369 сорьцод шинжилгээ хийхэд 39-д нь дельта хэлбэрийн мутаци илэрчээ

Ковид-19 /дотоод/

Монголд үүссэн өвөрмөц мутацит вирус тархаж байна.

Манай цлсад батлагдаж байгаа нийт тохиолдлын 10 орчим хувьд нь дельта хувилбар эзэлж байгааг ХӨСҮТ ийн захирал хэллээ. Япон улсад долдугаар сарын 16-нд явуулсан 260 орчим сорьцоос эхний 38 сорьцын хариу ирсэн  байна. Эдгээр 38 сорьц дунд альфа мутаци-32, Монголд үүссэн мутаци- 4, дельта мутаци- 2 илэрсэн илэрчээ. Монгол хүмүүс дунд тархаж байгаа өвөрмөц хэлбэрийн мутаци их байгааг онцоллоо.