Эрх зүй

Хэрэглэгч шинэ машин хэмээн бодож худалдан авсныхаа дараа осолд орсныг нь мэддэг. Гаалийн ерөнхий газартай хамтарч ажиллахаар төлөвлөж байна. Гаднаас тээвэрлэгдэн ирж буй бүх машин, техникийн мэдээллийг нэг дата дээр бөөгнүүлэх ажлыг хийж, арлын дугаараар иргэн шууд шалгах боломжийг бүрдүүлэх.

Өөрөөр хэлбэл тухайн иргэн машиныг худалдан авахдаа арлын дугаарыг нь уншуулж үзэх. Тэгвэл осолд орсон уу, сэлбэгээр бүртгэгдэж Монгол улсад ирсэн үү гэдгийг харах боломжтой болно. Бид энэ тухай мэдээллийн системийг нэг болгохоор ажиллана.

 

Эх сурвалж: Шударга өрсөлдөөн, хэрэглэгчийн төлөө газар