Сүүлийн 24 цагт коронавируст халдвар улсын хэмжээнд 190 шинээр бүртгэгдлээ

Ковид-19 /дотоод/

Тодруулбал, нийслэлд 136, орон нутагт 54 тохиолдол батлагдаж, хоёр хүн эндлээ.

Улаанбаатар-136

Орон нутаг-54

Зөөвөрлөгдсөн тохиолдол-0

Иргэн та өөрийн болон бусдын төлөө халдвар хамгааллын дэглэмээ ямагт баримтална уу.