Цар тахлын халдварын улмаас автомашин үйлдвэрлэгч Рено компани 2020 онд 8 тэрбум еврогийн алдагдал хүлээжээ. Францын автомашин үйлдвэрлэгч компанийн үндсэн алдагдлын хэмжээ 5 тэрбум евро байгаа юм.

Японы Ниссан компанитай хамтран явуулж байгаа үйл ажиллагаанаасаа Рено 5 тэрбумын алдагдал хүлээжээ. Ниссан болон Реногийн хамтарсан нэгдэл цар тахлын өмнө ч мөн хүнд цаг үеийг туулж, үйл ажиллагаа нь компанийн тэргүүн Карлос Гоныг 2018 онд баривчилсан явдалтай холбоотойгоор уналтад ороод байсан юм.

Тэгвэл үйл ажиллагаа нь цар тахлын улмаас дахин доголдож, өнгөрсөн 5-р сараас хойш Рено эгнээнээсээ 15 мянган ажилтан, албан хаагчаа халж, 2 тэрбум еврогийн 3 жилийн хөтөлбөр боловсруулан ажиллаж байгаа юм. Рено-гийн жилийн ашиг орлого урьдчилан тооцож байснаас 22%-иар буюу ойролцоогоор 43 тэрбум еврогоор буурчээ. Энэ нь ЕХ-ны улс орнуудад өнгөрсөн онд шинэ автомашины худалдан авалт 23%-иар буурсантай холбоотой юм.