Чингэлтэй-Зунжин чиглэлийн автобусаар үйлчлүүлсэн иргэдийг шинжилгээнд хамрагдахыг зөвлөж байна

ХӨСҮТ: Арванхоёрдугаар сарын 20-ноос 24-ний хооронд Чингэлтэй-Зунжин чиглэлийн автобусаар үйлчлүүлсэн иргэдийг сайн дурын шинжилгээнд хамрагдахыг зөвлөж байна.

ХӨСҮТ: Арванхоёрдугаар сарын 20-ноос 24-ний хооронд Чингэлтэй-Зунжин чиглэлийн автобусаар үйлчлүүлсэн иргэдийг сайн дурын шинжилгээнд хамрагдахыг зөвлөж байна.