Ковид-19 /дотоод/

Нийслэлийн Багануур,  Баянзүрх, Сонгинохайрхан, Хан-Уул, Чингэлтэй дүүргүүдийн хүнсний худалдаа, үйлчилгээний 33 объектын 22094 м.кв, нийтийн эзэмшлийн орон сууц, зам, гудамж талбайн 2 объектын 900 м.кв, 6 сургалтын төвийн 3920 м.кв, бусад 12 объектын 950 м.кв зэрэг нийт 53 объектын 27864 м.кв талбайд урьдчилан сэргийлэх халдваргүйжүүлэлтэд  хяналт тавьж ажиллалаа.

Дэлгэрэнгүй ...

Бусад Мэдээ ...