Л.Баттөр: Гэрт нь нөхцөл бүрдээгүй бол эмнэлэгт тусгаарлана

Зөвлөмж
ХӨСҮТ-ийн Ерөнхий захирал Л.Баттөр: КОВИД-19-ын халдвар батлагдсан тохиолдолтой жирэмсэн эхийг ХӨСҮТ хүлээж авна.
"Иргэн хүсэлт гаргаад, гэртээ тусгаарлагдах нөхцөл бүрдсэн бол эмчийн шийдвэрээр гэрт нь тусгаарлалт хийж болно. Нөхцөл бүрдээгүй бол эмнэлэгт тусгаарлана."

Эх сурвалж: ХӨСҮТ