Шууд эфир
Манай дэлгэцээр
05:45 МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЛИЙН "ЦАГ" ХӨТӨЛБӨР ТОЙМ
08:00 "ЭРТ БОСВОЛ НЭГИЙГ ДУУЛНА" ӨГЛӨӨНИЙ ЯРИЛЦЛАГА
09:05 "HOUSE LOCATION" ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ
11:00 МЭДЭЭ /WWW.TV5NEWS.MN/
11:20 "ОРОН ОРНЫ ХООЛ" НЭВТРҮҮЛЭГ
11:40 "ЧАК ХАК" ЦЭНГЭЭНТ НЭВТРҮҮЛЭГ
13:00 МЭДЭЭ /WWW.TV5NEWS.MN/
13:30 "REACH THE BEAUTY" НЭВТРҮҮЛЭГ
14:00 МЭДЭЭ /WWW.TV5NEWS .MN/
14:20 "HOUSE LOCATION" ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ
15:00 "ЭЗЭГТЭЙ НАРЫН ЦАГ" НЭВТРҮҮЛЭГ
15:30 СПОРТ МЭДЭЭ /WWW.TV5NEWS.MN/
16:30 "ХҮСЭЛ МӨРӨӨДЛИЙН ХОТХОН" ХҮҮХДИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ
17:00 "HOUSE LOCATION" ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ
17:30 МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЛИЙН "ЦАГ" ХӨТӨЛБӨР
18:00 "ОРОН ОРНЫ ХООЛ" НЭВТРҮҮЛЭГ
18:20 "ТАНД ТУСТАЙ АГШИН" ЗАРЫН ЦАГ
20:20 "МОНГОЛ УЛСАА ХӨГЖҮҮЛЬЕ" ТОК ШОУ
21:00 МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЛИЙН "ЦАГ" ХӨТӨЛБӨР
23:49 "HOUSE LOCATION" ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ
05:30 МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЛИЙН "ЦАГ"ХӨТӨЛБӨР
08:00 "ЭРТ БОСВОЛ НЭГИЙГ ДУУЛНА" ӨГЛӨӨНИЙ ЯРИЛЦЛАГА
09:05 "HOUSE LOCATION" ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ
11:00 МЭДЭЭ/WWW.TV5NEWS .MN/
11:20 "ОРОН ОРНЫ ХООЛ"НЭВТРҮҮЛЭГ
11:40 "ЭРҮҮЛ АМЬДАРЦГААЯ-ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ЦАГ" НЭВТРҮҮЛЭГ
12:30 "HOUSE LOCATION" ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ
13:00 МЭДЭЭ/WWW.TV5NEWS.MN/
13:30 "МОНГОЛ УЛСАА ХӨГЖҮҮЛЬЕ" ТОК ШОУ
14:00 МЭДЭЭ/WWW.TV5NEWS .MN/
14:39 "ЭЗЭГТЭЙ НАРЫН ЦАГ" НЭВТРҮҮЛЭГ
15:10 СПОРТ МЭДЭЭ /WWW.TV5NEWS.MN/
16:30 "ХҮСЭЛ МӨРӨӨДЛИЙН ХОТХОН" ХҮҮХДИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ
17:00 "HOUSE LOCATION" ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ
17:30 МЭДЭЭ/WWW.TV5NEWS.MN/
18:00 "ОРОН ОРНЫ ХООЛ" НЭВТРҮҮЛЭГ
20:20 "ТОП СЭДЭВ" ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ
21:00 МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЛИЙН "ЦАГ"ХӨТӨЛБӨР
01:10 "HOUSE LOCATION" ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ
05:30 МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЛИЙН "ЦАГ"ХӨТӨЛБӨР
08:00 "ЭРТ БОСВОЛ НЭГИЙГ ДУУЛНА" ӨГЛӨӨНИЙ ЯРИЛЦЛАГА
08:35 "HOUSE LOCATION" ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ
10:30 "ХҮСЭЛ МӨРӨӨДЛИЙН ХОТХОН" ХҮҮХДИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ
11:00 МЭДЭЭ/WWW.TV5NEWS .MN/
11:20 "АЖЛЫН ДАРАА" НЭВТРҮҮЛЭГ
12:00 "ОРОН ОРНЫ ХООЛ"НЭВТРҮҮЛЭГ
12:20 "ТОП СЭДЭВ" ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ
13:00 МЭДЭЭ/WWW.TV5NEWS .MN/
13:30 "HOUSE LOCATION" ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ
14:00 МЭДЭЭ/WWW.TV5NEWS .MN/
14:30 "ЭЗЭГТЭЙ НАРЫН ЦАГ" НЭВТРҮҮЛЭГ
15:00 СПОРТ МЭДЭЭ /WWW.TV5NEWS .MN/
16:30 "ХҮСЭЛ МӨРӨӨДЛИЙН ХОТХОН" ХҮҮХДИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ
17:00 "HOUSE LOCATION" ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ
17:30 МЭДЭЭ/WWW.TV5NEWS .MN/
18:00 "ОРОН ОРНЫ ХООЛ"НЭВТРҮҮЛЭГ
21:00 МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЛИЙН "ЦАГ"ХӨТӨЛБӨР
00:50 "HOUSE LOCATION" ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ
05:30 МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЛИЙН "ЦАГ"ХӨТӨЛБӨР
08:00 "ЭРТ БОСВОЛ НЭГИЙГ ДУУЛНА" ӨГЛӨӨНИЙ ЯРИЛЦЛАГА
11:15 МЭДЭЭ/WWW.TV5NEWS .MN/
11:35 "ОРОН ОРНЫ ХООЛ"НЭВТРҮҮЛЭГ
11:54 "HOUSE LOCATION" ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ
12:24 "ХҮСЭЛ МӨРӨӨДЛИЙН ХОТХОН" ХҮҮХДИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ
13:00 МЭДЭЭ/WWW.TV5NEWS .MN/
13:30 "HOUSE LOCATION" ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ
14:00 МЭДЭЭ/WWW.TV5NEWS .MN/
14:30 "ЭЗЭГТЭЙ НАРЫН ЦАГ" НЭВТРҮҮЛЭГ
15:00 СПОРТ МЭДЭЭ /WWW.TV5NEWS .MN/
16:30 "ХҮСЭЛ МӨРӨӨДЛИЙН ХОТХОН" ХҮҮХДИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ
17:00 "HOUSE LOCATION" ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ
17:30 МЭДЭЭ/WWW.TV5NEWS .MN/
18:00 "ОРОН ОРНЫ ХООЛ"НЭВТРҮҮЛЭГ
20:30 "REACH THE BEAUTY" НЭВТРҮҮЛЭГ
21:00 МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЛИЙН "ЦАГ" ХӨТӨЛБӨР
00:50 "HOUSE LOCATION" ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ
05:30 МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЛИЙН "ЦАГ"ХӨТӨЛБӨР
08:00 "ЭРТ БОСВОЛ НЭГИЙГ ДУУЛНА" ӨГЛӨӨНИЙ ЯРИЛЦЛАГА
11:15 МЭДЭЭ/WWW.TV5NEWS .MN/
11:35 "ОРОН ОРНЫ ХООЛ"НЭВТРҮҮЛЭГ
11:54 "HOUSE LOCATION" ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ
12:24 "REACH THE BEAUTY" НЭВТРҮҮЛЭГ
13:00 МЭДЭЭ/WWW.TV5NEWS .MN/
13:30 "HOUSE LOCATION" ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ
14:00 МЭДЭЭ/WWW.TV5NEWS .MN/
14:30 "ЭЗЭГТЭЙ НАРЫН ЦАГ" НЭВТРҮҮЛЭГ
15:00 СПОРТ МЭДЭЭ /WWW.TV5NEWS .MN/
16:30 ХҮСЭЛ МӨРӨӨДЛИЙН ХОТХОН ХҮҮХДИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ
17:00 "HOUSE LOCATION" ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ
17:30 МЭДЭЭ/WWW.TV5NEWS .MN/
18:00 "ОРОН ОРНЫ ХООЛ" НЭВТРҮҮЛЭГ
20:30 "АМЖИЛТЫН ТӨЛӨӨ" НЭВТРҮҮЛЭГ
21:00 МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЛИЙН "ЦАГ"ХӨТӨЛБӨР
00:50 "HOUSE LOCATION" ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ
08:30 "HOUSE LOCATION" ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ
09:00 "ЭРТ БОСВОЛ НЭГИЙГ ДУУЛНА" ӨГЛӨӨНИЙ ЯРИЛЦЛАГА
12:00 "У "ХӨТӨЛБӨР
15:55 "ЭЗЭГТЭЙ НАРЫН ЦАГ" НЭВТРҮҮЛЭГ
17:34 "HOUSE LOCATION" ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ
18:05 "REACH THE BEAUTY" НЭВТРҮҮЛЭГ
20:30 "КАЙФ" НЭВТРҮҮЛЭГ
21:00 МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЛИЙН "ЦАГ"ХӨТӨЛБӨР
01:25 "HOUSE LOCATION" ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ
06:10 МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЛИЙН "ЦАГ"ХӨТӨЛБӨР
08:30 "HOUSE LOCATION" ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ
09:00 "ЭРТ БОСВОЛ НЭГИЙГ ДУУЛНА" ӨГЛӨӨНИЙ ЯРИЛЦЛАГА
12:00 "Х "ХӨТӨЛБӨР
14:00 "ХАК ЧАК" ЦЭНГЭЭНТ НЭВТРҮҮЛЭГ
17:00 "HOUSE LOCATION" ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ
18:00 "ЭРҮҮЛ АМЬДАРЦГААЯ-ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ЦАГ" НЭВТРҮҮЛЭГ
20:10 "АЖЛЫН ДАРАА" НЭВТРҮҮЛЭГ
21:00 МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЛИЙН "ЦАГ" ХӨТӨЛБӨР ТОЙМ
00:20 "HOUSE LOCATION" ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ
Нэвтрүүлгүүд
Мэдээ мэдээлэл
Дэлхийд цор ганц оюун ухааны түүхийн музей... ...
Дэлхийд цор ганц байдаг оюун ухааны түүхийн музей монголд байдаг гэнэ ...
Огноо: 2015-01-17
Аж үйлдвэрийн яам дотоодын үйлдвэрдэгчдээ дэмжих бодлого ...
Аж үйлдвэрийн яам эдийн засгийн уналтын энэ үед дотоодын үйлдвэрлэгчдээ дэмжиж зээлийн ...
Огноо: 2015-01-05
Шинийн 15-ны ном Сандуйн жүд хурлаа. ...
Өнөөдөр шинийн 15-ны онцгой номыг хийдүүдээр хурлаа... ...
Огноо: 2015-01-05
2016 оноос Чингисийн бондын өрийг төлж эхэлнэ. ...
2016 оноос Чингисийн бондын өрийг төлж эхлэхээс өмнө улс төрчдөд эдийн засгаа сэргээхэд ...
Огноо: 2015-01-05
Зам тээврийн осол ихсэх хандлагатай байна. ...
2015 оны байдлаар зам тээврийн осол ихсэх хандлага ажиглагдаад байна. ...
Огноо: 2015-01-05
ШУ-ны хүрээлэнгүүдийг их сургуулиудтай нэгтгэхийг эсэргүүцэж ...
Эрдэмтэд ШУ-ны хүрээлэнгүүдийг их сургуулиудтай нэгтгэхийг эсэргүүцэж тайван жагсаал ...
Огноо: 2014-12-30
Өнөөдрийн дугаарын хамгийн сайн дуучин... ...
Хак чак нэвтрүүлгийн оны сүүлийн дугаарын хамгийн сайн дуучни... ...
Огноо: 2014-12-28
МЗХ-оос мисс Батцэцэгт эв нэгдлийн мөнгөн од шагнал гардууллаа.. ...
Дархан хотын дэргэдэх МЗХ-оос мисс Батцэцэгт эв нэгдлийн мөнгөн од шагнал гардууллаа... ...
Огноо: 2014-12-27
Өдөр бүр төлбөртэй нэг application үнэгүй татах боломж.... ...
Та андройд утас,таблет хэрэглэдэг үү?Хэрэглэж байгаа андройд төхөөрөмж дээрээ янз ...
Огноо: 2014-12-27
Амьдрал үнэхээр сайхан ОАК OST... ...
Амьдрал үнэхээр сайхан ОАК OST-г хүргэж байна... ...
Огноо: 2014-12-19
Бидэнтэй нэгдээрэй...
Санал хүсэлт