Credit: maxwatermelon.ru

Entertainment

Түүнийг Макс гэдэг. Одоо тэрээр Солонгос залуу болж өөрчлөгдөн, Ксян нэртэй болжээ.

Түүний мөрөөдөл бол Өмнөд Солонгост ирж амьдрах гэнэ.

Тэрээр өөрийгөө ингэж бүрэн өөрчлөх хүсэлдээ автсан анхны хүн биш. 

Олон хүн тухайлбал Барби хүүхэлдэй шиг болж өөрчлөгддөг.