Сүүлийн 24 цагт коронавируст халдвар улсын хэмжээнд 305 шинээр бүртгэгдлээ

Ковид-19 /дотоод/

Тодруулбал, нийслэлд 139, орон нутагт 166 тохиолдол батлагдаж, хоёр хүн эндлээ.

Улаанбаатар-139

Орон нутаг-166

Зөөвөрлөгдсөн тохиолдол-0

Иргэн та өөрийн болон бусдын төлөө халдвар хамгааллын дэглэмээ ямагт баримтална уу.