Монголбанкны валютын албан ханш:      USD - ₮      EUR - ₮      GBP - ₮      RUB - ₮      CNY - ₮      KRW - ₮     

81 ББСБ-ын бүртгэлд өөрчлөлт орууллаа

  admin 2018-03-06 1960

Банк бус санхүүгийн байгууллага /ББСБ/-ууд хувь нийлүүлсэн хөрөнгөө нэмэгдүүлэх талаар идэвхтэй ажиллаж, дүрмийн сангийн бүртгэл, бүтэц, хувь нийлүүлэгчдийн бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах зөвшөөрлийг Санхүүгийн зохицуулах хорооноос хүсэн хууль, журмын дагуу шийдвэрлүүлсээр байна.

Хороо тус салбарт “чадавхжуулах” бодлого явуулж, энэ бодлогын дагуу ББСБ-ууд 2021 оны эхэн хүртэл хувь нийлүүлсэн хөрөнгийнхөө хэмжээг үе шаттайгаар нэмэгдүүлэн, нийслэлд 2.5 тэрбум, Орхон аймгийн Баян-Өндөр, Дархан-Уул аймгийн Дархан сумдад 600 сая, бусад аймаг, сумдад 200 сая төгрөгөөс доошгүй болгосон байхаар ажиллаж байна. Үе шатны дагуу энэ онд ББСБ-ууд дүрмийн сангийнхаа хэмжээг нийслэлийнх нь 1.0 тэрбум, Орхон, Дархан-Уул аймгийн төвийнх нь 250.0 сая, бусад аймаг, сумдынх нь 70.0 сая төгрөгт хүргэж байгаа.

ББСБ-уудын бүртгэлд орж буй өөрчлөлтийг Хороо бүртгэж, зөвшөөрөл олгож байхаар хуульд заасны дагуу хүсэлт болон холбогдох бүрдүүлэлтийг нягтлан шалгах, дүгнэлт өгөх ажлыг шуурхай зохион байгуулж, өөрчлөлтийг бүртгэж зөвшөөрөх шийдвэрийг Хорооны даргын тушаалаар гаргаж байна. Өнгөрөгч хоёрдугаар сард хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн доод хэмжээг нэмэгдүүлэх эхний үе шат дууссан бөгөөд үүнтэй холбогдуулан гаргасан шийдвэрүүдийн жагсаалтыг доор хүснэгтээр танилцуулж байна.

 

ББСБ-ын нэр

Огноо

Тушаал №

Тушаалын утга

1

Женералфинанс

2018.02.01

№43

Хувьцаа эзэмшигчдийн бүрэлдэхүүн, Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн бүтцэд өөрчлөлт оруулсан

2

Нанокапитал

2018.02.01

№42

Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ, бүтцэд өөрчлөлт оруулсан

3

Сэтгэшгүйхүү

2018.02.01

№41

Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ, бүтцэд өөрчлөлт оруулсан

4

Экокапитал

2018.02.01

№40

Хувьцаа эзэмшигчдийн бүрэлдэхүүн, Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн бүтцэд өөрчлөлт оруулсан

5

Аргумент

2018.02.01

№39

Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээг нэмэгдүүлсэн

6

Жуниор натур инвестмент

2018.02.01

№38

Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээг нэмэгдүүлсэн

7

Праймлөүн

2018.02.01

№37

Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээг нэмэгдүүлсэн

8

Увс инвест

2018.02.01

№36

Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээг нэмэгдүүлсэн

9

Итгэлбизнес

2018.02.01

№35

Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээг нэмэгдүүлсэн

10

Локишвара

2018.02.01

№34

Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээг нэмэгдүүлсэн

11

Ар шанд финанс

2018.02.01

№33

Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээг нэмэгдүүлсэн

12

Гэрэлт ирээдүй финанс

2018.02.01

№32

Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээг нэмэгдүүлсэн

13

Аргатайн голын хүү

2018.02.01

№31

Оноосон нэр өөрчилсөн

14

Сэкюр финанс

2018.02.01

№30

Салбар байгуулсан

15

Мөнх орших капитал

2018.02.07

№50

Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ, бүтцэд өөрчлөлт оруулсан

16

Даймонд очир

2018.02.07

№51

Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээг нэмэгдүүлсэн

17

Даниста трейд

2018.02.07

№52

Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээг нэмэгдүүлсэн

18

Нэйшнл кредит юнион

2018.02.07

№53

Хувьцаа эзэмшигчдийн бүрэлдэхүүн, Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн бүтцэд өөрчлөлт оруулсан

19

Илланай

2018.02.07

№54

Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээг нэмэгдүүлсэн

20

Праймрейт

2018.02.07

№55

Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээг нэмэгдүүлсэн

21

Фрэйнд файнэнс

2018.02.07

№56

Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээг нэмэгдүүлсэн

22

Елба

2018.02.07

№57

Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээг нэмэгдүүлсэн

23

Франкфурт капитал

2018.02.07

№58

Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээг нэмэгдүүлсэн

24

Гарьд капитал

2018.02.07

№59

Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ, бүтцэд өөрчлөлт оруулсан

25

Пэлдэндабу

2018.02.07

№60

Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээг нэмэгдүүлсэн

26

Энх үүд инвест

2018.02.07

№61

Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээг нэмэгдүүлсэн

27

Сэдхаан

2018.02.07

№62

Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ, бүтцэд өөрчлөлт оруулсан

28

Бид гялс

2018.02.07

№63

Салбар байгуулсан

29

Каннофинансиал сервис

2018.02.07

№64

Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ, бүтцэд өөрчлөлт оруулсан

30

Молор-Орд

2018.02.07

№65

Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ, бүтэц, хувьцаа эзэмшигчдийн бүтэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулсан

31

Кредит экспресс

2018.02.07

№66

Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээг нэмэгдүүлсэн

32

Голденнью финанс

2018.02.14

№73

Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ, бүтцэд өөрчлөлт оруулсан

33

Цэншижир

2018.02.14

№74

Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ, бүтцэд өөрчлөлт оруулсан

34

Топфинанс

2018.02.14

№75

Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээг нэмэгдүүлсэн

35

Ай би и капитал

2018.02.14

№76

Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээг нэмэгдүүлсэн

36

Мөнгөнглобал

2018.02.14

№77

Салбар татан буулгасан

37

ВЭМА

2018.02.14

№78

Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээг нэмэгдүүлсэн

38

Баян мөрөн увс

2018.02.14

№79

Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээг нэмэгдүүлсэн

39

Дэлгэрэн үржих капитал

2018.02.14

№80

Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээг нэмэгдүүлсэн

40

Хүрэн бэлчир уул

2018.02.14

№81

Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ, бүтцэд өөрчлөлт оруулсан

41

Тэгш саятан

2018.02.14

№82

Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ, бүтэц, хувьцаа эзэмшигчдийн бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулсан

42

Инвескор

2018.02.14

№83

Салбар байгуулсан

43

Алтан тэвш уул

2018.02.14

№84

Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээг нэмэгдүүлсэн

44

Эксим капитал

2018.02.14

№85

Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээг нэмэгдүүлсэн

45

Арвижихпрогресс

2018.02.14

№86

Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээг нэмэгдүүлсэн

46

Сити финанс

2018.02.14

№87

Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ, бүтцэд өөрчлөлт оруулсан

47

Пүрефинанс

2018.02.14

№88

Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээг нэмэгдүүлж, хувьцаа эзэмшигчдийн бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулсан

48

Баян бэрх тэнгэр уул

2018.02.14

№89

Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээг нэмэгдүүлсэн

49

Тэнүүн сүлд капитал

2018.02.14

№90

Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээг нэмэгдүүлсэн

50

Юнайтед капитал инвест

2018.02.14

№91

Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээг нэмэгдүүлсэн

51

Сэнтрал ашиан файнаншиал сэрвисэс

2018.02.14

№92

Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ, бүтцэд өөрчлөлт оруулсан

52

Сониншийдэл кредит

2018.02.14

№93

Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ, бүтцэд өөрчлөлт оруулсан

53

Херо финанс

2018.02.14

№94

Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээг нэмэгдүүлсэн

54

Грандфин

2018.02.21

№96

Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээг нэмэгдүүлсэн

55

Сонгомол финанс

2018.02.21

№97

Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ, бүтцэд өөрчлөлт оруулсан

56

Мөрөн-Интернэшнл

2018.02.21

№98

Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээг нэмэгдүүлсэн

57

Боломж фонд

2018.02.21

№99

Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ, бүтэц, хувьцаа эзэмшигчдийн бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулсан

58

Голден хилл партнерс

2018.02.21

№100

Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээг нэмэгдүүлсэн

59

Вестерн инвестмент фанд

2018.02.21

№101

Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээг нэмэгдүүлсэн

60

Платин капитал

2018.02.21

№102

Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээг нэмэгдүүлсэн

61

Тэнгэрийн чоно

2018.02.21

№103

Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ, бүтэц, хувьцаа эзэмшигчдийн бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулсан

62

Үнэнч-Итгэл

2018.02.21

№104

Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээг нэмэгдүүлсэн

63

Итгэлт инвест

2018.02.21

№105

Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээг нэмэгдүүлсэн

64

Хөх нутаг финанс

2018.02.21

№106

Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээг нэмэгдүүлсэн

65

Флоуришкапитал

2018.02.21

№107

Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээг нэмэгдүүлсэн

66

Мүүнривар

2018.02.21

№108

Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээг нэмэгдүүлсэн

67

АМНА финанс

2018.02.21

№109

Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээг нэмэгдүүлсэн

68

Номинцэнгэл

2018.02.21

№110

Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ, бүтцэд өөрчлөлт оруулсан

69

Капиталконтинент инвестмент

2018.02.21

№111

Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээг нэмэгдүүлсэн

70

Шүрэн капитал

2018.02.21

№112

Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээг нэмэгдүүлсэн

71

Манго капитал

2018.02.21

№113

Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээг нэмэгдүүлсэн

72

Үйзэн-Ивээлт

2018.02.21

№114

Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээг нэмэгдүүлсэн

73

Грийт капитал

2018.02.28

№116

Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээг нэмэгдүүлсэн

74

Домог инвест

2018.02.28

№117

Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээг нэмэгдүүлсэн

75

Бэйсткредит

2018.02.28

№118

Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээг нэмэгдүүлсэн

76

Нэшнлфинанс

2018.02.28

№119

Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээг нэмэгдүүлсэн

77

Говийн цэнхэр алтай

2018.02.28

№120

Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээг нэмэгдүүлсэн

78

Өлзийкапитал

2018.02.28

№121

Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ, бүтцэд өөрчлөлт оруулсан

79

Онч-Энх

2018.02.28

№122

Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээг нэмэгдүүлсэн

80

Ахан дүүсийн итгэл

2018.02.28

№123

Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ, бүтцэд өөрчлөлт оруулсан

81

Микрофинанс монголиа

2018.02.28

№124

Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ, бүтцэд өөрчлөлт оруулсан

Улс төр
  
Нийгэм
  
Эдийн засаг
  
Дэлхий
  
Шар
  
Спорт
  
Соёл урлаг
  
Энтертайнмент
  
Эрүүл мэнд
  
Зөвлөгөө