НӨАТ-ын урамшууллын сугалааны тохирлоор 20 сая төгрөгийн гурван азтан тодорлоо

Нийгэм

Өнөөдөр буюу 2022 оны 2 дугаар сарын 20-ны өдөр НӨАТ-ын урамшууллын сугалааны тохирлын шууд нэвтрүүлэг журмын дагуу явагдлаа.

Энэ удаагийн тохиролд 2022 оны 1 дүгээр сарын 01-нээс 31-ний өдрийн хооронд худалдан авалт хийж, төлбөрийн баримтын цахим системд бүртгүүлсэн 35,624,484 баримт хамрагдсанаас:

20 сая төгрөгийн 3

3 сая төгрөгийн 4

1.5 сая төгрөгийн 34

500 мянган төгрөгийн 340

100 мянган төгрөгийн 3224

30 мянган төгрөгийн 32,013 баримт тохиролд таарч азтан боллоо.

Үндсэн сугалааны дугаар 13927253.

Супер азтан тодорсонгүй. Супер сугалааны дугаар 25652019. 

Сангийн сайдын 2020 оны 14 дүгээр тушаалын 2 дугаар хавсралтаар батлагдсан Сугалааны тохирлоор урамшуулал олгох, түүнийг явуулах журмын 7.10 дахь хэсэгт Сугалааны тохирлоор тухайн төрлийн урамшуулалд 2 буюу түүнээс дээш тооны азтан шалгарсан тохиолдолд тухайн төрлийн урамшууллын санд тусгасан мөнгөн дүнг тухайн төрлийн нийт азтаны тоонд тэнцүү хувааж олгоно гэж заасны дагуу 20 сая төгрөгийн шалгарсан 3 азтан, шагналыг тэнцүү хувааж авах юм.