Өнжмөл шар өвсний түймрийн аюулаас сэрэмжлүүлж байна! 

Нийгэм

 “Ойн тухай” хуулийн 3.1.17-д “түймрийн аюултай үе” гэж тухайн нутаг дэвсгэрт ой, хээрийн түймэр гарах байгалийн нөхцөл бүрдсэн хуурайшилт бүхий цаг хугацаа буюу жил бүрийн 3 дугаар сарын 20-ны өдрөөс 6 дугаар сарын 10-ны өдөр, 9 дүгээр сарын 20-ны өдрөөс 11 дүгээр сарын 10-ны өдөр хүртэлх хугацааг заасан байдаг.

Цаг агаарын хуурайшилтын улмаас ой хээр, өнжмөл шар өвсний түймэр гарах эрсдэл нэмэгддэг.

Иймд зуслан ногоон бүсийн айл өрх, аж ахуйн нэгж байгууллага хашааныхаа өнжмөл өвсөө шатаахгүй байх, гагнуур хийхгүй байх, халуун үнс, нурмыг ил задгай асгахгүй байх, тамхины ишээ бүрэн гүйцэд унтрааж байх, хүүхдийг чүдэнз, асаагуур, бусад гал гаргах эд зүйлтэй явуулахгүй байх, түймрийн эрсдэл, аюулыг тайлбарлаж ойлгуулах,нийслэлийн ногоон бүсэд ойн дагалт баялгийг ашиглах, аялал зугаалга хийх, ууланд алхах,заасан хугацаанд шашны зан үйл хийхгүй байх, цахилгааны утасны бүрэн бүтэн байдлыг мэргэжлийн байгууллагаар шалгуулж, аюулгүй байдлаа хангаж, болзошгүй ой, хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэхийг анхааруулж байна.