Эрүүл мэнд

Өнгөрсөн хугацаанд 900 гаруй иргэдийг тусгаарласан. Харин өнөөдрийн байдлаар тусгаарлах байруудад 500 иргэд байна. Эрсдэлтэй улс оронд зөрчсөн иргэдийг ийнхүү 14 хоногийн хугацаанд тусгаарлаж байгаа. Энэ хугацаанд байх үеийн зардлыг иргэд өөрсдөө гаргах ёстой ч төлөхөөс татгалзах болон бусад байдлаар зөрчил гаргаж байгааг ЭМЯ-наас мэдээллээ.

ФЭЙСБҮҮК ШУУД ҮЗЭХ