Сүүлийн 24 цагт коронавируст халдвар улсын хэмжээнд 189 шинээр бүртгэгдлээ

Ковид-19 /дотоод/

Тодруулбал, нийслэлд 91, орон нутагт 98 тохиолдол батлагдаж, харин нас баралт бүртгэгдээгүй.

Улаанбаатар-91

Орон нутаг-98

Зөөвөрлөгдсөн тохиолдол-0

Иргэн та өөрийн болон бусдын төлөө халдвар хамгааллын дэглэмээ ямагт баримтална уу.