Шинэ судалгаагаар Файзер/БиоНТек вакцин нь эхний тунгийн дараа коронавируст халдварыг 75 хувиар бууруулсан болох нь харагджээ.

Израилийн эрүүл мэндийн ажилтнуудын дундах вирусний тархалтыг шалгахад дөнгөж нэг тунгийн дараа хүмүүст илрэх шинж тэмдгүүдээс сэргийлэхэд 85 хувийн үр дүнтэй байна гэж дурджээ.

Энэ дүгнэлт нь Их Британийн засгийн газар эхний тун тариулсан хүмүүст 12 долоо хоногийн дараа хоёр дахь тун хийх талаар шийдвэр гаргахад туслах гэнэ.

Израилийн хамгийн том эмнэлэг гэгддэг Шеба эрүүл мэндийн төвэхний тун вакцин тариулсан 7,214 ажилтнуудаа 4 долоо хоног хүртэл хяналт хийж ажиглажээ. Тус судалгааны дүн анагаахын нэр хүндтэй The Lancet сэтгүүлд хэвлэгдсэн байна.