Үйл явдал

Их Британийн иргэн 3 сарын 17-нд явагдсан хонжворын сугалаанд оролцон  Өмнөд Айшериэс худалдан авсан тасалбараар 57, 869, 670 евро хожжээ.

Хонжворын хугацаа нь Ням гарагийн 23:59 цагт дуусах байсан ч өнгөрсөн амралтын өдөрт амжин баталгаажуулсан байна.

Үндэсний хонжворын газраас уг иргэнийг 3 сарын сүүлээр гарч ирэхийг сануулж байсан. Тэрбумтан болгосон азын дугаар нь 05, 07, 08, 26, 20, азын од нь 02 болон 12 байжээ.

Хэрэв уг хонжворын баталгаажих хугацаа нь хүчингүй болж өнгөрсөн бол шагналын мөнгийг сайн үйлсийн аянд зориулах байсан гэнэ.