчдээ дэмжих бодлого ...
Аж үйлдвэрийн яам эдийн засгийн уналтын энэ үед дотоодын үйлдвэрлэгчдээ дэмжиж зээлийн ...
Огноо: 2015-02-09
Дэлхийд цор ганц оюун ухааны түүхийн музей... ...
Дэлхийд цор ганц байдаг оюун ухааны түүхийн музей монголд байдаг гэнэ ...
Огноо: 2015-01-17
Шинийн 15-ны ном Сандуйн жүд хурлаа. ...
Өнөөдөр шинийн 15-ны онцгой номыг хийдүүдээр хурлаа... ...
Огноо: 2015-01-05
2016 оноос Чингисийн бондын өрийг төлж эхэлнэ. ...
2016 оноос Чингисийн бондын өрийг төлж эхлэхээс өмнө улс төрчдөд эдийн засгаа сэргээхэд ...
Огноо: 2015-01-05
Зам тээврийн осол ихсэх хандлагатай байна. ...
2015 оны байдлаар зам тээврийн осол ихсэх хандлага ажиглагдаад байна. ...
Огноо: 2015-01-05
ШУ-ны хүрээлэнгүүдийг их сургуулиудтай нэгтгэхийг эсэргүүцэж ...
Эрдэмтэд ШУ-ны хүрээлэнгүүдийг их сургуулиудтай нэгтгэхийг эсэргүүцэж тайван жагсаал ...
Огноо: 2014-12-30
Өнөөдрийн дугаарын хамгийн сайн дуучин... ...
Хак чак нэвтрүүлгийн оны сүүлийн дугаарын хамгийн сайн дуучни... ...
Огноо: 2014-12-28
МЗХ-оос мисс Батцэцэгт эв нэгдлийн мөнгөн од шагнал гардууллаа.. ...
Дархан хотын дэргэдэх МЗХ-оос мисс Батцэцэгт эв нэгдлийн мөнгөн од шагнал гардууллаа... ...
Огноо: 2014-12-27
Өдөр бүр төлбөртэй нэг application үнэгүй татах боломж.... ...
Та андройд утас,таблет хэрэглэдэг үү?Хэрэглэж байгаа андройд төхөөрөмж дээрээ янз ...
Огноо: 2014-12-27
Амьдрал үнэхээр сайхан ОАК OST... ...
Амьдрал үнэхээр сайхан ОАК OST-г хүргэж байна... ...
Огноо: 2014-12-19
Бидэнтэй нэгдээрэй...
Санал хүсэлт