Хөшигийн хөндий хүртэлх зам бол хурдны биш, тууш зам 

Эрх зүй

Улаанбаатар хотын төвөөс Хөшигийн хөндийн шинэ нисэх буудал хүртэлх 50 гаруй км замыг тууш замаар туулдаг. Харин энэ замыг дийлэнх жолооч хурдны зам гэж ойлгон 100 км-ээс дээш хурдтай зорчиж байгааг ТЦА-аас хэлж байна. Хурд хэтрүүлсэн тохиолдол бүр зөрчилд тооцогдож байгааг цагдаагийн байгууллагаас анхаарууллаа.

Хөшигийн хөндийн нисэх буудал хүрэх замыг жолооч нар хурдны зам гэж ойлгон 100км/ц-аас давж хурдалж байгааг цагдаагийн байгууллагаас хэлж байна. Энэ замыг ашиглалтад орсон цагаас нь хурдны дээд хязгаарыг олон нийтэд мэдээлж, анхааруулсан ч одоог хүртэл хурд хэтрүүлэх зөрчил бүртгэгдсээр байгаа юм. 

Тууш зам дээр суудлын автомашин 100км/ц хүртэл хурд авах боломжтой