Сэлэнгэ аймагт гарсан сэжигтэй тохиолдлын явсан маршрут

Ковид-19 /дотоод/

Сэлэнгэ аймагт гарсан сэжигтэй тохиолдлын явсан маршрут

Өвөрхангай аймагт ажиллаад Баян-Өлгий аймаг явсан батлагдсан тохиолдлын маршрут