Улсын тэргүүний сумыг шалгаруулна

Нийгэм

Хоёр жилд нэг удаа "УЛСЫН ТЭРГҮҮНИЙ СУМ" шалгаруулах болзлын дагуу шалгуур үзүүлэлтийг хангасан гэж үзэн Дархан-Уул аймгийн Шарын гол сум, Дорноговь аймгийн Хатанбулаг сум, Төв аймгийн Алтанбулаг сумдууд өрсөлдөж байна.