Монголбанкны валютын албан ханш:      USD - ₮      EUR - ₮      GBP - ₮      RUB - ₮      CNY - ₮      KRW - ₮     

Ногоон эдийн засгийн төлөөх түншлэлийн долоо хоног эхэллээ

  admin 2018-03-13 1615

Монгол Улсын Засгийн газар, НҮБ-ын НОГООН ЭДИЙН ЗАСГИЙН ТӨЛӨӨХ ТҮНШЛЭЛ-тэй хамтран 2018 оны 3-р сарын 12-17-ны өдрүүдэд НОГООН ЭДИЙН ЗАСГИЙН ТӨЛӨӨХ ТҮНШЛЭЛИЙН ДОЛОО ХОНОГ-ийн арга хэмжээг зохион байгуулж байна. Уг арга хэмжээний хүрээнд 9 семинар, зөвлөлдөх уулзалт, сургалтыг Монгол улсын 6 яам, агентлаг, МУИС, ХААИС, ШУТИС, Монголын их, дээд сургуулиудын консорциумтай хамтран зохион байгуулж байгаа бөгөөд НҮБ-ын Ногоон эдийн засгийн төлөөх түншлэлийн түнш байгууллага болох НҮБ-ын Сургалт судалгааны хүрээлэн, Олон улсын хөдөлмөрийн байгууллага, НҮБ-ын Хөгжлийн хөтөлбөр, НҮБ-ын Аж үйлдвэрийн хөгжлийн байгууллага, НҮБ-ын байгаль орчны хөтөлбөрийн төлөөлөгчид оролцож байна. Энэ хүрээнд өнөөдөрТогтвортой хөгжлийн зорилт  2030-ын хүрээнд Тогтвортой үйлдвэрлэл, хэрэглээг дэмжих нь талуудын хэлэлцүүлгийг Европын холбооны Switch Asia хөтөлбөртэй хамтран зохион байгууллаа.

Долоо хоногийн арга хэмжээний хүрээнд дараах семинар, зөвлөлдөх уулзалт, сургалтыг зохион байгуулж байна:

 • ТХЗ 2030-ыг хэрэгжилт ба Тогвортой үйлдвэрлэл ба хэрэглээ талуудын уулзалт
 • Төрөөс барилгын салбарт баримтлах бодлогыг Парисын хэлэлцээр, ТХЗ-ын хэрэгжилттэй уялдуулах нь семинар
 • Ашиглалтаас гарсан авто машины хаягдал, судалгааны дүгнэлт, зөвлөмжийг хэлэлцэх уулзалт
 • Уур амьсгалын өөрчлөлтийг сааруулах, ТХЗ-ын хэрэгжилтэд их, дээд сургуулиудын оруулах хувь нэмэр, удирдлагын манайлал семинар
 • Засгийн газрын тогтвортой/ногоон худалдан авах ажиллагаа талуудын уулзалт
 • Ногоон эдийн засаг ба загварчлал, Ногоон барилгын зураг төсөл, Ногоон хөгжлийн үзүүлэлт ба ногоон ажлын байр сургалтууд болно.

Мөн НЭЗТТ-ийн Долоо хоногийн арга хэмжээнд оролцохоор олон улсын 6 байгууллагын төлөөлөгчид Монгол улсад хүрэлцэн ирээд байна.

 • НҮБССХ-ийн Монголыг хариуцсан ажилтан Амрей Хорстбринк (Amrei Horstbrink) /Бүх салбар хуралдаан, уулзалт/
 • НҮБ-ын ОУХБ-ын ажилтан Кристина Мартинез (Cristina Martinez) / Ногоон хөгжлийн үзүүлэлт ба ногоон ажлын байр сургалт/
 • НҮБ-ын Аж үйлдвэрийн хөгжлийн байгууллагын ажилтан Кармела Сентено (Carmela Centeno) / Ашиглалтаас гарсан авто машины хог хаягдал, судалгааны дүгнэлт, зөвлөмжийг хэлэлцэх уулзалт
 • ЕХ-ны Switch Asia хөтөлбөрийн Тогтвортой хэрэглээ ба үйлдвэрлэлийг дэмжих багийн ахлагч Араб Хобаллах (Arab Hoballah) / Төрөөс барилгын салбарт баримтлах бодлогыг Парисын хэлэлцээр, ТХЗ-ын хэрэгжилттэй уялдуулах нь семинар, ТХЗ 2030-ын хэрэгжилт ба Тогвортой үйлдвэрлэл ба хэрэглээ уулзалт, Засгийн газрын тогтвортой худалдан авах ажиллагаа /ногоон худалдан авалт/ талуудын уулзалт.
 • ЕХ-ны Switch Asia Тогтвортой хэрэглээ ба үйлдвэрлэлийг дэмжих хөтөлбөрийн багийн мэргэжилтэн Ира Ларасати (Ira Larasaty) Засгийн газрын тогтвортой худалдан авах ажиллагаа /ногоон худалдан авалт талуудын уулзалт
 • Мянганы хүрээлэн /Millennium Institute/, Стивин Арквитт (Steven Arquitt) /Ногоон эдийн засаг загварчлал сургалт/
 • Business Council for Sustainable Development Singapore, Констант ван Аершот (Constant Van Aerschot), НҮББОХ-ийн олон улсын зөвлөх/ногоон барилгын зөвлөх /Төрөөс барилгын салбарт баримтлах бодлогыг Парисын хэлэлцээр, ТХЗ-ын хэрэгжилттэй уялдуулах нь семинар/

 

Хөтөлбөр

2018.03.12-ны Даваа гараг
Үйл ажиллагаа Цаг Хаана болох Хариуцах байгууллага
Барилгын салбарт төрөөс баримтлах бодлогын чиглэлээр хийх уулзалт 9:30-17.30 БХБЯ

 

 

БХБЯ
ТХЗ 2030-ыг хэрэгжилт ба Тогвортой үйлдвэрлэл ба хэрэглээ /Тогтвортой үйлдвэрлэл, хэрэглээг дэмжих хөтөлбөр, үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, хэрэгцээг тодорхойлох, авах арга хэмжээ

 

 

Ногоон эдийн засагт шилжих шилжилт, Монгол Улсын худалдааны боломж судалгааны тайланг танилцуулах

14:15-17:30 БОАЖЯ, Хаан танхим БОАЖЯ

 

ЕХ-ны Switch Asia Тогтвортой хэрэглээ ба үйлдвэрлэлийг дэмжих хөтөлбөр

 

 

 

БОАЖЯ, ҮХГ

Зөвлөх Х. Цэвэлмаа

2018 оны 03 сарын 13-ны Мягмар гараг
Төрөөс барилгын салбарт баримтлах бодлогыг Парисын хэлэлцээр, ТХЗ-ын хэрэгжилттэй уялдуулах нь семинар 8:30 Бүртгэл

 

9:00-13.30 Салбар хуралдаан

13:30 Үдийн зоог

Blue Sky зочид буудал, Топаз хурлын танхим БХБЯ

 

 

Ашиглалтаас гарсан авто машины хаягдал, судалгааны дүгнэлт, зөвлөмжийг хэлэлцэх уулзалт 14:30-17:30 ЗТХЯ-ны хурлын танхим №301 ЗТХЯ
2018 оны 03 сарын 14-ний Лхагва гараг
Уур амьсгалын өөрчлөлтийг сааруулах, ТХЗ-ын хэрэгжилтэд их, дээд сургуулиудын оруулах хувь нэмэр, удирдлагын манайлал семинар 8:30 Бүртгэл

 

9:00-12.30 Салбар хуралдаан

12:30:14:00 Үдийн зоог

14:00-16:00 Салбар хуралдаан

16:00: Хаалтын арга хэмжээ

Blue Sky зочид буудал

 

Кристалл хурлын танхим

БОАЖЯ

 

БСШУСЯ

Монголын их, дээд сургуулиудын консорциум

2018 оны 03 сарын 15, Пүрэв гараг
Засгийн газрын тогтвортой/ногоон худалдан авах ажиллагаа талуудын уулзалт 13:30-17:30 БОАЖЯ-ны Хаан танхим Сангийн яам

 

БОАЖЯ

Ногоон эдийн засаг ба загварчлал 8:30-17:00 МУИС, Төв номын сан ХААИС: Др. Г. Ганзориг

 

МУИС: Проф. Б. Бат

Ногоон барилгын зураг төсөл 9:00-17:00 ШУТИС ШУТИС: Б: Мөнхбаяр
Ногоон хөгжлийн үзүүлэлт ба ногоон ажлын байр /мэдээлэл цуглуулах, мэдээллийн эх үүсвэр, үзүүлэлтийг тооцох аргачлал/ 13:00-17:00 Засгийн газрын 3-р байр /БСШУСЯ, ҮСХ/, 4-р давхар, Хурлын танхим ҮСХ: Газрын дарга А. Дэмбэрэл

 

Г .Ялалт

Д. Оюунбилэг

2018 оны 03 сарын 16, Баасан гараг: Сургалтууд
Ногоон эдийн засаг ба загварчлал /Загварчлал/ 8:30-17:40 МУИС, Төв номын сан ХААИС: Др. Г. Ганзориг

 

МУИС: Проф. Б. Бат

Ногоон барилгын зураг төсөл 9:00-17:00 ШУТИС ШУТИС: Б: Мөнхбаяр
Ногоон хөгжлийн үзүүлэлт ба ногоон ажлын байр /мэдээлэл цуглуулах, мэдээллийн эх үүсвэр, үзүүлэлтийг тооцох аргачлал/ 9:00-17:00 ҮСХ ҮСХ: Газрын дарга А. Дэмбэрэл

 

Г .Ялалт

Д. Оюунбилэг

2018 оны 03 сарын 17, Бямба гараг: Сургалт
Ногоон эдийн засаг ба загварчлал 8:30-17:00 МУИС, Төв номын сан ХААИС: Др. Г. Ганзориг

 

МУИС: Проф. Б. Бат

Улс төр
  
Нийгэм
  
Эдийн засаг
  
Дэлхий
  
Шар
  
Спорт
  
Соёл урлаг
  
Энтертайнмент
  
Эрүүл мэнд
  
Зөвлөгөө