Улсын хэмжээнд 1100 хүүхэд халдвар авчээ

Ковид-19 /дотоод/

ХӨСҮТ-ийн Тандалт судалгааны албаны дарга Ж.Байгалмаа: "3 сарын 22-ны байдлаар улсын хэмжээнд 1100 хүүхэд халдвар авсан байна. Насны хувьд 0-17 байгаа." 

Нийт батлагдсан тохиолдлын 22 хувийг хүүхдүүд эзэлж байна. Үүний 80 хувь нь дотоодод халдвар авсан байгаа. Хүүхдүүдийн хувьд гэр бүлийнхнээсээ их халдвар авдаг. Эдгээрээс хүндэрсэн тохиолдол одоогоор байхгүй байна.

ШУУД ҮЗЭХ