2022 оны 1-р сарын 1-нээс усны үйлчилгээний үнэ шинэ тарифаар мөрдөгдөнө

Нийгэм

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хуулийн 20 дугаар зүйл, Хот, суурины ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалт, үйлчилгээг зохицуулах зөвлөлийн 2021 оны 07 дугаар сарын 21-ний өдрийн 78 дугаар тогтоолын дагуу Ус Сувгийн Удирдах Газар 2022 оны 01 сарын 01-ний өдрөөс эхлэн усны үйлчилгээний үнэ тарифийн өөрчлөлтийн дагуу төлбөр тооцоог хийхээр боллоо.

Жишээ нь : Гэр хорооллын иргэдийн ус түгээх байруудад 2022 оны 01 сарын 01-ээс литр ус бүрийг 2 төгрөгөөр борлуулна 

Хэрэглэгчдийн дунд явуулсан санал асуулгаар 84% нь усны үнэ тарифын өөрчлөлтийг дэмжсэн байна.

Эх сурвалж: http://usug.ub.gov.mn/